Fotogalleri

2021…


  Helsingborg, 2021-12-11

  ”Bosnien och Hercegovinas kvinnor 2000” Helsingborg firar sitt 20-årsjubileum // ”BH Žene 2000” Helsingborg obilježavaju svoju 20-godišnjicu // Foto: Haris Tucaković

  Göteborg, 2021-11-20

  Kvinnoriksförbundets styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora // Foto: Haris Tucaković

  Göteborg, 2021-10-24

  Hommage till Samira Ajanović // Homage to Samira Ajanović // Foto: Haris Tucaković

  Skövde, 2021-10-16

  Kvinnoriksförbundets styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora // Foto: Haris Tucaković

  Lidköping, 2021-09-27

  Utställningen ”Mandala virkning” // Izložba ”Mandala heklanje” // Foto: Haris Tucaković

  Göteborg, 2021-09-04

  Angereds bokmässa // Sajam knjiga u Angeredu // Foto: Haris Tucaković

  Video conference, 2021-03-28

  Kvinnoriksförbundets 26:e årsmöte // 26. izvještajna godišnja skupština // Foto: Haris Tucaković

  Göteborg, 2021-02-27

  4:e Bosnien och Hercegovinas bokmässa i Sverige // 4. Sajam bosanskohercegovačke knjige u Švedskoj // Foto: Haris Tucaković

  Styrelsemöte, 2021-02-20

  Kvinnoriksförbundets styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora // Foto: Haris Tucaković

  Video conference, 2020-12-19

  Kvinnoriksförbundets styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora // Foto: Haris Tucaković

  Styrelseutbildning, 2020-12-12

  Styrelseutbildning, del 2 // Obuka upravnog odbora, 2. dio // Foto: Haris Tucaković

  Video conference, 2020-12-09

  Samtal med NBV inför 2021 års gemensamma folkbildningsverksamhet // Razgovor s NBV-om o zajedničkim aktivnostima na narodnom obrazovanju 2021. // Foto: Haris Tucaković

  Styrelseutbildning, 2020-12-05

  Styrelseutbildning, del 1 // Obuka upravnog odbora, 1. dio // Foto: Mirsada Zahirović & Haris Tucaković

  Skövde, 2020-10-10

  Kvinnoriksförbundets styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora // Foto: Haris Tucaković

  Skövde, 2020-09-26

  Kvinnoriksförbundets 25:e årsmöte // 25. izborna godišnja skupština // Foto: Haris Tucaković

  Lidköping, 2020-03-07

  Fotoutställningen ”Bosnia and Herzegovina – Seen With Loving Eyes” av Samir Sinanović // Foto-izložba ”Bosna i Hercegovina – Očima ljubavi” Samira Sinanovića // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

  Göteborg, 2020-02-29/03-01

  3:e Bosnien och Hercegovinas bokmässa i Sverige // 3. Sajam bosanskohercegovačke knjige u Švedskoj // Foto: Haris Tucaković

  Göteborg, 2020-02-28

  Fotoutställningen ”Bosnien och Hercegovina – Sedd med kärleksfulla ögon” // Foto-izložba ”Bosna i Hercegovina – Očima ljubavi” // Samir Sinanović // Foto: Haris Tucaković

  Halmstad, 2020-02-23

  Kvinnoriksförbundets styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora // Foto: Haris Tucaković

  Halmstad, 2020-02-22

  Inspirationsträff i Halmstad // Inspirativni susret u Halmstadu // NBV Väst // // Foto: Haris Tucaković

  Skövde, 2019-12-27

  Nyårsklappar i föreningen Behar // Podjela novogodišnjih paketića u Beharu // Foto: Haris Tucaković

  Jönköping, 2019-12-07/08

  Konferensen ”Hälsa och livsstil” // Konferencija ”Živimo zdravo” // Foto: Haris Tucaković

  Göteborg, 2019-11-09

  Kvinnoriksförbundets styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora // Foto: Haris Tucaković

  Göteborg, 2019-10-11

  Bokpresentation: Litteratur av den bosnisk-hercegovinska diasporan i Skandinavien // Predstavljanje knjige: Književnost bosanskohercegovačke dijaspore u Skandinaviji // dr. Izet Muratspahić // NBV // Foto: Haris Tucaković

  Skövde, 2019-10-05

  Centrala kultur- och utbildningsprogrammet 2019 // Centralni kulturno-obrazovni program 2019. // NBV // Behar Skövde // Foto: Haris Tucaković

  Copenhagen, 2019-05-24/26

  Läs och res till Köpenhamn // Uči i putuj u Kopenhagen // BHKRF & NBV Väst // Foto: Sabaheta Vehabović

  Bihać, 2019.

