This is a repeating event

FN antog Kvinnokonventionen

tue18decAll DayFN antog Kvinnokonventionen(All Day: tuesday)

Event Details

Konventionen antogs 1979 genom Generalförsamlingens resolution 34/180. Trädde ikraft den 3 september 1981.

Time

1:00 - 1:00

Comments are closed.