O nama

Bosanskohercegovački savez žena u Švedskoj (BHSŽ) je vodeća organizacija bh. žena izvan Bosne i Hercegovine.

Konferencija BH Saveza žena o Trgovini o ljudima 2010. (Foto: Haris T.)

Konferencija BH Saveza žena o Trgovini o ljudima 2010. (Foto: Haris T.)

Organizovanije djelovanje bosanskohercegovačkih žena u Švedskoj počinje 1995. godine kada je povodom Dana državnosti Republike Bosne i Hercegovine (26. 11. 1995) u Boråsu formiran Aktiv žena Žena Bosanka. Taj aktiv je 1998. prerastao u Bosanskohercegovački savez žena u Švedskoj.

BHSŽ ostvaruje svoje aktivnosti u cijeloj Švedskoj. Glavni odbor broji trinaest članova a čine ga: predsjednik, potpredsjednik, predstavnik sekretarijata, šest koordinatora regija (Istok, Zapad, Jug, Sjever, Centar i bh. distrikt Skaraborg) i četiri predsjednika odbora i tijela za pojedine oblasti (Odbor za demokratiju, Odbor za omladinu, Odbor za kulturu i Odbor za humanitarnu pomoć).

Prema Statutu BHSŽ su sve osobe (žene, djeca i muškarci), bez obzira na porijeklo, religijsku i rodnu pripadnost, koje žele učestvovati i doprinositi našim aktivnostima dobrodošle da budu naši članovi.

Najvažnija pitanja kojima se bavimo su: rodna ravnopravnost, integracija u švedsko društvo, multikulturalnost, demokratija, pitanja djece i omladine, opšta pitanja žena, kulturne aktivnosti, humanitarna pomoć, saradnja s drugim organizacijama u Švedskoj itd.

U 2015. godini su u okviru BH Saveza žena u Švedskoj bila angažovana 33 udruženja/sekcije sa 5.620 članova, odnosno 32 udruženja sa 5.044 člana na osnovu kojih se dobija državna potpora (”bidragsgrundande medlemmar”).

Časopis ”Žena”

Časopis BH Saveza žena u Švedskoj Žena je prvi bosanskohercegovački ženski list pokrenut izvan Bosne i Hercegovine (prvi broj: april 1999.).

Žena-Kvinna Online

Žena-Kvinna Online

Da bi naša otvorenost i aktivnosti bile vidljive za javnost, članstvo i davaoce potpore posebnu pažnju posvećujemo bogatoj dokumentarnoj građi (foto, video i dr. dokumentarni materijal) koja se prezentira putem Interneta i našeg časopisa Žena (ženski useljenički časopisi su pravi rariret u svijetu, bh. žene imaju takav časopis samo u Švedskoj).

Do sada je objavljeno 58 brojeva. U Ženi možete čitati o aktivnostima BH Saveza žena u Švedskoj, aktuelnosti o ženi i porodici u svijetu, ljepoti, zdravlju, kulturi itd. Žena izlazi na bosanskom i, dijelom, na švedskom jeziku.

Projekti

BHSŽ je zadnjih godina uspješno proveo više projekata, i.o. Žene i moć (2008.), Trafficking (Trgovina ljudima) (2009./2010.), E-demokratija (Doprinos elektronskom demokratskom društvu) (2009./2010.), Svjetlost u tunelu – žene protiv nasilja (2011./2012.) i Educirati muškarce o rodnoj ravnopravnosti (2012./2013.).

Aktuelni projekt kojeg provodimo je Useljeničke žene na putu za rodno ravnopravno društvo (2014/2015) uz potporu Agencije za omladinu i civilno društvo (Projekti rodne ravnopravnosti) a u saradnji sa Švedskim ženskim lobijem i Trezvenjačkim obrazovnim savezom NBV.

Saradnja

BHSŽ je član Švedskog saveza UN (od decembra 2009.) i Trezvenjačkog obrazovnog saveza NBV (od 11. juna 2011.), Švedskog ženskog lobija (od 16. novembra 2013.) i ima dobru saradnju sa Upravom za omladinska pitanja (Ungdomsstyrelsen), drugim organizacijama, savezima i komunama.

Stranica obnovljena: 2016-03-22

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski, Engleski

 • Vill du ha koll på hur mycket du spelar för? // Želite li kontrolisati koliko ste igrali?
 • Kalendar događanja

  sub3sep - 4sep 311:00sep 4Inspirativni susret u Lidköpingu11:00 - 14:00 (4) Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping

  ned4sep9:00- 14:00Sjednica Glavnog odbora9:00 - 14:00 Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping

  cet8sep17:15- 18:15”Useljenik” i homoseksualac u Svedskoj17:15 - 18:15 Larmtorget 1, 392 32 Kalmar

  sub10sep12:30- 13:00Pjesme iz cijelog svijeta s Kul-Kul-Lele12:30 - 13:00 392 47 Kalmar

  sub17sep - 18sep 1712:00sep 18Festival folklora u Motali12:00 - 1:00 (18) Mariebergsgatan, 591 72 Motala

  pon19sep - 20sep 199:17sep 20Konferencija o zenama u zavisnosti9:17 - 9:17 (20) Ringvägen 98, 118 60 Stockholm

 • Pratite nas na Facebooku

 • Najnoviji prilozi

 • Meta