Reseräkning

Namn och efternamn*

Personnummer*

E-post*

Bostadsadress*

Utbetalas till konto (clearingnummer, kontonummer, banknamn)*

Resans syfte och ort*

Datum för avresa*

Datum för hemkomst*

Resekostnader – egen bil (km)

Biljetter, parkering, övriga kostnader (enl. bifogade kvitton)

Posta kvitton till BHKRF, Drottninggatan 13, 541 50 Skövde eller scanna kvitton och skicka dessa som PDF till info@bhkrf.se

Övrig information som vi bör veta

Härmed intygar jag att ovanstående uppgifter är korrekta*

De uppgifter du har lämnat i detta formulär kommer att hanteras i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordningen (GDPR): http://www.bhkrf.se/om-oss/bosnien-och-hercegovinas-kvinnoriksforbunds-dataskyddspolicy/

En kopia skickas till dig.

X