Photo Gallery

2019…

Copenhagen, 2019-05-24/26

Läs och res till Köpenhamn // Uči i putuj u Kopenhagen // BHKRF & NBV Väst // Foto: Sabaheta Vehabović

Bihać, 2019.

Stöd till skyddat boende i Bihać har överlämnats // Uručena pomoć sigurnoj kući u Bihaću // Foto Žena 99/Kvinna 99 Värnamo

Oskarshamn, 2019-04-13

Föreningen ”Bosna” Kalmar besökte föreningen ”Ljiljan" Oskarshamn // Udruženje ”Bosna” Kalmar u posjeti udruženju ”Ljiljan” Oskarshamn // Foto: Muhamed Cetina

Skövde, 2019-04-01

Öppna debatten ”Med boken mot ondska och glömska” // Javna tribina ”Knjigom protiv zla i zaborava” // Foto: Haris Tucaković

Göteborg, 2019-03-31

Öppna debatten ”Med boken mot ondska och glömska” // Javna tribina ”Knjigom protiv zla i zaborava” // Foto: Haris Tucaković

Värnamo, 2019-03-23

Kvinnoriksförbundets 24:e årsmöte och firande av 20-årsjubileum för kvinnoföreningen ”Kvinna 99” Värnamo // 24. godišnja skupština BH Saveza žena u Švedskoj i obilježavanje 20-godišnjice udruženja ”Žena 99” Värnamo // Foto: Haris Tucaković

Göteborg, 2019-03-02/03

2:a Bosnien och Hercegovinas bokmässa i Sverige // 2. Sajam bosanskohercegovačke knjige u Švedskoj // // Foto: Haris Tucaković

Västervik, 2019-02-16/17

Kvinnoriksförbundets styrelsemöte och umgänge med medlemmarna i föreningen ”Vrelo Bosne” // Sjednica Glavnog odbora i druženje s članovima udruženja ”Vrelo Bosne” // Foto: Haris Tucaković

Skövde, 2018-12-22

Nyårsklappar i föreningen Behar // Podjela novogodišnjih paketića u Beharu // Foto: Denis Smajić & Haris Tucaković

Lidköping, 2018-11-25

Firande av Bosnien-Hercegovinas nationaldag // Svečano obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine // NBV Väst // Hasija Borić & Amela Isanović // Foto: Haris Tucaković

Göteborg, 2018-11-24

Firande av Bosnien-Hercegovinas nationaldag // Svečano obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine // NBV Väst // Milomir Kovačević Strašni & Hasija Borić // Foto: Haris Tucaković

Sollentuna, 2018-11-17/18

Konferensen ”Språk och demokrati” // Konferencija ”Jezik i demokratija” // NBV, BHRF, BIS, BHKRF, BHSKF, BEMUF & APU Network // Foto: Haris Tucaković

Motala, 2018-10-27

8:e internationell folkdansfestival // 8. internacionalni festival folklora // Foto: Sabaheta Vehabović

Göteborg, 2018-10-20

BHKRF:s 20-årsjubileum // 20 godina BH Saveza žena u Švedskoj // NBV // Foto: Haris Tucaković

Göteborg, 2018-10-05/06

Leva för musiken // Živjeti za muziku // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

Falkenberg, 2018-06-01/03

Kvinnoriksförbundets styrelsemöte och teambuildning // Sjednica Glavnog odbora i teambuildning // Foto: Haris Tucaković

Lidköping, 2018-05-12/13

Lidköpings söta gula hörn // Slatko žuto ćoše Lidköpinga // NBV Väst // Foto: Sabaheta Vehabović

Alingsås, 2018-05-15

NBV Väst, Verksamhetskonferens // Konferencija o aktivnostima NBV Väst // Foto: Mirsada Zahirović, Ann-Louise Friberg & Mirsad Sačić

Skövde, 2018-04-07

Författare Amir Talić på en turné i Sverige och Danmark // Književnik Amir Talić na turneji po Švedskoj i Danskoj // Foto: Haris Tucaković

Lidköping, 2018-03-24 B

Barnens lekrum med Tillsammans Lidköping // Dječija igraonica sa udruženjem Zajedno Lidköping // Foto: Ines Ganibegović, Selma Sijerčić & Nerma Hodžić

Lidköping, 2018-03-24 A

BHKRF:s 23:e årsmöte & 10 år med föreningen Tillsammans Lidköping // 23. Godišnja skupština & 10 godina sa udruženjem Zajedno Lidköping // Foto: Haris Tucaković

Göteborg, 2018-03-03/04

1:a Bosnien och Hercegovinas bokmässa i Sverige // 1. Sajam bosanskohercegovačke knjige u Švedskoj // Foto: Haris Tucaković

Värnamo, 2018-01-27

BHKRF:s styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora BH Saveza žena // Foto: Haris Tucaković

2017…

Jönköping, 2017-12-08/10

Konferensen ”Ett steg framåt” // Konferencija ”Korak naprijed”// NBV, Språkinstitutet i Sarajevo // Institut za jezik Sarajevo // Foto: Haris Tucaković

Gislaved, 2017-11-18/19

Cirkelledarutbildningen ”Modersmål och flerspråkighet, en nyckel till bättre förståelse” // Kurs za vođe studijskog kružoka ”Maternji jezik i višejezičnost, ključ boljeg razumijevanja” // NBV, Institut za jezik Sarajevo, BHRF, BHKRF & BHSKF // Foto: Haris Tucaković & Muharem Numanspahić

Malmö, 2017-10-14

Regionala utbildningsmötet för Syd och 10-årsjubileum av ”Sedef” Malmö // Regionalni obrazovni susret Jug i 10-godišnjica društva žena ”Sedef” Malmö // Foto: Haris Tucaković & Samira Rizvo Šehić

Värnamo, 2017-09-23

BHKRF:s styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora BH Saveza žena // Foto: Haris Tucaković

Gislaved, 2017-05-20/21

Konferensen ”Modersmål och flerspråkighet, en nyckel till bättre förståelse” // Konferencija ”Maternji jezik i višejezičnost, ključ boljeg razumijevanja” // NBV // Foto: Haris Tucaković & Muharem Numanspahić

Västerås, 2017-05-07

BHKRF:s styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora BH Saveza žena // Foto: Haris Tucaković

Västerås, 2017-05-06

Regional träff Norr med temat ”Säg nej till narkotika” // Susret regije Sjever na temu ”Reci ne narkoticima” // Foto: Haris Tucaković

Jönköping, 2017-03-25

Kvinnoriksförbundets 22:a årsmöte // 22. Godišnja skupština BH Saveza žena // Foto: Haris Tucaković

Lidköping, 2017-03-07/11

Konstutställning på Stadshuset Lidköping // Izložba slika u Gradskoj vijećnici u Lidköpingu // Africa Coll & Eni Grozd // NBV Väst // Foto: Sabaheta Vehabović

Skövde, 2016-12-21

Nyårsklappar för medlemmarnas barn i föreningen ”Behar” Skövde // Novogodišnji paketići za djecu članova udruženja ”Behar” Skövde // Foto: Haris Tucaković

Jönköping, 2016-12-17

Konferensen ”Nyckel till framgång” // Konferencija ”Ključ uspjeha” // NBV // Foto: Haris Tucaković

Göteborg, 2016-12-16

Litterär- och filmkväll med Uzeir Bukvić // Književno i filmsko veče s Uzeirom Bukvićem // NBV Väst // Foto: Sabaheta Vehabović

Göteborg, 2016-12-09

Litterär kväll med Nizama och Hajrudin Čaušević // Književno veče s Nizamom i Hajrudinom Čauševićem // NBV Väst // Foto: Sabaheta Vehabović

Göteborg, 2016-11-26

Firande av Bosnien-Hercegovinas nationaldag // Svečano obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

Helsingborg, 2016-11-19

Invandrarkvinnor på vägen till ett jämställt samhälle - 2 // Useljeničke žene na putu za rodnoravnopravno društvo - 2 // Foto: Ramiza Karamehmedović

Örebro, 2016-11-13

BHKRF:s styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora BH Saveza žena // NBV ÖrebroMälardalen // Foto: Haris Tucaković

Örebro, 2016-11-12

Säg nej till narkotika // Reci ne narkoticima // NBV ÖrebroMälardalen // Foto: Haris Tucaković

Lidköping, 2016-09-04

BHKRF:s styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora BH Saveza žena // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

Lidköping, 2016-09-03

Inspirationsträff i Lidköping // Inspirativni susret u Lidköpingu // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković & Sabaheta Vehabović

Kalmar, 2016-05-13/15

Kalmarbesök // Posjeta Kalmaru // NBV Sydost // Foto: Haris Tucaković & Sabaheta Vehabović

