Orange Day

24 Nov, 2017 |

Svaka treća žena izložena je fizičkom ili seksualnom nasilju! Nasilje nad djevojkama i ženama je široko rasprostranjen društveni zdravstveni problem, ozbiljno kršenje ljudskih prava i globalna opasnost po zdravlje. Efekti nasilja variraju od neposrednih do dugoročnih fizičkih, mentalnih i seksualnih posljedica za djevojčice i žene. U previše slučajeva nasilje vodi do smrti djevojčica i žena.

Orange Day

Orange Day

Kada je generalni sekretar UN-a 2008. pokrenuo kampanju UNiTE To End Violence Against Women proglašen je 25. novembar kao Orange Day – Međunarodni dan za ukidanje nasilja nad ženama. Dan da vlade, preduzeća, organizacije, mediji, civilno društvo i pojedinci obrate pažnju i zauzmu stav protiv nasilja nad ženama. Kampanja želi podići svijest javnosti o raširenosti i težini problema i ojačati građansku i političku volju da se zaustavi nasilje nad ženama.

Uplatite na Swish 123 900 29 32

Uplatite na Swish 123 900 29 32

Dana 25. novembra počinje i 16 dana duga manifestacija 16 Days of Activism tokom koje se nasilje nad ženama rasvjetljava na različite načine. Na Orange Day osvjetljavaju se poznate građevine u cijelom svetu narandžaste boje kako bi se zauzeo stav protiv nasilja nad ženama.

Izvor

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X