Jesenja ulaganja Uprave za omladinska pitanja

7 Sep, 2012 |

Već u septembru su rokovi za traženje više vrsta potpore. Novo u ovoj godini uključuje potporu za aktivnosti protiv nasilnog ekstremizma, za pomoć mladima da napuste nasilne grupe i za aktivnosti koje unaprjeđuju demokratiju.

Doprinos

Doprinos

Uprava za omladinska pitanja (Ungdomsstyrelsen) će takođe podijeliti više potpora u vezi Evropske unije. Ne propustite, na primjer, potporu za omladinske projekte u okviru EU-programa Mlad i Aktivan u Evropi.

Odgovarajući linkovi su postavljeni na našoj stranici, na švedskom.

Više informacija

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

  • Kalendar događanja

    cet06junCijeli danNacionalni dan Švedske(Cijeli dan: četvrtak)

  • Pratite nas na Facebooku

  • Najnoviji prilozi

  • X