  Stöd till skyddat boende i Bihać har överlämnats // Uručena pomoć sigurnoj kući u Bihaću // Foto Žena 99/Kvinna 99 Värnamo

  Oskarshamn, 2019-04-13

  Föreningen ”Bosna” Kalmar besökte föreningen ”Ljiljan" Oskarshamn // Udruženje ”Bosna” Kalmar u posjeti udruženju ”Ljiljan” Oskarshamn // Foto: Muhamed Cetina

  Skövde, 2019-04-01

  Öppna debatten ”Med boken mot ondska och glömska” // Javna tribina ”Knjigom protiv zla i zaborava” // Foto: Haris Tucaković

  Göteborg, 2019-03-31

  Öppna debatten ”Med boken mot ondska och glömska” // Javna tribina ”Knjigom protiv zla i zaborava” // Foto: Haris Tucaković

  Värnamo, 2019-03-23

  Kvinnoriksförbundets 24:e årsmöte och firande av 20-årsjubileum för kvinnoföreningen ”Kvinna 99” Värnamo // 24. godišnja skupština BH Saveza žena u Švedskoj i obilježavanje 20-godišnjice udruženja ”Žena 99” Värnamo // Foto: Haris Tucaković

  Göteborg, 2019-03-02/03

  2:a Bosnien och Hercegovinas bokmässa i Sverige // 2. Sajam bosanskohercegovačke knjige u Švedskoj // // Foto: Haris Tucaković

  Västervik, 2019-02-16/17

  Kvinnoriksförbundets styrelsemöte och umgänge med medlemmarna i föreningen ”Vrelo Bosne” // Sjednica Glavnog odbora i druženje s članovima udruženja ”Vrelo Bosne” // Foto: Haris Tucaković

  Skövde, 2018-12-22

  Nyårsklappar i föreningen Behar // Podjela novogodišnjih paketića u Beharu // Foto: Denis Smajić & Haris Tucaković

  Lidköping, 2018-11-25

  Firande av Bosnien-Hercegovinas nationaldag // Svečano obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine // NBV Väst // Hasija Borić & Amela Isanović // Foto: Haris Tucaković

  Göteborg, 2018-11-24

  Firande av Bosnien-Hercegovinas nationaldag // Svečano obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine // NBV Väst // Milomir Kovačević Strašni & Hasija Borić // Foto: Haris Tucaković

  Sollentuna, 2018-11-17/18

  Konferensen ”Språk och demokrati” // Konferencija ”Jezik i demokratija” // NBV, BHRF, BIS, BHKRF, BHSKF, BEMUF & APU Network // Foto: Haris Tucaković

  Motala, 2018-10-27

  8:e internationell folkdansfestival // 8. internacionalni festival folklora // Foto: Sabaheta Vehabović

  Göteborg, 2018-10-20

  BHKRF:s 20-årsjubileum // 20 godina BH Saveza žena u Švedskoj // NBV // Foto: Haris Tucaković

  Göteborg, 2018-10-05/06

  Leva för musiken // Živjeti za muziku // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

  Falkenberg, 2018-06-01/03

  Kvinnoriksförbundets styrelsemöte och teambuildning // Sjednica Glavnog odbora i teambuildning // Foto: Haris Tucaković

  Lidköping, 2018-05-12/13

  Lidköpings söta gula hörn // Slatko žuto ćoše Lidköpinga // NBV Väst // Foto: Sabaheta Vehabović

  Alingsås, 2018-05-15

  NBV Väst, Verksamhetskonferens // Konferencija o aktivnostima NBV Väst // Foto: Mirsada Zahirović, Ann-Louise Friberg & Mirsad Sačić

  Skövde, 2018-04-07

  Författare Amir Talić på en turné i Sverige och Danmark // Književnik Amir Talić na turneji po Švedskoj i Danskoj // Foto: Haris Tucaković

  Lidköping, 2018-03-24 B

  Barnens lekrum med Tillsammans Lidköping // Dječija igraonica sa udruženjem Zajedno Lidköping // Foto: Ines Ganibegović, Selma Sijerčić & Nerma Hodžić

  Lidköping, 2018-03-24 A

  BHKRF:s 23:e årsmöte & 10 år med föreningen Tillsammans Lidköping // 23. Godišnja skupština & 10 godina sa udruženjem Zajedno Lidköping // Foto: Haris Tucaković

  Göteborg, 2018-03-03/04

  1:a Bosnien och Hercegovinas bokmässa i Sverige // 1. Sajam bosanskohercegovačke knjige u Švedskoj // Foto: Haris Tucaković

  Värnamo, 2018-01-27

  BHKRF:s styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora BH Saveza žena // Foto: Haris Tucaković

  2017…


   Jönköping, 2017-12-08/10

   Konferensen ”Ett steg framåt” // Konferencija ”Korak naprijed”// NBV, Språkinstitutet i Sarajevo // Institut za jezik Sarajevo // Foto: Haris Tucaković

   Gislaved, 2017-11-18/19

   Cirkelledarutbildningen ”Modersmål och flerspråkighet, en nyckel till bättre förståelse” // Kurs za vođe studijskog kružoka ”Maternji jezik i višejezičnost, ključ boljeg razumijevanja” // NBV, Institut za jezik Sarajevo, BHRF, BHKRF & BHSKF // Foto: Haris Tucaković & Muharem Numanspahić

