Novi model državne procjene narodnog obrazovanja

1 Nov, 2012 |

Novi sistem procjene, pojašnjena odgovornost praćenja Savjeta za narodno obrazovanje (Folkbildningsrådet) i buduća procjena narodnog obrazovanja od dvije državne ustanove su neki od prijedloga iz Analize narodnog obrazovanja danas podnijete Nyamko Sabuni, pomoćnici ministra obrazovanja.

Obrazovanje

Obrazovanje

Obavještenje za javnost | 31 oktober 2012 | Utbildningsdepartementet | Analiza narodnog obrazovanja U 2011:09

– Kada nastava na narodnim univerzitetima, studijski kružoci i razni estetski aranžmani dobro rade, postoje pretpostavke za stvaranje otvorenog, demokratskog i kulturnog prostora za obrazovanje, kaže istraživač Erik Amnå, profesor političkih nauka na Univerzitetu u Örebru.

Pri narodnom obrazovanju, odnosno aktivnostima koje provode narodni univerziteti i obrazovni savezi mogu se, pojedinačno i zajedno s drugima, razvijati znanja, stavovi, prijateljstva, tolerancija, povjerenje i samopouzdanje. Uz korist i zadovoljstvo pojedinaca, narodno obrazovanje takođe doprinosi društvu većim učešćem u kulturnom životu, demokratiji i poslu.

Činjenice – 10 obrazovnih saveza i 150 narodnih univerziteta svake godine dobije 3,3 milijarde državne potpore. Svrha državne potpore narodnom obrazovanju jeste da aktivnosti doprinesu razvoju ljudskih sposobnosti za preuzimanje aktivne ulogu u razvoju društva. Potpora ima za cilj i jačanje demokratije, povećano učešće u kulturnom životu kao i porast obrazovanosti uz smanjenje obrazovnih jazova.

Analiza procjenjuje da su se ranije državne procjene narodnog obrazovanja usmjeravale više na formu nego na rezultate aktivnosti narodnog obrazovanja. Procjene su rijetko rađene i uopšte nisu izvještavale o efektima ili koristima ukupnih aktivnosti narodnog obrazovanja na globalnom nivou.

Analiza predlaže:

  • novi sistem procjene kojeg obilježavaju nezavisnost i multidisciplinarnost i koji može bolje poslužiti kao relevantna osnova kreiranju politike.
  • da buduće procjene narodnog obrazovanja provode dvije državne ustanove – Institut za procjenu tržišta rada i politike obrazovanja (IFAU) i Zavod za kulturalne analize – po nalogu radne grupe pri uredu švedske vlade. Procjene treba provoditi svake treće godine razmatrajući pojedinačno svaki obrazovni savez i narodni univerzitet.
  • da Savjet za narodno obrazovanje dobije pojašnjenu odgovornost praćenja koja bi bolje poslužila kao osnova izvještaju o radu na narodnom obrazovanju, kog vlada podnosi parlamentu.

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

  • Kalendar događanja

    cet06junCijeli danNacionalni dan Švedske(Cijeli dan: četvrtak)

  • Pratite nas na Facebooku

  • Najnoviji prilozi

  • X