Kvinnors makt

Annicka Engblom (Sveriges riksdag) på BHKRF:s konferens ”Kvinnors makt” (extern länk)

Annicka Engblom (Sveriges riksdag) på BHKRF:s konferens ”Kvinnors makt” (extern länk)

Projektet ”Att vara med på riktigt – Kvinnors makt” genomfördes av Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund med stöd av UngdomsstyrelsenJämställdhetsprojekt och med egen insats.

Målet med projektet var att stärka inflytande och delaktighet i arbetslivet för grupper som riskerar att utsättas för dubbel diskriminering och att utveckla kompetensen hos kvinnor som riskerar dubbel diskriminering.

Samarbetspartner:

Projektperioden:

  • den 15 juni 2008 – den 15 december 2008

Projektförfattare/projektansvarig:

  • Emina Ćejvan (”Respekt” Karlskrona) | E-post

Projektledare:

  • Jasna Perić (”Bosna” Kalmar) | E-post
Utförandet av projektet

BHKRF har från den 7 till 9 november 2008 i Skövde anordnat konferensen Kvinnors makt där 74 nyckelpersoner från våra föreningar kunde möta experter, främst från politiken, som delade med sig av sina erfarenheter.

Föreläsare på konferensen

Föreläsare på konferensen

Föreläsare på konferensen var (alfabetiskt): Erika Augustinsson (journalist, kolumnist och allmänt debatterande), Alma Bašić (socialdemokrat, ordinarie ledamot i Landstingsfullmäktige i Östergötland), Svjetlana Đurić (statsvetare och journalist, Palmecentret), Annicka Engblom (moderat, ordinarie ledamot i Riksdagen), Ann-Louise Friberg (verksamhetschef på studieförbundet NBV Väst) och Ulla-Britt Hagström (lärare och kommunpolitiker i Skövde för Folkpartiet, under sex år ordförande i Kristdemokratiska Kvinnoförbundet och satt även i riksdagen för Kristdemokraterna 1998–2002).

BHKRF:s nyckelpersoner har fått nya kunskaper, ett fördjupat nätverk och en handlingsplan. Väl hemma har det viktiga arbetet börjat med att sprida de nya kunskaperna till sina medlemmar, starta studiecirklar, börja nätverka och påverka de lokala politikerna och makthavarna.

14 föreningar har genomfört aktiviteter i samband med projektet (alfabetiskt): ”Behar” Skövde, ”Biser” Kristianstad, ”Bosna” Kalmar, ”Fatima Gunić” Göteborg, ”Femina” Borås, ”Kvinna 99” Värnamo, ”Kvinna 2000” Helsingborg, ”Kvinna 2001” Mönsterås, ”Linköping 2000” Linköping, ”Ljuset” Skövde, ”Respekt” Karlskrona, ”Sedef” Malmö, ”Tidaholmski ljiljani” Tidaholm och ”Tillsammans” Lidköping.

Sidan uppdaterad: 2012-04-02

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska