Ljuset i tunneln

Projektet Ljuset i tunneln – kvinnor mot våld

Projektet Ljuset i tunneln – kvinnor mot våld

”Ljuset i tunneln” är ett projekt som handlar om våld mot kvinnor.

Projektet drivs av Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund med stöd av UngdomsstyrelsenKvinnors organisering och Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet NBV.

Projektet avser höja medvetenheten hos våra medlemmar om våldet som sker i det tysta. Vi vill uppmana våra föreningar att höja kunskapen och utbilda medlemmarna att vara mer öppna för signaler om våld i den nära kretsen, familjen, släkten, bland vännerna.

Projektperioden:

  • den 1 juni 2011 – 31 maj 2012

Projektförfattare/projektansvarig:

  • Emina Ćejvan (”Respekt” Karlskrona) | E-post

Projektledare:

För projektet finns en referensgrupp bestående av:

Information om respektive publikationer och utbildningsfilmer har vi lagt upp på vår hemsida:

Informationen kan hållas i form av studiecirklar hos NBV, där man i mindre grupper träffas, läser och diskuterar kring problematiken eller i form av kulturarrangemang med föreläsningar om våld mot kvinnor.

14 föreningar genomför aktiviteter i samband med projektet (alfabetiskt): ”Behar” Skövde, ”Biser” Kristianstad, ”Bosna” Kalmar, ”Fatima Gunić” Göteborg, ”Femina” Borås, ”Kvinna 99” Värnamo, Kvinnoavdelning vid Islamiska församlingen och kulturcentret i Västerås, ”Linköping 2000” Linköping, ”Ljiljan” Oskarshamn, ”Ljiljan” Växjö, ”Ljuset” Skövde, ”Respekt” Karlskrona, ”Sedef” Malmö och ”Tillsammans” Lidköping.

Inom BHKRF finns i dag föreningen ”Ljuset”. Vi hoppas med projektet kunna göra ett nätverk i vår organisation, samla informationen till ”Ljusets” hemsida och göra den lättillgänglig för alla våra medlemmar oavsett var de befinner sig.

Aktiviteter inom projektet
Sidan uppdaterad: 2012-04-24

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska