Trafficking

BHKRF:s Trafficking-konferens 2010 (extern länk)

BHKRF:s Trafficking-konferens 2010 (extern länk)

Projektet ”Trafficking” genomfördes av Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund med stöd av UngdomsstyrelsenJämställdhetsprojekt.

Människohandel, i Sverige ofta kallat trafficking (efter engelskans ’trafficking’, som dock har en mycket bredare betydelse), är olagligt frihetsberövande av människor för att utnyttja dem till tvångsarbete, ofta till hushållsarbete eller fabriker, ofta genom erbjudanden av bättre förhållanden, och ofta en form av transnationell brottslighet. Främst drabbas barn och yngre kvinnor.

Samarbetspartner:

Projektperioden:

 • den 15 juni 2009 – den 15 juni 2010

Projektförfattare/projektansvarig:

 • Emina Ćejvan (”Respekt” Karlskrona) | E-post

Projektledare:

 • Azra Muranović (”Kvinna 99” Värnamo)

Projektgrupp:

 • Azra Muranović (”Kvinna 99” Värnamo)
 • Emina Ćejvan (”Respekt” Karlskrona) | E-post
 • Senada Bešić (”Kvinna 99” Värnamo) | E-post
 • Jasna Perić (”Bosna” Kalmar) | E-post
 • Sebiha Crnić (”Ljuset” Skövde) | E-post
 • Haris Tucaković (”Behar” Skövde) | E-post
 • Hiba Čelik (”Femina” Borås) | E-post
 • Fatima Kovačić (”Fatima Gunić” Göteborg) | E-post
 • Lejla Sijerčić (”Bosnien och Hercegovina” Kristianstad) | E-post

Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund ville höja medvetenhet om trafficking i Bosnien för sina medlemmar genom utbildning och information.

Vårt mål var att höja medvetenhet om farligheter inom människohandeln särskilt för ungdomar.

Utförandet av projektet

För att få reda på hur mycket våra medlemmar redan vet om människohandel och vilka myter de tar för fakta, skapades en enkäter som skickades ut bland våra föreningar runt om i landet. Vi insåg snabbt att kunskapen var på olika nivå och att myter togs för fakta.

Broschyren om trafficking (PDF file 3,3 Mb)

Broschyren om trafficking (Foto: Goran Mulahusić)

Även en broschyr (på svenska och bosniska, samt på bosniska och engelska) skapades för projektet. Broschyren var skriven på ett väldigt enkelt sätt så att så många som möjligt ska kunna ta till sig och förstå texten.

För att nå ut till så många som möjligt hölls seminarium om människohandel i våra föreningar runt om i landet. Detta skedde till en stor del på föreningarnas initiativ då de själva bestämde om de ville hålla i ett seminarium om människohandel i föreningen och hur man ville att det skulle gå tillväga. I en del föreningar anordnade man ett större program runt temat människohandel. I andra föreningar bjöd man in föreläsare från Polisen eller Kvinnojouren eller så höll projektledaren en grundläggande föreläsning om vad människohandel är och hur det utförs. Några föreningar antog förslag om filmvisning som en bra idé och filmer som ”Lilja 4-ever” och ”Human Trafficking” visades.

Som en avrundning för projektet anordnades från den 11 till den 13 juni 2010 i Göteborg en trafficking konferens där fyra föreläsare – Angela Beausang (Roks), Mats Paulsson (Polisen), Chrystal Kunosson (Brottsoffermyndigheten) och Anna Skaldeman (författare till ”Torsksverige”) – bjöds in för att hålla föreläsningar.

Syftet med konferensen var att gästerna skulle få höra hur dessa fyra människor på olika sätt arbetar med människohandel. Vi hoppades att deras föreläsningar skulle inspirera till vidare arbeta för våra gäster på olika nivåer och att kampen mot människohandel inte skulle kännas så omöjlig.

PDF filer
Fotogallerier
Sidan uppdaterad: 2012-04-04

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska