Om oss

Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige (BHKRF) är den ledande organisationen för bosniska kvinnor utanför Bosnien och Hercegovina.

BHKRF:s Trafficking-konferens 2010 (Foto: Haris T.)

BHKRF:s Trafficking-konferens 2010 (Foto: Haris T.)

Bosniska kvinnor i Sverige organiserades först via Kommittén för kvinnor Bosanka, grundad den 26 november 1995 i Borås. Denna kommitté utvecklades 1998 till Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige.

BHKRF genomför sina aktiviteter i hela Sverige. Verksamheten i förbundet samordnas av styrelsen vilken består av elva medlemmar: ordförande, vice ordförande, sekretariatets representant, fem regionala samordnare (Öst, Väst, Söder, Norr och distriktet Skaraborg) och tre kommittéordförandena (Demokrati-, Kultur- och Kommittén för humanitär hjälp).

De viktigaste frågorna som vi sysslar med är: jämställdhet, integration, mångfald, demokrati, frågor angående barn och ungdom, allmänna kvinnofrågor, kulturella verksamheter, humanitär hjälp, samarbete med andra organisationer i Sverige osv.

Enligt BHKRF:s stadgar är alla personer (kvinnor, barn och män), oavsett bakgrund, religion och kön som vill delta och ge eget bidrag till vårt arbete, välkomna att bli våra medlemmar.

Under år 2017 hade BHKRF 1 967 betalande medlemmar i 27 direktanslutna lokalföreningar/avdelningar (1 766 medlemmar i 26 bidragsgrundande föreningar).

Tidskriften ”Žena-Kvinna”

Den första bosniska kvinnotidskriften utanför Bosnien och Hercegovina. Det första numret: april 1999.

Žena-Kvinna Online

Žena-Kvinna Online

Att synliggöra vår öppenhet och verksamhet för allmänheten, medlemmar och bidragsgivare sätter vi fokus på ett rikt dokumentarkiv med foto- och videoinspelningar som presenteras via Internet och vår tidskrift Žena-Kvinna (invandrarkvinnornas tidskrifter är väldigt sällsynta i hela världen, bosniska kvinnor har den bara här i Sverige).

Vi har givit ut 58 nummer tills nu och där kan man läsa om BHKRF:s aktiviteter, aktualiteter om kvinnan och familjen i världen, om jämställdhet, kultur, skönhet, hälsa osv. Žena-Kvinna utges 2–3 gånger per år i 1 000 ex. på bosniska och delvis på svenska.

Projekt

BHKRF har genomfört flera projekt under senare år, bl.a. Att vara med på riktigt – Kvinnors makt (2008), Trafficking (Människohandel) (2009/2010), E-demokrati (Att bidra till ett elektroniskt demokratiskt samhälle) (2009/2010), Ljuset i tunneln – kvinnor mot våld (2011/2012) och Att lära män om jämställdhet (2012/2013).

Det aktuella projektet som vi genomför är Invandrarkvinnor på vägen till ett jämställt samhälle (2014/2015) med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Jämställdhetsprojekt) och i samverkan med Sveriges Kvinnolobby och Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet NBV.

Samarbete

BHKRF är medlem i Svenska FN-förbundet (december 2009), Nykterhetsrörelsens Studieförbund NBV (den 11 juni 2011) och Sveriges Kvinnolobby (den 16 november 2013), och har ett gott samarbete med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, andra organisationer och förbund samt samarbete med kommuner och en del organisationer via våra lokala föreningar.

Sidan uppdaterad: 2018-05-22

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Engelska Bosniska

 • Evenemangskalender

  Sortera

  lör03nov17:00Kvinna som inspiration17:00 Linjevägen 26, 531 50 Lidköping

  lör17nov(nov 17)10:30sön18(nov 18)13:00Konferensen ”Språk och demokrati”10:30 - 13:00 (18) Aniaravägen 8, 191 21 Sollentuna

  lör24nov19:00Firande av Bosnien-Hercegovinas nationaldag19:00 Heurlins Plats 1, 413 01 Göteborg

  sön25novHela dagensönInternationella dagen mot våld mot kvinnor(Hela dagen: söndag)

  sön25novHela dagensönBosnien-Hercegovinas nationaldag(Hela dagen: söndag)

  sön25nov15:00sön18:00Firande av Bosnien-Hercegovinas nationaldag15:00 - 18:00 Norra Torngatan 1, 531 30 Lidköping

 • Följ oss på Facebook

 • Senaste inlägg

 • X