Konzularni dan u Kristianstadu

3 May, 2018 |

Konzularni odjel Ambasade Bosne i Hercegovine u Stockholmu održat će konzularni dan u Kristianstadu.

Konzularni dan u Kristianstadu

Konzularni dan u Kristianstadu

Vrijeme: subota, 2. juna 2018. od 12.00 do 17.00

Mjesto: udruženje žena Biser, Österlånggatan 9 B, 291 33 Kristianstad

Info: Edina Glavaš | E-post | 073-584 05 97

Tokom održavanja konzularnih dana, predstavnici Konzularnog odjela Ambasade Bosne i Hercegovine u Stockholmu će biti na usluzi građanima BiH u cilju vršenja slijedećih konzularnih radnji:

 • Akvizicija biometrijskih podataka u cilju izrade biometrijskih putnih isprava BiH,
 • Prijem zahtjeva za evidenciju jedinstvenih matičnih brojeva BiH,
 • Vršenje konzularnih ovjera (punomoći, izjave… i dr.), kao i vršenje drugih konzularnih radnji.
Izrada novih putnih isprava

Da biste podnijeli zahtjev za izradu novih putnih isprava, potrebno je poslati, najkasnije do 31. 5. 2018. godine, na e-mailove Ambasade BiH u Stockholmu consulate.bih.sto@telia.com ili emir.avdic@mvp.gov.ba (skeniranu) ili putem pošte na našu adresu Embassy of Bosnia and Herzegovina, Box 7102, 103 87 Stockholm (kopirane), sljedeće dokumente:

 • Kopiju pasoša/putovnice Bosne i Hercegovine koji se mijenja
 • Kopiju o regulisanom boravku u Kraljevini Švedskoj (važeća boravišna dozvola)
 • Rodni list i uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine, te kopije pasoša roditelja (za maloljetna lica)
 • Broj telefona.

Svu navedenu dokumentaciju, koja je poslana putem e-maila ili pošte, obavezno je donijeti na uvid prilikom dolaska na konzularne dane!

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

 • Kalendar događanja

  Sortiraj

  pet18jan(jan 18)12:00sub19(jan 19)13:30Konferencija mandatora NBV-a 2019.12:00 - 13:30 (19) Slöjdgatan 7, 111 57 Stockholm

 • Pratite nas na Facebooku

 • Najnoviji prilozi

 • X