Göteborg, 2016-05-07

Una Förlag firar sitt 10-årsjubileum // Una Förlag obilježava 10-godišnjicu // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

Skövde, 2016-04-30

BHKRF:s styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora BH Saveza žena // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

Skövde, 2016-04-17

Vi träffas, trivs och inspireras // Sastajemo se, uživamo i inspirišemo // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

Göteborg, 2016-04-16

Vi träffas, trivs och inspireras // Sastajemo se, uživamo i inspirišemo // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

Skövde, 2016-03-19

Kvinnoriksförbundets 21:a årsmöte // 21. izborna Godišnja skupština BH Saveza žena u Švedskoj // Foto: Haris Tucaković

Skövde, 2016-03-11

Bokpresentationer // Predstavljanje knjiga // Adis Tanović & Mirsad Omerbašić // Foto: Haris Tucaković

Skövde, 2016-02-13

Nizama Granov Čaušević presenterar sin nya roman // Nizama Granov Čaušević predstavlja svoj novi roman // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

Värnamo, 2016-01-23

BHKRF:s styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora BH Saveza žena // Foto: Haris Tucaković

Göteborg, 2016-01-16

Bosniska kvinnor från Danmark på Göteborgsbesök // Bosanskohercegovačke žene iz Danske u posjeti Göteborgu // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

Göteborg, 2016-01-06

Möte med författare: Jurica Pavičić // Susret s piscem: Jurica Pavičić // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

Lidköping, 2015-11-28

Firande av Bosnien-Hercegovinas nationaldag (den 25/11) och BHKRF:s centrala kulturprogram // Obilježavanje Dana državnosti BiH (25/11) i Centralni kulturni program BH Saveza žena // NBV // Foto: Haris Tucaković

Skövde, 2015-11-15

Möte med författaren Uzeir Bukvić // Susret sa književnikom Uzeirom Bukvićem // ”Behar” Skövde & NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

Lidköping, 2015-11-14

Möte med författaren Uzeir Bukvić // Susret sa književnikom Uzeirom Bukvićem // ”Tillsammans” Lidköping & NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

Borås, 2015-11-07 (2/2)

Regionala utbildningsmötet för Väst // Regionalni obrazovni susret Zapad // Foto: Haris Tucaković

Borås, 2015-11-07 (1/2)

BHKRF:s styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora BH Saveza žena // Foto: Haris Tucaković

Åsa, 2015-10-24/25

Återträff för BHKRF:s deltagare av Marš mira Srebrenica 2015 // Ponovni susret učesnika Marša mira Srebrenica 2015. // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

Skövde, 2015-09-05

Kvinnoriksförbundets styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora // Foto: Haris Tucaković

Potočari, 2015-07-11

Fredsmarschen Srebrenica 2015 // Marš mira Srebrenica 2015. // Foto: Sabaheta Vehabović, Raza Kendić & Nermina Sijerčić

Pobuđe (Mravinjci) – Potočari, 2015-07-10

Fredsmarschen Srebrenica 2015, den tredje dagen // Marš mira Srebrenica 2015, treći dan // Foto: Sabaheta Vehabović, Raza Kendić & Nermina Sijerčić

Liplje – Pobuđe (Mravinjci), 2015-07-09

Fredsmarschen Srebrenica 2015, den andra dagen // Marš mira Srebrenica 2015, drugi dan // Foto: Sabaheta Vehabović, Raza Kendić & Nermina Sijerčić

Nezuk – Liplje, 2015-07-08

Fredsmarschen Srebrenica 2015, den första dagen // Marš mira Srebrenica 2015, prvi dan // Foto: Sabaheta Vehabović, Raza Kendić & Nermina Sijerčić

Tuzla, 2015-07-07

Fredsmarschen Srebrenica 2015 // Marš mira Srebrenica 2015. // Foto: Sabaheta Vehabović, Raza Kendić & Nermina Sijerčić

Skövde, 2015-06-06

En vandringsutställning av mångkulturella broderihjulet // Putujuća izložba multikulturalnog veza // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

Örebro, 2015-05-23

Regionala utbildningsmötet för Norr // Regionalni obrazovni susret Sjever // Foto: Haris Tucaković & Fatima Mahmutović

Motala, 2015-05-09 (2/2)

Regionala utbildningsmötet för Öst // Regionalni obrazovni susret Istok // Foto: Haris Tucaković

Motala, 2015-05-09 (1/2)

Kvinnoriksförbundets styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora // Foto: Haris Tucaković & Asima Pašalić

Göteborg, 2015-04-23

Programmet ”Från språk till språk” Världsbokdagen // Program ”Iz jezika u jezik” povodom Svjetskog dana knjige // Foto: Haris Tucaković

Helsingborg, 2015-04-18

Regionala utbildningsmötet för Syd // Regionalni obrazovni susret Jug // Foto: Ramiza Karamehmedović, Mirsada Kahriman, Selma Borovac, Senada Bešić & Jasna Perić

Värnamo, 2015-04-11

Planering av BHKRF:s deltagande på Mars Mira Srebrenica 2015 // Planiranje učešća BH Saveza žena na Maršu mira Srebrenica 2015. // Foto: Haris Tucaković

Göteborg, 2015-03-21

BHKRF:s 20:e årsmöte // 20. Godišnja skupština BH Saveza žena // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

Skövde, 2015-01-24

Kvinnoriksförbundets styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora // Foto: Haris Tucaković

Lidköping, 2015-01-08

Bokpresentation – ”Hava, majka Prijedorčanka” och fotoutställning – ”Memorial Sobe // Predstavljanje knjige ”Hava, majka Prijedorčanka” i foto-izložba ”Memorial Sobe” // Foto: Haris Tucaković

Skövde, 2014-12-26

Nyårsklappar för medlemmarnas barn i föreningen ”Behar” Skövde // Novogodišnji paketići za djecu članova udruženja ”Behar” Skövde // Foto: Haris Tucaković

Linköping, 2014-11-29

Firande av Bosnien-Hercegovinas nationaldag och BHKRF:s centrala kulturprogram // Obilježavanje Dana državnosti BiH i Centralna kulturna manifestacija BH Saveza žena // Foto: Haris Tucaković

Borås, 2014-11-22

Regionala utbildningsmötet för Väst, Center och Skaraborg // Regionalni obrazovni susret Zapad, Centar i Skaraborg // Foto: Haris Tucaković

Borås, 2014-11-22

Kvinnoriksförbundets styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora // Foto: Haris Tucaković

Värnamo, 2014-10-25

Konferensen Invandrarkvinnor på vägen till ett jämställt samhälle // Konferencija Useljeničke žene na putu za rodnoravnopravno društvo // Foto: Haris Tucaković

Karlskrona, 2014-09-06/07

Kvinnoriksförbundets styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora // Foto: Haris Tucaković & Jasna Perić

Malmö, 2014-06-12/15

Nordiskt Forum Malmö 2014 // Nordijski forum Malmö 2014. // Foto: Haris Tucaković m.fl.

Stockholm, 2014-05-24

NBV:s Förbundsmöte 2014 // Skupština saveza NBV 2014. // Foto: Haris Tucaković

Lidköping, 2014-05-10

Kvinnoriksförbundets styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora // Foto: Haris Tucaković

Lidköping, 2014-05-09/11

Ungdomskonferensen ”Min röst, min rätt” med fokus på valen 2014 // Konferencija za mlade ”Moj glas, moje pravo” usmjerena na izbore 2014. // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković & Lejla Sijerčić Lejla Sijerčić

Borås, 2014-03-29

BHKRF:s 19:e årsmöte // 19. Godišnja skupština BH Saveza žena // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

Skövde, 2014-03-12

Ungdomsträff på Yugo 45 // Omladinski susret u Yugo 45 // ”Ungdom”/”Mladost” Kladanj (Bosnien och Hercegovina) & ”Ungdom”/”Mladost” Lidköping // Foto: Haris Tucaković

Lidköping, 2014-03-08

I Ungdoms hjärta // U srcu Mladosti // ”Ljiljan” Motala, ”Ljiljan” Oskarshamn, ”Ungdom”/”Mladost” Kladanj (Bosnien och Hercegovina) & ”Ungdom”/”Mladost” Lidköping // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

Lidköping, 2014-02-15

Jonas Wallgren: Mitt möte med Bosnien // Jonas Wallgren: Moj susret sa Bosnom // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

Växjö, 2014-02-01

Kvinnoriksförbundets styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora BH Saveza žena u Švedskoj // Foto: Haris Tucaković

