O nama

Bosanskohercegovački savez žena u Švedskoj (BHSŽ) je vodeća organizacija bh. žena izvan Bosne i Hercegovine.

Konferencija BH Saveza žena o Trgovini o ljudima 2010. (Foto: Haris T.)

Konferencija BH Saveza žena o Trgovini o ljudima 2010. (Foto: Haris T.)

Organizovanije djelovanje bosanskohercegovačkih žena u Švedskoj počinje 1995. godine kada je povodom Dana državnosti Republike Bosne i Hercegovine (26. 11. 1995.) u Boråsu formiran Aktiv žena Žena Bosanka. Taj aktiv je 1998. prerastao u Bosanskohercegovački savez žena u Švedskoj.

BHSŽ ostvaruje svoje aktivnosti u cijeloj Švedskoj. Glavni odbor broji dvanaest članova a čine ga: predsjednik, potpredsjednik, predstavnik sekretarijata, šest koordinatora regija (Istok, Zapad, Jug, Sjever, Centar i bh. distrikt Skaraborg) i tri predsjednika odbora i tijela za pojedine oblasti (Odbor za demokratiju, Odbor za omladinu i Odbor za kulturu).

Prema Statutu BHSŽ su sve osobe (žene, djeca i muškarci), bez obzira na porijeklo, religijsku i rodnu pripadnost, koje žele učestvovati i doprinositi našim aktivnostima dobrodošle da budu naši članovi.

Najvažnija pitanja kojima se bavimo su: rodna ravnopravnost, integracija u švedsko društvo, multikulturalnost, demokratija, pitanja djece i omladine, opšta pitanja žena, kulturne aktivnosti, humanitarna pomoć, saradnja s drugim organizacijama u Švedskoj itd.

U 2013. godini su u okviru BH Saveza žena u Švedskoj bila angažovana 33 udruženja/sekcije sa 5 591 članom.

Časopis ”Žena”

Časopis BH Saveza žena u Švedskoj Žena je prvi bosanskohercegovački ženski list pokrenut izvan Bosne i Hercegovine (prvi broj: april 1999.).

Žena-Kvinna Online

Žena-Kvinna Online

Da bi naša otvorenost i aktivnosti bile vidljive za javnost, članstvo i davaoce potpore posebnu pažnju posvećujemo bogatoj dokumentarnoj građi (foto, video i dr. dokumentarni materijal) koja se prezentira putem Interneta i našeg časopisa Žena (ženski useljenički časopisi su pravi rariret u svijetu, bh. žene imaju takav časopis samo u Švedskoj).

Do sada su objavljena 54 broja. U Ženi možete čitati o aktivnostima BH Saveza žena u Švedskoj, aktuelnosti o ženi i porodici u svijetu, ljepoti, zdravlju, kulturi itd. Žena izlazi na bosanskom i, dijelom, na švedskom jeziku.

Projekti

BHSŽ je zadnjih godina uspješno proveo više projekata, i.o. Žene i moć (2008.), Trafficking (Trgovina ljudima) (2009./2010.), E-demokratija (Doprinos elektronskom demokratskom društvu) (2009./2010.), Svjetlost u tunelu – žene protiv nasilja (2011./2012.) i Educirati muškarce o rodnoj ravnopravnosti (2012./2013.).

Saradnja

BHSŽ je član Švedskog saveza UN (od decembra 2009.) i Trezvenjačkog obrazovnog saveza NBV (od 11. juna 2011.), Švedskog ženskog lobija (od 16. novembra 2013.) i ima dobru saradnju sa Upravom za omladinska pitanja (Ungdomsstyrelsen), drugim organizacijama, savezima i komunama.

Fond ”Djeci u BiH”

Posebno ističemo da BH Savez žena u Švedskoj od 1998. godine ima svoj stalni fond za stipendiranje djece i omladine u Bosni i Hercegovini. Taj fond je osnovan pod nazivom fond Selma Husić i 1999. prerastao u fond Djeci u BiH.

Donedavno smo stipendirali sedam studenata, a trenutno jednu studenticu i dvije bolesne djevojčice. Mjesečna stipendija iznosi 500 SEK (oko 100 KM) a sredstva se prikupljaju isključivo od dobrovoljnih priloga i prodaje lutrija.

Stranica obnovljena: 2014-11-12

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski, Engleski

 • Kalendar događanja

  Promijeni

  decembar, 2014

  sub6dec18:00- 21:30From Malmö with love18:00 - 21:30 Mariatorget 3, Stockholm
  sub13dec17:00Ljiljanova 20-godisnjica17:00 Nordöstra Motala, 591 35 Motala
  cet18decCijeli danUN usvojile Zensku konvenciju(Cijeli dan: četvrtak)
 • Swedbank
 • Pratite nas na Facebooku

 • Najnoviji prilozi

 • Meta