Reseräkning

  Namn och efternamn*

  Personnummer*

  E-post*

  Bostadsadress*

  Utbetalas till konto (clearingnummer, kontonummer, banknamn)*

  Resans syfte och ort*

  Datum för avresa*

  Datum för hemkomst*

  Resekostnader – egen bil (km)

  Biljetter, parkering, övriga kostnader (enl. bifogade kvitton)

  Posta kvitton till BHKRF, Drottninggatan 13, 541 50 Skövde eller scanna kvitton och skicka dessa som PDF till info@bhkrf.se

  Övrig information som vi bör veta

  Härmed intygar jag att ovanstående uppgifter är korrekta*

  De uppgifter du har lämnat i detta formulär kommer att hanteras i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordningen (GDPR): http://www.bhkrf.se/om-oss/bosnien-och-hercegovinas-kvinnoriksforbunds-dataskyddspolicy/

  En kopia skickas till dig.