O nama

Bosanskohercegovački savez žena u Švedskoj (BHSŽ) je vodeća organizacija bh. žena izvan Bosne i Hercegovine.

Konferencija BH Saveza žena o Trgovini o ljudima 2010. (Foto: Haris T.)

Konferencija BH Saveza žena o Trgovini o ljudima 2010. (Foto: Haris T.)

Organizovanije djelovanje bosanskohercegovačkih žena u Švedskoj počinje 1995. godine kada je povodom Dana državnosti Republike Bosne i Hercegovine (26. 11. 1995) u Boråsu formiran Aktiv žena Žena Bosanka. Taj aktiv je 1998. prerastao u Bosanskohercegovački savez žena u Švedskoj.

BHSŽ ostvaruje svoje aktivnosti u cijeloj Švedskoj. Glavni odbor broji trinaest članova a čine ga: predsjednik, potpredsjednik, predstavnik sekretarijata, šest koordinatora regija (Istok, Zapad, Jug, Sjever, Centar i bh. distrikt Skaraborg) i četiri predsjednika odbora i tijela za pojedine oblasti (Odbor za demokratiju, Odbor za omladinu, Odbor za kulturu i Odbor za humanitarnu pomoć).

Prema Statutu BHSŽ su sve osobe (žene, djeca i muškarci), bez obzira na porijeklo, religijsku i rodnu pripadnost, koje žele učestvovati i doprinositi našim aktivnostima dobrodošle da budu naši članovi.

Najvažnija pitanja kojima se bavimo su: rodna ravnopravnost, integracija u švedsko društvo, multikulturalnost, demokratija, pitanja djece i omladine, opšta pitanja žena, kulturne aktivnosti, humanitarna pomoć, saradnja s drugim organizacijama u Švedskoj itd.

U 2016. godini je u okviru BH Saveza žena u Švedskoj bilo angažovano 28 udruženja/sekcija sa 2.844 člana, odnosno 27 udruženja sa 2.531 članom na osnovu kojih se dobija državna potpora (”bidragsgrundande medlemmar”).

Časopis ”Žena”

Časopis BH Saveza žena u Švedskoj Žena je prvi bosanskohercegovački ženski list pokrenut izvan Bosne i Hercegovine (prvi broj: april 1999.).

Žena-Kvinna Online

Žena-Kvinna Online

Da bi naša otvorenost i aktivnosti bile vidljive za javnost, članstvo i davaoce potpore posebnu pažnju posvećujemo bogatoj dokumentarnoj građi (foto, video i dr. dokumentarni materijal) koja se prezentira putem Interneta i našeg časopisa Žena (ženski useljenički časopisi su pravi rariret u svijetu, bh. žene imaju takav časopis samo u Švedskoj).

Do sada je objavljeno 58 brojeva. U Ženi možete čitati o aktivnostima BH Saveza žena u Švedskoj, aktuelnosti o ženi i porodici u svijetu, ljepoti, zdravlju, kulturi itd. Žena izlazi na bosanskom i, dijelom, na švedskom jeziku.

Projekti

BHSŽ je zadnjih godina uspješno proveo više projekata, i.o. Žene i moć (2008.), Trafficking (Trgovina ljudima) (2009./2010.), E-demokratija (Doprinos elektronskom demokratskom društvu) (2009./2010.), Svjetlost u tunelu – žene protiv nasilja (2011./2012.) i Educirati muškarce o rodnoj ravnopravnosti (2012./2013.).

Aktuelni projekt kojeg provodimo je Useljeničke žene na putu za rodno ravnopravno društvo (2014/2015) uz potporu Agencije za omladinu i civilno društvo (Projekti rodne ravnopravnosti) a u saradnji sa Švedskim ženskim lobijem i Trezvenjačkim obrazovnim savezom NBV.

Saradnja

BHSŽ je član Švedskog saveza UN (od decembra 2009.) i Trezvenjačkog obrazovnog saveza NBV (od 11. juna 2011.), Švedskog ženskog lobija (od 16. novembra 2013.) i ima dobru saradnju sa Upravom za omladinska pitanja (Ungdomsstyrelsen), drugim organizacijama, savezima i komunama.

Stranica obnovljena: 2017-09-13

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski Engleski

 • Kalendar događanja

  cet01maralldayDan nezavisnosti Bosne i Hercegovine(Cijeli dan: četvrtak)

  03mar(mar 3)10:0004(mar 4)17:001. Sajam bh. knjige u Švedskoj10:00 - 17:00 (4) Heurlins Plats 1, 413 01 Göteborg

  cet08maralldayMedjunarodni dan zena(Cijeli dan: četvrtak)

  sub24mar11:3016:0023. izborna godišnja skupština11:30 - 16:00 Gamla Stadens torg 2, 531 32 Lidköping

  24mar(mar 24)14:0025(mar 25)1:0010 godina sa Zajedno Lidköping14:00 - 1:00 (25) Framnäsvägen 4, 531 54 Lidköping

  sub24mar14:0018:00Dječija igraonica sa udruženjem Zajedno Lidköping14:00 - 18:00 Framnäsvägen 4, 531 54 Lidköping

 • Pratite nas na Facebooku

 • Najnoviji prilozi

 • Meta

 • X