2013…

Skara, 2013-12-21

Insamling för flyktingar // Sakupljanje pomoći za izbjeglice // Jasmin Vizlin, One 2 One // Foto: Sebiha Crnić

Borås, 2013-12-01

Det traditionella mötet för region Väst // Tradicionalni susret regije Zapad // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

Örebro, 2013-11-21

En kväll med general Jovan Divjak // Veče sa generalom Jovanom Divjakom // NBV Örebro // Foto: Haris Tucaković

Linköping, 2013-11-16

Kvinnoriksförbundets styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora // Foto: Haris Tucaković

Skövde, 2013-10-22

Mötet med NBV // Susret s NBV-om // Foto: Haris Tucaković

Malmö, 2013-10-05

Sedefs 7-års jubileum // Sedefovih 7 godina // Foto: Ramiza Karamehmedović

Stockholm, 2013-09-05

Informationsmöte om hur Ungdomsstyrelsen bedömer ansökningar för projektbidrag // Informativni sastanak o tome kako Uprava za omladinska pitanja procjenjuje molbe za projekte // Foto: Haris Tucaković

Stockholm, 2013-08-30/09-01

NBV:s utbildning och BHKRF:s styrelsemöte // Obrazovanje NBV-a i sjednica GO BHSŽ // Coach Board Game // NBV // Foto: Haris Tucaković

Örebro, 2013-06-02

Norr-regional träff i samband med projektet Att lära män om jämställdhet // Regionalni susret Sjever u sklopu projekta Educirati muškarce o rodnoj ravnopravnosti // Foto: Suad Mehinović

Västervik, 2013-05-11

Östregional träff i samband med projektet Att lära män om jämställdhet // Regionalni susret Istok u sklopu projekta Educirati muškarce o rodnoj ravnopravnosti // Foto: Muharem Sitnica Sića

Värnamo, 2013-04-20

Integrationsdag i Värnamo // Dan integracije u Värnamu // Foto: Haris Tucaković

Skövde, 2013-04-05/07

Ungdomsträff i Skövde // Susret mladih u Skövdeu // Foto: Sabaheta Vehabović, Lejla Sijerčić, Selma Sijerčić & Haris Tucaković

Kristianstad, 2013-03-16 B

Pärla till pärla – Årets kulturprogram // Biser do bisera – Centralna kulturna manifestacija // NBV Skåne // Foto: Haris Tucaković, Muharem Sitnica Sića & Sabaheta Vehabović

Kristianstad, 2013-03-16 A

Kvinnoriksförbundets 18:e årsmöte // 18. Godišnja skupština // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

Lidköping, 2013-03-02

Invigning av Bosniska rummet i Lidköping // Otvorenje Bosanske sobe u Lidköpingu // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

Lidköping, 2013-02-09

Möte i Lidköping // Susret u Lidköpingu // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković & Sabaheta Vehabović

Kristianstad, 2013-02-02

Regional träff Syd i samband med projektet Att lära män om jämställdhet // Regionalni susret Jug u sklopu projekta Educirati muškarce o rodnoj ravnopravnosti // NBV Skåne // Foto: Haris Tucaković

Skövde, 2013-01-19/20

Kvinnoriksförbundets styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora // Foto: Haris Tucaković

Tidaholm, 2012-12-01

Regional träff Center i samband med projektet Att lära män om jämställdhet // Regionalni susret Centar u sklopu projekta Educirati muškarce o rodnoj ravnopravnosti // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković, Sabaheta Vehabović & Suad Mehinović

Skövde, 2012-11-30

Mersad Berber – Hommage (1941–2012) // Sjećanje na Mersada Berbera (1941.–2012.) // Foto: Haris Tucaković

Göteborg, 2012-11-25

Bosnien-Hercegovinas nationaldagsfirande // Proslava Dana državnosti Bosne i Hercegovine // Foto: Fatima Kovačić

Göteborg, 2012-11-24

Litterär och filmkväll // Književno i filmsko veče // Foto: Haris Tucaković

Värnamo, 2012-11-17

Kvinnoriksförbundets styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora // Foto: Haris Tucaković

Borås, 2012-11-10

Västregional träff i samband med projektet Att lära män om jämställdhet // Susret regije Zapad u sklopu projekta Educirati muškarce o rodnoj ravnopravnosti // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

Göteborg, 2012-11-02/04

Läs och res till Göteborg // Uči i putuj u Göteborg // NBV Sydost // Foto: Jasna Perić & Fatima Kovačić

Karlskrona, 2012-10-24

Konferensen ”Att förebygga mäns våld mot kvinnor” // Konferencija ”Prevencija muškog nasilja nad ženama” // NBV Sydost // Foto: Jasna Perić

Lidköping, 2012-11-03

Låt det bli känt att Bajram är… // Nek’ se zna da Bajram je… // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

Lidköping, 2012-10-21

Inspirationsdagar i Lidköping :: Dag 3 // Dani inspiracije u Lidköpingu :: 3. dan // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković & Sabaheta Vehabović

Lidköping, 2012-10-20

Inspirationsdagar i Lidköping :: Dag 2 // Dani inspiracije u Lidköpingu :: 2. dan // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković & Sabaheta Vehabović

Lidköping, 2012-10-19

Inspirationsdagar i Lidköping :: Dag 1 // Dani inspiracije u Lidköpingu :: 1. dan // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković & Sabaheta Vehabović

Lidköping, 2012-10-06

Tillsammans i Lidköping // Zajedno u Lidköpingu // NBV Väst // Foto: Sabaheta Vehabović

Örebro, 2012-10-06

NBV:s förbundskonferens 2012 :: Dag 1 // Savezna konferencija NBV-a 2012. :: 1. dan // Foto: Haris Tucaković

Göteborg, 2012-09-29

En kväll i Meho Barakovićs anda :: Lilla bokmässan och Barakovićs kvällar i Göteborg // Veče posvećeno Mehi Barakoviću :: Mali sajam knjiga i Barakovićeve večeri u Göteborgu // Foto: Haris Tucaković & Senada Bešić

Göteborg, 2012-09-28

Bokpresentation :: Lilla bokmässan och Barakovićs kvällar i Göteborg // Predstavljanje knjiga :: Mali sajam knjiga i Barakovićeve večeri u Göteborgu // Foto: Haris Tucaković

Västerås, 2012-09-02

NBV:s utbildning för nya medlemsorganisationer och presentation av Almedalsdrinken // NBV – obrazovanje za nove organizacije-članice i prezentacija pića Almedalsdrinken // Foto: Haris Tucaković

Västerås, 2012-09-01

På besök hos Bosniakiska islamiska församling och kulturcenter i Västerås // Posjeta Bošnjačkoj islamskoj zajednici i kulturnom centru u Västeråsu // Foto: Haris Tucaković

Västerås, 2012-09-01

BHKRF:s styrelsemöte med föreläsningen inom projektet Att lära män om jämställdhet // Sjednica Glavnog odbora s predavanjem u okviru projekta Educirati muškarce o rodnoj ravnopravnosti // Foto: Haris Tucaković

Bosnien, 2012-05-07/11

NBV på besök i Bosnien // NBV u posjeti Bosni i Hercegovini // Foto: Aida Serdar-Landzo

Lidköping, 2012-06-02

Musikkväll i Lidköping // Veče sevdaha u Lidköpingu // Foto: Haris Tucaković

Lidköping, 2012-05-26/27

Möte med deltagarna i Fredsmarschen Srebrenica 2011 // Susret učesnika Marša mira Srebrenica 2011. // Foto: Haris Tucaković

Lund, 2012-05-11/12

Inspirationsdagar i Lund // Dani inspiracije u Lundu // Foto: Haris Tucaković

Tidaholm, 2012-05-05

Konferensen mot våld mot kvinnor // Konferencija protiv nasilja nad ženama // Foto: Haris Tucaković

Skövde, 2012-04-14

BHKRF:s konstituerande styrelsemöte // Konstitutivna sjednica Glavnog odbora // Foto: Haris Tucaković

Göteborg, 2012-03-24

Tillsammans mot kvinnovåldet // Zajedno protiv nasilja nad ženama // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

Värnamo, 2012-03-17

BHKRF fortsätter framåt :: Det 17:e årsmöte :: ”Det goda livet”, föreläsning av dr Amira Čehić // BH Savez žena nastavlja naprijed :: 17. Skupština :: Dr Amira Čehić: ”Dobar život” // NBV Jönköpings län // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

Oskarshamn, 2012-03-10

Folkdans seminarium i Oskarshamn // Seminar folklora u Oskarshamnu // NBV Sydost // Foto: Jasna Perić

Skövde, 2012-03-09

Kvinnodagens firande i Skövde // Proslava Dana žena u Skövdeu // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković, Nusred Maksumić & Adnan Gurić

Stockholm, 2012-02-24

Gemytligt möte med NBV:s Förbundsstyrelse // Srdačan susret sa Upravom saveza NBV // Foto: Haris Tucaković

Skövde, 2012-02-18

Kulturföreningen ”Behar” Skövde :: Kören och sysektionen :: NBV:s studiecirklar // Kulturno udruženje ”Behar” Skövde :: Hor i sekcija šivanja :: Studijski kružoci NBV-a // Foto: Haris Tucaković

Oskarshamn, 2012-01-28

BHKRF:s styrelsemöte hölls i Oskarshamn // Sjednica Glavnog odbora održana u Oskarshamnu // Foto: Haris Tucaković

Skövde, 2011-12-28

Nyårsföreställningen ”Den skojiga säcken” // Novogodišnja predstava ”Vesela vreća” // Foto: Salih Pašalić

Skövde, 2011-11-25

Behars 20-års jubileum :: Kulturprogram angående Bosnien-Hercegovinas nationaldag // 20 godina Behara :: Kulturni programa povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

Skövde, 2011-11-23

Behars 20-års jubileum :: Littärer kväll: Nizama Granov Čaušević och Hajrudin Čaušević // 20 godina Behara :: Književno veče: Nizama Granov Čaušević i Hajrudin Čaušević // Foto: Haris Tucaković

Skövde, 2011-12-03

Föreläsning om våld mot kvinnor // Predavanje o nasilju nad ženama // Foto: Haris Tucaković

Skövde, 2011-11-26 (3/3)

Det centrala firandet av Bosnien-Hercegovinas nationaldag 2011 :: Underhållningsprogram (”Guldsträngar”) // Centralna proslava Dana državnosti Bosne i Hercegovine 2011. :: Zabavni program (”Zlatne strune”) // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

Skövde, 2011-11-26 (2/3)

Det centrala firandet av Bosnien-Hercegovinas nationaldag 2011 :: ”Samma rötter” – BHKRF:s centrala kulturevenemang // Centralna proslava Dana državnosti Bosne i Hercegovine 2011. :: ”Isti korijeni” – Centralna kulturna manifestacija BHKRF // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

Skövde, 2011-11-26 (1/3)

Det centrala firandet av Bosnien-Hercegovinas nationaldag 2011 :: Akademisk högtid // Centralna proslava Dana državnosti Bosne i Hercegovine 2011. :: Svečana akademija // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

Skövde, 2011-11-18

Skövde Kulturnatt 2011 : ”Sevdah oss vänner emellan” // Skövde – Kulturno veče 2011. : ”Sevdah među nama” // Almir Sinanagić, Sead Zeljković, Romano & Haris Šehić // Foto: Haris Tucaković

Borås, 2011-11-19

Det traditionella mötet för region Väst :: Folkdans seminarium i Borås // Tradicionalni susret regije Zapad :: Seminar folklora u Boråsu // Foto: Haris Tucaković

Hamletresa, 2011-11-12

Hamletresa // Hamletu u pohode // Foto: Jasna Perić

Karlskrona, 2011-11-13

Folkdans slutseminarium i Karlskrona // Završni seminar folklora u Karlskroni // Foto: Jasna Perić & Haris Tucaković

Karlskrona, 2011-11-12

Folkdans slutseminarium i Karlskrona // Završni seminar folklora u Karlskroni // Foto: Haris Tucaković

Växjö, 2011-10-31

Folkdans seminarium i Växjö // Seminar folklora u Växju // Foto: Jasna Perić

Karlskrona, 2011-10-29

Från traditionellt till modernt // Od tradicionalnog do modernog // Foto: Sead Ćejvan & Jasna Perić

Malmö, 2011-10-15

Kvinnoriksförbundets och Kulturkommitténs möte // Sjednica Glavnog odbora i Odbora za kulturu // Foto: Haris Tucaković

Göteborg, 2011-09-22

Kvinnor på Göteborgs Bokmässa 2011 // Žene na Sajmu knjiga u Göteborgu 2011. // Foto: Haris Tucaković

Göteborg, 2011-09-21

En kväll till minne av den stora författaren Meho Baraković // Veče u čast velikog književnika Meha Barakovića // Foto: Haris Tucaković

Stockholm, 2011-09-30/2011-10-02

NBV:s förbundsdagar 2011 // Dani NBV-a 2011. // Foto: Jasna Perić

Kalmar, 2010-06-19

Kvinnomötet ”Bosna” Kalmar och ”Biser” Kristianstad // Susreta žena ”Bosna” Kalmar i ”Biser” Kristianstad // Foto: Jasna Perić

Lidköping, 2011-09-03

Kulturföreningen ”Tillsammans”, ungdomsföreningen ”Ungdom”, kören ”Safirer” Lidköping osv. // Kulturno udruženje ”Zajedno”, omladinsko udruženje ”Mladost”, hor ”Safiri” Lidköping itd. // Foto: Haris Tucaković

Skövde, 2011-09-03

Kulturkommitténs möte // Sastanak Odbora za kulturu // Foto: Haris Tucaković

Stockholm, 2011-09-04

Mötet i Bosnien-Hercegovinas Ambassad // Sastanak u Ambasadi BiH // Foto: Haris Tucaković

Stockholm, 2011-09-04

Hedra Srebrenicas offer utanför SVT // Počast žrtvama Srebrenice ispred zgrade Švedske televizije // Foto: Haris Tucaković

Potočari, 2011-07-11

Fredsmarschen Srebrenica 2011 // Marš mira Srebrenica 2011. // Foto: Haris Tucaković

Konjević Polje – Potočari, 2011-07-10

Fredsmarschen Srebrenica 2011, den tredje dagen // Marš mira Srebrenica 2011., treći dan // Foto: Haris Tucaković

Kamenica – Konjević Polje, 2011-07-09

Fredsmarschen Srebrenica 2011, den andra dagen // Marš mira Srebrenica 2011., drugi dan // Foto: Haris Tucaković

Nezuk – Kamenica, 2011-07-08

Fredsmarschen Srebrenica 2011, den första dagen // Marš mira Srebrenica 2011., prvi dan // Foto: Haris Tucaković

Tuzla, 2011-07-07

Fredsmarschen Srebrenica 2011 // Marš mira Srebrenica 2011. // Foto: Haris Tucaković

Helsingborg, 2011-06-06

Sveriges Nationaldag på Fredriksdal firades med dans, musik, kultur och smaker från hela världen // Nacionalni dan Švedske proslavljen je u Fredriksdalu plesom, muzikom, hranom i kulturnim aranžmanima iz cijelog svijeta // Foto: Elvedin Durović

Tidaholm, 2011-05-25

Musikkryss i Tidaholm // Muzički kviz u Tidaholmu // Marie Arturén, Lennart Palm & Sören Frid // IOGT-NTO, Länsnykterhetsförbundet, NBV & Våra Gårdar. // Foto: Haris Tucaković

Skövde, 2011-05-21

Traditionella fotbollsturneringen i Skövde // Tradicionalni fudbalski turnir u Skövdeu // Foto: Haris Tucaković

Lidköping, 2011-05-15

Kvinnoriksförbundets styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

Lidköping, 2011-05-15

NBV:s Inspirationsdagar i Lidköping :: Ann-Louise Friberg ”Studiematerial/Studijski materijal” // Birgitta Carlsson ”Hemslöjden – är det intressant för oss? // Kućna radinost – da li je za nas interesantna?” // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

Lidköping, 2011-05-14/15

I föreningen ”Tillsammans” Lidköping // U udruženju ”Zajedno” Lidköping // Darko Zelenika, BHKRF // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

Lidköping, 2011-05-14

NBV:s Inspirationsdagar i Lidköping :: Ann-Louise Friberg, Regina Fredriksson // Studiebesök // Studijska posjeta // Kållandsö, Spikens fiskeläge, Läckö slott, Läcköstugan // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

Lidköping, 2011-05-14

NBV:s Inspirationsdagar i Lidköping :: Disa Jagurdžija (NBV Väst) ”Att vara cirkelledare” // Disa Jagurdžija (NBV Zapad) ”Vođenje studijskih kružoka” // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

Lidköping, 2011-05-14

NBV:s Inspirationsdagar i Lidköping :: Rörstrand Museum // Muzej Rörstrand // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

Lidköping, 2011-05-14

NBV:s Inspirationsdagar i Lidköping :: Lunch i ”Rymd Restaurang & Skybar” // Ručak u restoranu ”Rymd Restaurang & Skybar” // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

Lidköping, 2011-05-14

NBV:s Inspirationsdagar i Lidköping :: Ann-Louise Friberg och Marita Bengtsson :: Carina Ohlsson ”Våld i nära relationer” // Dani inspiracije NBV-a u Lidköpingu :: Ann-Louise Friberg i Marita Bengtsson :: Carina Ohlsson ”Nasilje u bliskim relacijama” // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

Bosnienresa, 2011-04-15–25

Resan Sverige – Bosnien och Hercegovina (t/r) // Putovanje Švedska – Bosna i Hercegovina (t/r) // ”Mediteran & Đumišić” Stockholm // Foto: Haris Tucaković

Kladanj, 2011-04-23

Utflykt till Djevojačka pećina och Muška voda, nära Kladanj, Bosnien och Hercegovina // Posjeta Djevojačkoj pećini i Muškoj vodi kod Kladnja // Foto: Haris Tucaković & Jasna Perić

Kladanj, 2011-04-22

Kulturprogrammet ”Lekfulla april” :: Arrangör: Kladanjs kommun & NGO ”Harmoni” Kladanj // Kulturni program ”Razigrani april” :: Organizator: opština Kladanj i UG ”Harmonija” Kladanj // Foto: Haris Tucaković

Tuzla, 2011-04-19

Utflykt till Tuzla, möte med NGO ”Prijateljice/Väninnor” // Izlet u Tuzlu, posjeta udruženju ”Prijateljice” // Foto: Haris Tucaković & Jasna Perić

”Nahla” Sarajevo, 2011-04-20

BHKRF:s företrädare har besökt CEI ”Nahla” Sarajevo // Predstavnici BH Saveza žena posjetili CEI ”Nahla” // Foto: Haris Tucaković

Stupari, 2011-04-19

Besök i grundskolan ”Stupari” nära Kladanj, Bosnien-Hercegovina // Posjeta Osnovnoj školi ”Stupari” kraj Kladnja // Foto: Haris Tucaković

Srebrenica, 2011-04-18

BHKRF:s representanter har besökt Srebrenica och Potočari // Predstavnici BH Saveza žena posjetili Srebrenicu i Potočare // Foto: Haris Tucaković, Sadik Salimović & Jasna Perić

Växjö, 2011-04-02

Inspirationsdagar :: NBV :: BHKRF // NBV:s Inspirationsdagar i Växjö :: Kulturkväll med Haris Šehić och Sead Zeljković, gitarr // Dani inspiracije NBV-a u Växju :: Kulturno veče – Haris Šehić i Sead Zeljković, gitara // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

Växjö, 2011-04-02

Inspirationsdagar :: NBV :: BHKRF // NBV:s Inspirationsdagar i Växjö :: Aktivitet // Dani inspiracije NBV-a u Växju :: Aktivnosti – Nermin Halilović, koreograf // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

Växjö, 2011-04-02

Inspirationsdagar :: NBV :: BHKRF // NBV:s Inspirationsdagar i Växjö :: Hantverksutställning // Dani inspiracije NBV-a u Växju :: Izložba ručnih radova // ”Ljiljan” Växjö // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

Växjö, 2011-04-02

Inspirationsdagar :: NBV :: BHKRF // NBV:s Inspirationsdagar i Växjö :: NBV:s Inspiration- och erfarenhetsutbyte – Vera Pavlović (NBV Sydost) // Dani inspiracije NBV-a u Växju :: NBV- inspiracije i razmjena iskustava – Vera Pavlović (NBV Sydost) // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

Växjö, 2011-04-02

Inspirationsdagar :: NBV :: BHKRF // NBV:s Inspirationsdagar i Växjö :: ”Kvinnor mot våld” – Emina Ćejvan, Monica Nielsen, Annette Åstrand // Dani inspiracije NBV-a u Växju :: ”Žene protiv nasilja” – Emina Ćejvan, Monica Nielsen, Annette Åstrand // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

Örebro, 2011-03-19

Filmvisning och samtal: Kvinnornas krig i samarbete med Kvinna till Kvinna // Predstava filma i razgovor: Rat protiv žena u saradnji s organizacijom Kvinna till Kvinna // Foto: Haris Tucaković

Örebro, 2011-03-19

Kvinnoriksförbundets 16:e årsmöte // 16. izvještajna Godišnja skupština BH Saveza žena u Švedskoj // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

London, 2011-03-11/14

Bosnian group honoured for work // Bosnien-Hercegovinas rådgivningscenter London gästades av BHKRF:s medlemmar, ”Kvinna 99” Värnamo // Bh. savjetodavni centar London ugostio članice BH Saveza žena iz Švedske, ”Žena 99” Värnamo // Foto: Kani Ahmad Johnson

Malmö, 2011-03-12

Programmet ”Känn doften av Bosnien och Hercegovina” av kvinnosällskapet ”Sedef” Malmö // Program ”Osjeti miris Bosne i Hercegovine” društva žena ”Sedef” Malmö // Foto: Ramiza Karamehmedović

Skövde, 2011-03-08

Internationella Kvinnodagen på ”Behar” Skövde // Dan žena u ”Beharu” Skövde // Foto: Haris Tucaković

Lidköping, 2011-03-05

”Tillsammans i Lidköping”, ungdomsträff – Kristianstad, Köping och Lidköping // ”Zajedno u Lidköpingu”, susret omladine iz Kristianstada, Köpinga i Lidköpinga // Foto: Haris Tucaković

Helsingborg, 2011-02-13

Seminariet ”Det mångkulturella Helsingborg” // Seminar ”Multikulturalni Helsingborg” // Foto: Elvedin Durović

Skövde, 2011-02-12

Kvinnoriksförbundets styrelsemöte och praktiska övningar i WordPress / BuddyPress // Sjednica Glavnog odbora i praktične vježbe WordPress / BuddyPress // Foto: Haris Tucaković & Zinijad Jagurdžija

Helsingborg, 2011-02-01

”Igår där, idag här”, bosnisk kulturkväll i Helsingborg // ”Jučer tamo, danas ovdje”, bosanskohercegovačka kulturna večer u Helsingborgu // Selma Borovac, Amra Kadrić Šijan & Enisa Grozdanić // Foto: Elvedin Durović & Amra Kadrić Šijan

Skövde, 2010-12-26

Nyårsklappar för medlemmarnas barn i föreningen ”Behar” Skövde // Novogodišnji paketići za djecu članova udruženja ”Behar” Skövde // Foto: Haris Tucaković

Malmö, 2010-12-05

Kvinnosällskapet ”Sedef” bland de första i människokedjan angående Internationella frivilligdagen // Društvo žena ”Sedef” među prvima u ljudskom lancu povodom Međunarodnog dana volontera // Foto: Dijana Milovanović

Mariestad, 2010-12-04

Fotbollsturneringen i Mariestad med elva fotbollslag, inkl. tre juniorlag // Fudbalski turnir u Mariestadu sа jedanaest fudbalskih ekipa, uključujući tri juniorske // Foto: Haris Tucaković

Helsingborg, 2010-11-27

Kvinnosällskapet ”Kvinna 2000” Helsingborg har firat sitt 10 års jubileum // Društvo žena ”Žena 2000” Helsingborg obilježilo svoju 10-godišnjicu // Foto: Selma Borovac

Värnamo, 2010-11-25

Internationella programmet ang. Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor samt Bosnien och Hercegovinas Nationaldag // Internacionalni program u Värnamu povodom 25. novembra – Međunarodnog dana za ukidanje nasilja nad ženama i Dana državnosti BiH // Foto: Peter Lagerman

Borås, 2010-11-20

Regional träff Väst med temat ”Kultur och hälsa” // Regionalni susret Zapad s temom ”Kultura i zdravlje” // Foto: Hiba Čelik

Skövde, 2010-11-20

Föreläsning om E-demokrati // Predavanje o E-demokratiji // Foto: Haris Tucaković, Zinijad Jagurdžija & Jasmin Vižlin

Värnamo, 2010-11-06

BHKRF:s styrelsemöte i de nya lokalerna av kvinnoföreningen ”Kvinna 99” Värnamo // Sjednica Glavnog odbora BH Saveza žena u Švedskoj u novim prostorijama udruženja žena ”Žena 99” Värnamo // Foto: Haris Tucaković

Lidköping, 2010-10-16

Det centrala programmet av BHKRF:s Bosniska kulturdagar 2010; arrangör: BHKRF; värd: ”Tillsammans” Lidköping // Centralni program Dana bh. kulture ”Ovo malo duše”; organizator: BH Savez žena u Švedskoj; domaćin ”Zajedno” Lidköping // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

Skövde, 2010-10-15

Bosniska kulturdagar i Skövde; arrangör: BHKRF; värd: ”Ljuset” Skövde // Dani bh. kulture ”Ovo malo duše” u Skövdeu; organizator: BH Savez žena u Švedskoj; domaćin ”Svjetlost” Skövde // Foto: Haris Tucaković

Lidköping, 2010-10-14

Konstutställning: Konstnärer från Bosnien och Hercegovina – Mersad Kuldija, Selena Musić, Fatima Musić & Enisa Popović-Čengić // Umjetnička izložba: Umjetnici iz Bosne i Hercegovine // Foto: Zinijad Jagurdžija

Skövde, Rydskolan, 2010-10-13

Framträdandet av Kultursällskapet ”Gostelja” Stupari (Bosnien och Hercegovina) beskådades av barn från drygt 40 länder världen över // Nastup KUD-a ”Gostelja” Stupari u švedskoj osnovnoj školi posmatrala su djeca iz preko 40 zemalja svijeta // Foto: Haris Tucaković

Skövde, 2010-10-12

Umgänge med kvinnokören ”Harmoni” Kladanj, strängorkestern ”Begeši” Kladanj, kultursällskapet ”Gostelja” Stupari och Rasim Avdibegovićs orkester med vokalsolister Senad Kahriman och Enisa Kusturica under deras Sverigeturné // Druženje s Kladanjcima u udruženju ”Behar” Skövde // Foto: Haris Tucaković

Helsingborg, 2010-06-06

Sveriges Nationaldag på Fredriksdal firades med dans, musik, kultur och smaker från hela världen // Nacionalni dan Švedske proslavljen je u Fredriksdalu plesom, muzikom, hranom i kulturnim aranžmanima iz cijelog svijeta // Foto: Elvedin Durović & Ramiza Karamehmedović

2010…

Göteborg, 2010-06-13

NBV:s utbildning (folkbildning, studiecirklar) // Kurs NBV-a (narodno obrazovanje, studijski kružoci) // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

48 photos

Göteborg, 2010-06-11/13

BHKRF:s Trafficking-konferens med deltagarna från 42 myndigheter, organisationer och föreningar // Konferencija BHSŽ-a o traffickingu s učesnicima iz 42 ustanove, organizacije i udruženja // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

156 photos

Växjö, 2010-05-19

Program med temat ”Trafficking” i föreningen ”Ljiljan” Växjö // Program s temom ”Trgovina ljudima” u udruženju ”Ljiljan” Växjö // Foto: Muharem Numanspahić

10 photos

Helsingborg, 2010-05-16

Skolbarn från Donji Vakuf på Sverigebesök // Posjeta djece iz Donjeg Vakufa // KK ”Bosna Landskrona – Basket” & ”BiH-S-04” Helsingborg // Foto: Elvedin Durović

18 photos

Lidköping, 2010-05-15

Regional träff Center med temat ”Trafficking” // Regionalni susret Centar s temom ”Trgovina ljudima” // ”Tillsammans” Lidköping, ”Tidaholms liljor” Tidaholm, ”Ljuset” Skövde, ”Behar” Skövde & ”Most” Skara // Foto: Haris Tucaković

88 photos

Göteborg, 2010-04-23

Presentation av Nizama Granov Čauševićs fjärde roman ”Utjeha” (”Tröst”) // Promocija četvrtog romana Nizame Granov Čaušević – ”Utjeha” // ”Broarna-Mostovi” Göteborg // Foto: Haris Tucaković

30 photos

Örebro, 2010-04-17

BHKRF:s konstituerande styrelsemöte // Konstitutivna sjednica Glavnog odbora BH Saveza žena u Švedskoj // ”Bosniakiska Kulturella Centrum” Örebro // Foto: Haris Tucaković

30 photos

Karlskrona, 2010-04-10

Kvinnoföreningen ”Respekt” Karlskrona har firat sitt 5 års jubileum // Udruženje žena ”Respekt” Karlskrona obilježilo svoju 5-godišnjicu // Foto: Emina Ćejvan

4 photos

Göteborg, 2010-04-10

Presentation av romanen ”Salijevanje strave” av Midhat Ajanović // Promocija romana ”Salijevanje strave” od Midhata Ajanovića // Foto: Haris Tucaković

25 photos

Skövde, 2010-03-20

BHKRF:s 15:e årsmöte // 15. izborna Godišnja skupština BH Saveza žena u Švedskoj // ”Behar” Skövde // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

96 photos

Borås, 2009-11-14

Regional träff Väst // Regionalni susret Zapad // ”Femina” Borås, ”Fatima Gunić”, ”Riznica kulture ” & ”Broarna–Mostovi” Göteborg // Foto: Haris Tucaković

76 photos

Oskarshamn, 2009-10-10

BHRKF:s Kulturdagar 2009 // Dani kulture 2009. // ”Ljiljan” Oskarshamn // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

292 photos

Lidköping, 2009-10-03

Tillsammans i Lidköping // Zajedno u Lidköpingu // ”Tillsammans” Lidköping & ”Bosna i Hercegovina” Kristianstad // Foto: Haris Tucaković

120 photos

Kristianstad, 2009-08-22

BHKRF:s styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora BH Saveza žena u Švedskoj // ”Biser” Kristianstad // Foto: Haris Tucaković

20 photos

Helsingborg, 2009-06-06

Sveriges Nationaldag på Fredriksdal // Nacionalni dan Švedske u Fredriksdalu // ”Žena 2000” & ”BiH-S-04” Helsingborg, ”Respekt” Karlskrona, ”Sedef” Malmö, ”Perla” Arlöv, ”Biser” Kristianstad & BKC Kopenhagen // Foto: Elvedin Durović & Ramiza Karamehmedović

40 photos

Nybro, 2009-05-30

Smaka på världen // Nybro u mirisu cijelog svijeta // ”Internationellt” Nybro // Foto: Muharem Sitnica Sića

42 photos

Lidköping, 2009-05-16

BHKRF:s styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora BH Saveza žena u Švedskoj // Christina Doctare, ”Tillsammans” Lidköping // Foto: Haris Tucaković

40 photos

Tidaholm, 2009-05-01

Fisket vid Björksjön, Hökensås nära Tidaholm // Ribarenje na jezeru Björksjön, Hökensås kod Tidaholma // Bosniska distriktet Skaraborg, ”Behar” Skövde & ”Tidaholmski ljiljani” Tidaholm // Foto: Fikret Babović

24 photos

Värnamo, 2009-04-25

Kvinnoföreningen ”Kvinna 99” Värnamo har firat sitt 10 års jubileum // Udruženje žena ”Žena 99” Värnamo obilježilo svoju 10-godišnjicu // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

122 photos

Malmö, 2009-04-24

Utställningen ”Makt och ägg” av Enisa Grozdanić // Izložba Enise Grozdanić ”Moć i jaja” // Foto: Ramiza Karamehmedović

24 photos

Helsingborg, 2009-04-18

Utställning om staden Jajce, Enisa Grozdanićs utställning, Christina Doctare // Izložba o gradu Jajcu, izložba Enise Grozdanić, Christina Doctare // Foto: Ramiza Karamehmedović & Elvedin Durović

46 photos

Kristianstad, 2009-04-17

Projektet ”Kvinnors makt” // Projekt ”Žene i moć” // ”Biser” Kristianstad // Foto: Nermina Sijerčić

28 photos

Kalmar, 2009-04-17

NBV:s Kulturvärdsutbildning i Kalmar // ”Bosna” Kalmar // Foto: Göran Forsberg

12 photos

Göteborg, 2009-04-15

Mötet med Christina Doctare // Susret sa Christinom Doctare // ”Fatima Gunić” Göteborg // Foto: Haris Tucaković

60 photos

Halmstad, 2009-04-04

Det 4:e gemensamma mötet av bosniska organisationer och förbund i Sverige // 4. zajednički sastanak organizacija i saveza bh. građana u Švedskoj // Foto: Haris Tucaković & Ramiza Karamehmedović

26 photos

Karlskrona, 2009-03-28

BHKRF:s 14:e årsmöte, debatten ”Bosnien i EU”, kulturprogrammet // 14. Godišnja skupština, panel debata ”Bosna u EU”, kulturni program // ”Respekt” Karlskrona // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

196 photos

Mönsterås, 2009-03-27

Poesikväll med Nedžad Talović // Veče poezije Nedžada Talovića // ”Žena/Kvinna 2001” Mönsterås

3 photos

Mönsterås, 2009-03-06

Projektet ”Kvinnors makt” // Projekt ”Žene i moć” // ”Žena/Kvinna 2001” Mönsterås

4 photos

Borås, 2009-02-28

BHKRF:s styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora BH Saveza žena u Švedskoj // ”Femina” Borås // Foto: Haris Tucaković

20 photos

Göteborg, 2009-02-28

Baklördag i Göteborgs stadsbibliotek // Subota peciva u Gradskoj biblioteci Göteborga // ”Fatima Gunić” Göteborg // Foto: Fatima Kovačić

16 photos

Kalmar, 2009-02-14

Regional träff Öst med temat ”Kvinnors makt” // Regionalni susret Istok s temom ”Žene i moć” // ”Bosna” Kalmar // Foto: Muharem Sitnica Sića

38 photos

Göteborg, 2009-02-13

Presentation av romanen ”Miraz” (”Hemgift”) av Nizama Granov Čaušević // Promocija romana ”Miraz” Nizame Granov Čaušević // ”Broarna-Mostovi” Göteborg // Foto: Fatima Kovačić

4 photos

Helsingborg, 2008–2009

Fotoklubben ”BiH-S-04” Helsingborg // Fotografije članova fotokluba pri udruženju ”BiH-S-04” Helsingborg

20 photos

Lidköping, 2008-12-13

Regional träff Center // Regionalni susret Centar // ”Tillsammans” Lidköping // Foto: Vahida Mehinović

14 photos

Örebro, 2008-11-29

Det centrala firandet av Bosnien-Hercegovinas Nationaldag // Centralna svečanost u Švedskoj povodom 25. novembra Dana državnosti BiH // BKC Örebro // Foto: Haris Tucaković

180 photos

Skövde, 2008-11-28

Hajrudin Zukanović Hajrica 50 år med Er // Hajrudin Zukanović Hajrica 50 godina s Vama // ”Behar” Skövde // Foto: Haris Tucaković

44 photos

Skövde, 2008-11-07/09

Konferensen ”Att vara med på riktigt: Kvinnors makt” // Konferencija ”Žene i moć” // ”Behar” Skövde // Foto: Haris Tucaković

128 photos

Skövde, 2008-11-08

BHKRF:s 10-års jubileum // 10-godišnjica BH Saveza žena u Švedskoj // ”Behar” Skövde // Foto: Haris Tucaković

96 photos

Malmö,2008-10-02

Seminariet ”Det mångkulturella Sverige” // Seminar ”Multikulturalna Švedska” // Foto: Ramiza Karamehmedović

8 photos

Stockholm, 2008-09-23

Ungdomsstyrelsen, Dialogdagarna 2008 // Dani dijaloga 2008. // Foto: Haris Tucaković

40 photos

Skövde, 2008-09-14

Women’s European Cup EHF Cup // Skövde Handbollsflickor – ŽRK Živinice // Foto: Haris Tucaković

62 photos

Helsingborg, 2008-06-06

Sveriges Nationaldag på Fredriksdal // Nacionalni dan Švedske u Fredriksdalu // ”Žena/Kvinna 2000” & ”BiH-S-04” Helsingborg, ”Žena/Kvinna 99” Värnamo, ”Sedef” Malmö, ”Pärla” Arlöv & BKC Köpenhamn // Foto: Ramiza Karamehmedović

48 photos

Sarajevo, 2008-05-30/06-01

Den 4:e Kongressen av Världsförbund för Bosnien och Hercegovinas Diaspora // IV Kongres Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine // Foto: Vahida Mehinović

15 photos

Skövde, 2008-05-31

Den 16:e Traditionella fotbollsturneringen // 16. Tradicionalni majski fudbalski turnir // ”Behar” Skövde // Foto: Haris Tucaković

52 photos

Malmö, 2008-05-24

Founding celebration ”Sedef” // Osnivački dernek ”Sedef” // ”Sedef” Malmö // Foto: Haris Tucaković, Ramiza Karamehmedović, Mela Borovac, Sehada Lakota, Selma Borovac & Samira Šehić

76 photos

Bryssel, 2008-05-14/18

NBV:s studieresa till Bryssel // Studijsko putovanje NBV-a u Bryssel // Foto: Emina Ćejvan

24 photos

Tidaholm, 2008-05-11

Styrelsernas gemensamma möte för bosniska riksförbund och organisationer i Sverige // Zajednički sastanak saveza i organizacija građana Bosne i Hercegovine u Kraljevini Švedskoj // ”Tidaholmski ljiljani” Tidaholm // Foto: Haris Tucaković

14 photos

Oskarshamn, 2008-05-10

Kvinnomöte i Oskarshamn // Susret žena u Oskarshamnu // ”Ljiljan” Oskarshamn

10 photos

Copenhagen, 2008-05-10

Utflykt till Köpenhamn // Izlet u Kopenhagen // ”Žena/Kvinna 2000” Helsingborg, ”Pärla” Arlöv & ”Sedef” Malmö // Foto: Ramiza Karamehmedović

36 photos

Malmö, 2008-04-26

Galaföreställningen av Bosnisk Post :: Gala priredba Bosanske pošte // Foto: Elvedin Durović

8 photos

Mönsterås, 2008-04-19

Regional träff Öst // Regionalni susret Istok // ”Žena/Kvinna 2001” Mönsterås

32 photos

Värnamo, 2008-03-08

BHKRF:s 13:e årsmöte och kulturprogrammet ”En kvinna – En blomma” // 13. Godišnja skupština i centralna kulturna manifestacija ”Jedna žena – Jedan cvijet” // ”Žena/Kvinna 99” Värnamo // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

209 photos

2007…

Skövde, 2007-12-22

Röda mulen och nyårsklapparna // Crvena njuškica i novogodišnji paketići // ”Behar” Skövde // Foto: Haris Tucaković

74 photos

Skövde, 2007-12-13

Sankta Lucia 2007 // Sveta Lucija 2007 // ”Behar” Skövde // Foto: Haris Tucaković

20 photos

Skövde, 2007-12-11

Körer Behar & DISSomvill // Horovi Behar & DISSomvill // ”Behar” Skövde // Foto: Haris Tucaković

60 photos

Lidköping, 2007-12-08

Regional träff Center // Regionalni susret Centar // ”Tillsammans” Lidköping // Foto: Haris Tucaković

64 photos

Göteborg, 2007-11-10

Regional träff Väst // Regionalni susret Zapad // ”Fatima Gunić” Göteborg // Foto: Fatima Kovačić

20 photos

Linköping, 2007-11-03

Regional träff Öst // Regionalni susret Istok // ”Linköping 2000” Linköping // Foto: Haris Tucaković

76 photos

Skövde, 2007-06-06

Sveriges Nationaldag // Nacionalni dan Švedske // ”Behar” Skövde // Foto: Haris Tucaković & Zaim Velagić

24 photos

Karlskrona, 2007-05-19

Krönikorna blev till en bok // Regional träff Syd // Regionalni susret Jug // ”Respekt” Karlskrona // Foto: Haris Tucaković

69 photos

Tidaholm, 2007-03-24

BHKRF:s 12:e årsmöte och kulturprogrammet // 12. Godišnja skupština i centralna kulturna manifestacija // ”Tidaholmski ljiljani” Tidaholm // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

168 photos

Skövde, 2006-12-29

Rudolf med röda mulen och nyårsklapparna // Rudolf s crvenom njuškicom i novogodišnji paketići // ”Behar” Skövde // Foto: Haris Tucaković

64 photos

Nybro, 2006-11-04

Regional träff Öst // Regionalni susret Istok // ”Internationellt” Nybro // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

81 photos

Helsingborg, 2006-11-04

Litterärkväll i Helsingborg // Književno-zabavno tv-veče u Helsinborgu // ”BiH-S-04” & ”Žena/Kvinna 2000” Helsinborg // Foto: Elvedin Durović

6 photos

Skövde, 2006-06-03

Blomsterfestival i Skövde // Cvjetni festival u Skövdeu // ”Behar” Skövde // Foto: Haris Tucaković

8 photos

Växjö, 2006-04-01

BHKRF:s 11:e årsmöte och kulturprogrammet // 11. Godišnja skupština i centralna kulturna manifestacija // ”Ljiljan” Växjö // Foto: Haris Tucaković, Muharem Sitnica Sića & Suad Mehinović

111 photos

Skövde, 2005-11-11

”Kolo Bosansko” i Skövde // ”Kolo Bosansko” u Skövdeu // ”Behar” Skövde // Foto: Haris Tucaković

96 photos

Värnamo, 2005-10-22

10 år efter folkmordet i Srebrenica // Desetogodišnjica genocida u Srebrenici obilježena u Värnamu // ”Žena/Kvinna 99” Värnamo // Foto: Haris Tucaković

33 photos

Jönköping, 2005-10-15

Mötet mellan tre kvinnoförbund // Sastanak tri saveza žena u Švedskoj // NBV

11 photos

Värnamo, 2005-05-28

Bosniska kvinnor från Norge på besöket hos kvinnoföreningen ”Kvinna 99” Värnamo // Bosanskohercegovačke žene iz Norveške posjetile udruženje žena ”Žena 99” Värnamo // Foto: Haris Tucaković

