Dani švedske trgovine u Bosni i Hercegovini

9 Sep, 2011 |
Dani švedske trgovine u Bosni i Hercegovini

Dani švedske trgovine u Bosni i Hercegovini

Sarajevo, 24. i 25. oktobra 2011.

Švedsko trgovinsko vijeće, Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini i Privredna komora Švedske i Norveške organizuju 24. i 25. oktobra 2011. u Sarajevu seminar usmjeren na promovisanje mogućnosti švedskih preduzeća u oblasti prerađivačke industrije i okoliša zainteresovanih za istraživanje tržišta u Bosni i Hercegovini.

Seminar pruža švedskim preduzećima uvid u ekonomsku situaciju u Bosni i Hercegovini, potrebe i dugoročne investicijske planove u oblasti okoliša kao i mogućnosti u prerađivačkoj industriji.

Predstavnici švedskih preduzeća će imati mogućnost povezivanja sa dužnosnicima, ključnim osobama i donosiocima odluka u bh. industriji, kao i predstavljanja svojih preduzeća, proizvoda i/ili rješenja važnim donosiocima odluka i potencijalnim poslovnim partnerima u Bosni i Hercegovini.

Sveobuhvatni cilj seminara je stvaranje platforme za dijalog i razmjenu znanja između švedskih preduzeća zainteresovanih za mogućnosti u Bosni i Hercegovini, lokalnih aktera i potencijalnih saradnika kao i relevantnih finansijera i organizacija.

Seminar takođe ima za cilj jačanje slike o Švedskoj i isticanje namjera švedskih preduzeća za intenziviranje trgovinskih veza s Bosnom i Hercegovinom.

Više informacija

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski Engleski

X