Du bläddrar i bloggarkivet på Publikationer.

Skylla sig själv? – om våld mot kvinnor i missbruk

13 okt, 2011 |
Skylla sig själv? – om våld mot kvinnor i missbruk

Skylla sig själv? – om våld mot kvinnor i missbruk

Socialstyrelsen har tagit fram utbildningsmaterialet ”Skylla sig själv?”, som visar att våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem har svårare än andra våldsutsatta kvinnor att få relevant hjälp och stöd. Kvinnorna ses främst som missbrukare och inte som våldsutsatta. Läs mer →

Lathund för samtal med våldsutsatta kvinnor utan permanent uppehållstillstånd

3 okt, 2011 |
Lathund för samtal med våldsutsatta kvinnor utan permanent uppehållstillstånd

Lathund för samtal med våldsutsatta kvinnor utan permanent uppehållstillstånd
Ett bra material av Sveriges Kvinnolobby

Sveriges Kvinnolobby arrangerade en utbildningshelg den 13–14 mars 2010 då representanter från totalt 27 kvinnojourer runt om i landet deltog.

Utbildningens syfte var att ge jourkvinnor bättre kunskaper i frågor som rör asyl och uppehållstillstånd så att de bättre ska kunna utgöra ett stöd till våldsutsatta kvinnor som befinner sig i Sverige utan permanent uppehållstillstånd. Läs mer →

Kvinnors rättigheter – en handbok för aktivister, journalister och beslutsfattare

27 sep, 2011 |
Kvinnors rättigheter – en handbok för aktivister, journalister och beslutsfattare

Kvinnors rättigheter – en handbok för aktivister, journalister och beslutsfattare

Att föra fram och erkänna kvinnors och flickors rättigheter är vår tids viktigaste målsättning.

Jämställdhet mellan könen handlar om så mycket mer än ett moraliskt riktigt ställningstagande, det handlar om att uppnå positiva bieffekter på alla plan i samhället, både ekonomiska, sociala och politiska. Läs mer →

Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

20 sep, 2011 |
Mäns våld mot kvinnor (Brå – Brottsförebyggande rådet)

Mäns våld mot kvinnor (Brå – Brottsförebyggande rådet)

Medvetenheten har ökat, kunskapsnivån har höjts, nya verksamheter har startat och lagstiftningen har ändrats. Det är en del av resultaten av regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Läs mer →

Unga, sex och Internet

16 sep, 2011 |
Mer om unga, sex och nätet
Mer om unga, sex och nätet (Ungdomsstyrelsen)

Mer om unga, sex och nätet (Ungdomsstyrelsen)

”Mer om unga, sex och nätet” är tänkt att vara ett stöd för dig som arbetar med ungas utsatthet på nätet. Här hittar du de aktörer som arbetar med barn och unga och en sammanfattning av olika metodmaterial inom ämnet unga, sex och Internet. Läs mer →

Agera och förebygg

16 sep, 2011 |
Agera och förebygg (Ungdomsstyrelsen)

Agera och förebygg (Ungdomsstyrelsen)

Ungdomsstyrelsen har under åren 2007–2010 genomfört utbildningar om insatser som kan förebygga mäns våld mot flickor och kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Läs mer →

X