Om oss

Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige (BHKRF) är den ledande organisationen för bosniska kvinnor utanför Bosnien och Hercegovina.

BHKRF:s Trafficking-konferens 2010 (Foto: Haris T.)

BHKRF:s Trafficking-konferens 2010 (Foto: Haris T.)

Bosniska kvinnor i Sverige organiserades först via Kommittén för kvinnor Bosanka, grundad den 26 november 1995 i Borås. Denna kommitté utvecklades 1998 till Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige.

BHKRF genomför sina aktiviteter i hela Sverige. Verksamheten i förbundet samordnas av styrelsen vilken består av nio medlemmar: ordförande, vice ordförande, fem regionala samordnare (Öst, Väst, Söder, Norr och distriktet Skaraborg) och två kommittéordförandena (Kultur- och Kommittén för humanitär hjälp).

De viktigaste frågorna som vi sysslar med är: jämställdhet, integration, mångfald, demokrati, frågor angående barn och ungdom, allmänna kvinnofrågor, kulturella verksamheter, humanitär hjälp, samarbete med andra organisationer i Sverige osv.

Enligt BHKRF:s stadgar är alla personer (kvinnor, barn och män), oavsett bakgrund, religion och kön som vill delta och ge eget bidrag till vårt arbete, välkomna att bli våra medlemmar.

Under år 2023 hade BHKRF 1 860 betalande medlemmar i 24 bidragsgrundande lokalföreningar/avdelningar.

Tidskriften ”Žena-Kvinna”

Den första bosniska kvinnotidskriften utanför Bosnien och Hercegovina. Det första numret: april 1999.

Att synliggöra vår öppenhet och verksamhet för allmänheten, medlemmar och bidragsgivare sätter vi fokus på ett rikt dokumentarkiv med foto- och videoinspelningar som presenteras via Internet och vår tidskrift Žena-Kvinna (invandrarkvinnornas tidskrifter är väldigt sällsynta i hela världen, bosniska kvinnor har den bara här i Sverige).

Vi har givit ut 59 nummer tills nu och där kan man läsa om BHKRF:s aktiviteter, aktualiteter om kvinnan och familjen i världen, om jämställdhet, kultur, skönhet, hälsa osv. Žena-Kvinna utges 2–3 gånger per år i 1 000 ex. på bosniska och delvis på svenska.

Projekt

BHKRF har genomfört flera projekt under senare år, bl.a. Att vara med på riktigt – Kvinnors makt (2008), Trafficking (Människohandel) (2009/2010), E-demokrati (Att bidra till ett elektroniskt demokratiskt samhälle) (2009/2010), Ljuset i tunneln – kvinnor mot våld (2011/2012), Att lära män om jämställdhet (2012/2013) och Invandrarkvinnor på vägen till ett jämställt samhälle (2014/2015) med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Jämställdhetsprojekt) och i samverkan med Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet NBV.

Samarbete

BHKRF är medlem i Svenska FN-förbundet (december 2009), Nykterhetsrörelsens Studieförbund NBV (den 11 juni 2011) och Sveriges Kvinnolobby (den 16 november 2013), och har ett gott samarbete med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, andra organisationer och förbund samt samarbete med kommuner och en del organisationer via våra lokala föreningar.

Sidan uppdaterad: 2024-02-14

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Engelska Bosniska