Du bläddrar i bloggarkivet på E-demokrati.

Dags för en kvinna som FN-chef!

29 Maj, 2015 |

Sedan FN bildades för 70 år sedan har de haft åtta olika generalsekreterare. Alla har varit män. I slutet av 2016 slutar Ban Ki-moon och Sveriges Kvinnolobby tycker att det är hög tid att en kvinna får leda FN.

Skriv under för en kvinna som nästa FN-chef!

Skriv under för en kvinna som nästa FN-chef!

Kvinnor är underrepresenterade i hela FN. Bara ca 25 % av de högsta positionerna innehas av kvinnor. Generalsekreterarposten roterar mellan olika geografiska regioner så att alla ska få sin ”tur”. Men det har inte blivit kvinnors ”tur” än. Detta trots att världens regeringar redan vid världskvinnokonferensen i Peking 1995 satte år 2000 som mål för att nå ”total jämställdhet i FN, särskilt på professionell nivå och uppåt”. Läs mer →

Anmälan till diskussion vid BHKRF:s 18:e årsmöte

7 Mar, 2013 |

Den 16 mars 2013 är det dags för BHKRF:s 18:e årsmöte. I år har vi nöjet att träffas i Kristianstad (Sommarlust – Folkets Park, Kanalgatan 94).

Diskussion

Diskussion

Här kan du fylla i din anmälan för diskussion samt förslag till eventuella stadgeändringar och tillägg. Läs mer →

Kvinnors rättigheter åsidosätts till förmån för ”traditionella värderingar”

29 Mar, 2012 |
Signera den petition som kvinnorättsorganisationer världen över har utlyst

Signera den petition som kvinnorättsorganisationer världen över har utlyst

Vid årets kvinnokommission (CSW 56) i New York misslyckades FN:s medlemsstater med att ta konklusioner med hänvisning till ”traditionella värderingar”.

Att kvinnors rättigheter åsidosätts för att man vill slå vakt om ”traditionella värderingar” är en skrämmande utveckling. Läs mer →

Folkbildningens Vägval & Vilja

13 Mar, 2012 |
Folkbildningens Vägval & Vilja

Folkbildningens Vägval & Vilja

Inom folkbildningen har under flera år diskuterats kring statens syften med statsbidrag till folkbildning, regelverk och intentioner med folkbildningen.

Förslaget till idédokument har arbetats fram inom en beredningsgrupp i Folkbildningsrådet med företrädare för Folkbildningsförbundet, Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation (RIO), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Folkbildningsrådet. Det baseras på de synpunkter och förslag som studieförbund och folkhögskolor lämnat in under 2011. Läs mer →

Anmälan till diskussion vid BHKRF:s 17:e årsmöte

23 Feb, 2012 |

Den 17 mars 2012 är det dags för BHKRF:s 17:e årsmöte. I år har vi nöjet att träffas i Värnamo Stadshus, Kyrktorget 1.

Här kan du fylla i din anmälan för diskussion samt förslag till eventuella stadgeändringar och tillägg. Läs mer →

Anmälan till BHKRF:s 17:e årsmöte

23 Feb, 2012 |

Den 17 mars 2012 är det dags för BHKRF:s 17:e årsmöte. I år har vi nöjet att träffas i Värnamo Stadshus, Kyrktorget 1.

Varje BHKRF:s förening/avdelning kan anmäla två ombud (senast den 8 mars 2012). Läs mer →

12
X