39 photos

Örebro, 2005-04-30

BHKRF:s 10:e årsmöte och kulturprogrammet // 10. Godišnja skupština i kulturni program // BKC Örebro // Foto: Muharem Sitnica Sića & Haris Tucaković

138 photos

Göteborg, 2005-04-09

Bosna Quilts i Göteborg // Bosna Quilts u Göteborgu // ”Fatima Gunić” Göteborg // Foto: Vahida & Suad Mehinović

11 photos

Bosnia and Herzegovina, 2005-03-18/28

Studieresa till Bosnien och Hercegovina // Studijsko putovanje u Bosnu i Hercegovinu

18 photos

2004…

Mönsterås, 2004-11-20

Kulturprogrammet i Mönsterås // Centralna kulturna manifestacija u Mönsteråsu // ”Žena/Kvinna 2001” Mönsterås // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

51 photos

Oslo, 2004-10-10/11

Kvinnoföreningen ”Kvinna 99” Värnamo på besöket hos bosniska kvinnor i Norge // Udruženje žena ”Žena 99” Värnamo u posjeti bosanskohercegovačkim ženama u Norveškoj // Foto: Fahro Konjhodžić

4 photos

Enköping, 2004-05-01

Regional träff Norr // Regionalni susret Sjever // IZ Enköping // Foto: Vahida Mehinović

17 photos

Kalmar, 2004-04-17

BHKRF:s 9:e årsmöte och kulturprogrammet // 9. Godišnja skupština i kulturni program // ”Bosna” Kalmar // Foto: Muharem Sitnica Sića & Haris Tucaković

82 photos

Bosnia and Herzegovina, 2004-04-02/12

Studieresa till Bosnien och Hercegovina // Studijsko putovanje u Bosnu i Hercegovinu // Foto: Emira Mehmedbašić

34 photos

Göteborg, 2004-03-20

Regional träff Väst // Regionalni susret Zapad // ”Fatima Gunić” Göteborg // Foto: Haris Tucaković

28 photos

Helsingborg, 2004-03-06

Regional träff Syd // Regionalni susret Jug // ”Žena/Kvinna 2000” Helsingborg // Foto: Haris Tucaković

48 photos

Kalmar, 2003-11-29

Kvinnoträff // Susret žena // ”Bosna” Kalmar & ”Žena/Kvinna 2001” Mönsterås // Foto: Muharem Sitnica Sića

14 photos

Mönsterås, 2003-10-11

Regional träff Öst // Regionalni susret Istok // ”Žena/Kvinna 2001” Mönsterås // Foto: Muharem Sitnica Sića

27 photos

Värnamo, 2003-09-06

Kvinnoträff på riksnivå // Susret žena na saveznom nivou // ”Žena/Kvinna 99” Värnamo // Foto: Haris Tucaković

30 photos

Göteborg, 2003-09-05

Våran mamma // Naša majka // Foto: Muharem Sitnica Sića

7 photos

Göteborg, 2003-04-12

BHKRF:s 8:e årsmöte och kulturprogrammet // 8. Godišnja skupština i centralna kulturna manifestacija // ”Fatima Gunić” Göteborg

66 photos

Örebro, 2003-03-22

Regional träff Norr // Regionalni susret Sjever // BKC Örebro // Foto: Haris Tucaković

15 photos

Copenhagen, 2003-03-01

Regional träff Syd // Regionalni susret Jug // BKC Copenhagen // Foto: Vahida Mehinović

3 photos

Göteborg, 2003-02-01

Regional träff Väst // Regionalni susret Zapad // ”Fatima Gunić” Göteborg // Foto: Haris Tucaković

24 photos

Skara/Tidaholm, 2002-12-14

Regionala träffar Skaraborg och Center // Regionalni susreti Skaraborg i Centar // ”Most” Skara & ”Tidaholmski ljiljani” Tidaholm // Foto: Salih Pašalić & Haris Tucaković

21 photos

Tidaholm, 2002-11-02/Mariestad, 2002-10-26

Fotbollsturneringar i Skaraborg // Fudbalski turniri u Skaraborgu // ”Tidaholmski ljiljani” Tidaholm & ”Bosanska krajina” Mariestad // Foto: Haris Tucaković & Salih Pašalić

21 photos

Kalmar, 2002-10-26

Regional träff Öst // Regionalni susret Istok // ”Bosna” Kalmar // Foto: Jasna Perić

6 photos

Göteborg, 2002-09-28

Det 1:a gemensamma mötet av bosniska riksförbund och organisationer i Sverige // 1. zajednički sastanak saveza i organizacija građana Bosne i Hercegovine u Kraljevini Švedskoj // Foto: Haris Tucaković

12 photos

Växjö, 2002-09-21

BHKRF:s styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora BH Saveza žena u Švedskoj // ”Ljiljan” Växjö // Foto: Haris Tucaković

6 photos

Sarajevo, 2002-05-25/26

Den 1:e Kongressen av Världsförbund för Bosnien och Hercegovinas Diaspora // I Kongres Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine // Foto: Sehada Lakota

9 photos

Helsingborg, 2002-04-27

BHKRF:s 7:e årsmöte och kulturprogrammet // 7. Godišnja skupština i kulturni program // ”Žena/Kvinna 2000” Helsingborg // Foto: Haris Tucaković

32 photos

Skövde, 2002-03-30

Bosniska kulturdagar 2002 // Dani kulture Bosne i Hercegovine 2002. // ”Behar” Skövde // Foto: Haris Tucaković

48 photos

Värnamo, 2002-02-23

Bosnien och Hercegovina presenterades i det rätta ljuset // Bosna i Hercegovina predstavljena u pravom svjetlu // ”Žena/Kvinna 99” Värnamo // Foto: Haris Tucaković

24 photos

Skövde, 2002-02-09

Bosnien och Hercegovinas nya ambassadör i Sverige // Novi ambasador BiH u Švedskoj // ”Behar” Skövde // Foto: Haris Tucaković

15 photos

2001…

Göteborg, 2001-11-17

Regional träff Väst // Regionalni susret Zapad // ”Fatima Gunić” Göteborg // Foto: Haris Tucaković

48 photos

Helsingborg, 2001-11-03

Regional träff Syd // Regionalni susret Jug // ”Žena/Kvinna 2000” Helsingborg // Foto: Haris Tucaković

48 photos

Tidaholm, 2001-11-03

Barnomsorg i föreningen ”Tidaholms liljor” // Briga o djeci u udruženju ”Tidaholmski ljiljani” // Foto: Fikret Babović, Vahida Mehinović & Haris Tucaković

12 photos

Växjö, 2001-10-20

Regional träff Öst // Regionalni susret Istok // ”Ljiljan” Växjö // Foto: Jasna Perić

6 photos

Värnamo, 2001-10-13

Hösten i Värnamo präglades av välgörenhet // Jesen u Värnamu obilježena humanitarnom aktivnošću // ”Žena/Kvinna 99” Värnamo // Foto: Haris Tucaković

18 photos

Uppsala, 2001-09-22

Regional träff Norr // Regionalni susret Sjever // ”Ljiljan” Uppsala // Foto: Razija Riemer

3 photos

Skaraborg, 2001-06-02 – 2001-10-27

Rika aktiviteter i distriktet Skaraborg // Bogate aktivnosti u distriktu Skaraborg // Foto: Haris Tucaković

33 photos

Värnamo, 2000-03-24

BHKRF:s 5:e årsmöte // 5. Godišnja skupština // ”Žena/Kvinna 99” Värnamo // Foto: Haris Tucaković

3 photos

Värnamo, 2000-02-19

I Värnamo samlades kvinnor från fem städer // U Värnamu se okupile žene iz pet gradova // ”Žena/Kvinna 99” Värnamo // Foto: Haris Tucaković

36 photos

Göteborg, 1999-11-27

Firandet av Bosnien-Hercegovinas Nationaldag // Svečanost povodom 25. novembra Dana državnosti BiH // ”Fatima Gunić” Göteborg // Foto: Haris Tucaković

29 photos

Kalmar, 1999-09-18

Bosnien-Hercegovina i Kalmar // Bosna i Hercegovina u Kalmaru // ”Bosna” Kalmar // Foto: Haris Tucaković

23 photos

Helsingborg, nov. 1998

Tar kvinnorna initiativet? // Preuzimaju li žene inicijativu? // Foto: Elvedin Durović & Selma Borovac

5 photos

Sarajevo, 1998-05-16/17

Samarbete med kvinnounionen ŽAR // Saradnja sa Unijom ŽAR

10 photos

This article is also available in: Swedish Bosnian

X