   Malmö, 2017-10-14

   Regionala utbildningsmötet för Syd och 10-årsjubileum av ”Sedef” Malmö // Regionalni obrazovni susret Jug i 10-godišnjica društva žena ”Sedef” Malmö // Foto: Haris Tucaković & Samira Rizvo Šehić

   Värnamo, 2017-09-23

   BHKRF:s styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora BH Saveza žena // Foto: Haris Tucaković

   Gislaved, 2017-05-20/21

   Konferensen ”Modersmål och flerspråkighet, en nyckel till bättre förståelse” // Konferencija ”Maternji jezik i višejezičnost, ključ boljeg razumijevanja” // NBV // Foto: Haris Tucaković & Muharem Numanspahić

   Västerås, 2017-05-07

   BHKRF:s styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora BH Saveza žena // Foto: Haris Tucaković

   Västerås, 2017-05-06

   Regional träff Norr med temat ”Säg nej till narkotika” // Susret regije Sjever na temu ”Reci ne narkoticima” // Foto: Haris Tucaković

   Jönköping, 2017-03-25

   Kvinnoriksförbundets 22:a årsmöte // 22. Godišnja skupština BH Saveza žena // Foto: Haris Tucaković

   Lidköping, 2017-03-07/11

   Konstutställning på Stadshuset Lidköping // Izložba slika u Gradskoj vijećnici u Lidköpingu // Africa Coll & Eni Grozd // NBV Väst // Foto: Sabaheta Vehabović

   Skövde, 2016-12-21

   Nyårsklappar för medlemmarnas barn i föreningen ”Behar” Skövde // Novogodišnji paketići za djecu članova udruženja ”Behar” Skövde // Foto: Haris Tucaković

   Jönköping, 2016-12-17

   Konferensen ”Nyckel till framgång” // Konferencija ”Ključ uspjeha” // NBV // Foto: Haris Tucaković

   Göteborg, 2016-12-16

   Litterär- och filmkväll med Uzeir Bukvić // Književno i filmsko veče s Uzeirom Bukvićem // NBV Väst // Foto: Sabaheta Vehabović

   Göteborg, 2016-12-09

   Litterär kväll med Nizama och Hajrudin Čaušević // Književno veče s Nizamom i Hajrudinom Čauševićem // NBV Väst // Foto: Sabaheta Vehabović

   Göteborg, 2016-11-26

   Firande av Bosnien-Hercegovinas nationaldag // Svečano obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

   Helsingborg, 2016-11-19

   Invandrarkvinnor på vägen till ett jämställt samhälle - 2 // Useljeničke žene na putu za rodnoravnopravno društvo - 2 // Foto: Ramiza Karamehmedović

   Örebro, 2016-11-13

   BHKRF:s styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora BH Saveza žena // NBV ÖrebroMälardalen // Foto: Haris Tucaković

   Örebro, 2016-11-12

   Säg nej till narkotika // Reci ne narkoticima // NBV ÖrebroMälardalen // Foto: Haris Tucaković

   Lidköping, 2016-09-04

   BHKRF:s styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora BH Saveza žena // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

   Lidköping, 2016-09-03

   Inspirationsträff i Lidköping // Inspirativni susret u Lidköpingu // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković & Sabaheta Vehabović

   Kalmar, 2016-05-13/15

   Kalmarbesök // Posjeta Kalmaru // NBV Sydost // Foto: Haris Tucaković & Sabaheta Vehabović

   Göteborg, 2016-05-07

   Una Förlag firar sitt 10-årsjubileum // Una Förlag obilježava 10-godišnjicu // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

   Skövde, 2016-04-30

   BHKRF:s styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora BH Saveza žena // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

   Skövde, 2016-04-17

   Vi träffas, trivs och inspireras // Sastajemo se, uživamo i inspirišemo // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

   Göteborg, 2016-04-16

   Vi träffas, trivs och inspireras // Sastajemo se, uživamo i inspirišemo // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

   Skövde, 2016-03-19

   Kvinnoriksförbundets 21:a årsmöte // 21. izborna Godišnja skupština BH Saveza žena u Švedskoj // Foto: Haris Tucaković

   Skövde, 2016-03-11

   Bokpresentationer // Predstavljanje knjiga // Adis Tanović & Mirsad Omerbašić // Foto: Haris Tucaković

   Skövde, 2016-02-13

   Nizama Granov Čaušević presenterar sin nya roman // Nizama Granov Čaušević predstavlja svoj novi roman // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

   Värnamo, 2016-01-23

   BHKRF:s styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora BH Saveza žena // Foto: Haris Tucaković

   Göteborg, 2016-01-16

   Bosniska kvinnor från Danmark på Göteborgsbesök // Bosanskohercegovačke žene iz Danske u posjeti Göteborgu // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

   Göteborg, 2016-01-06

   Möte med författare: Jurica Pavičić // Susret s piscem: Jurica Pavičić // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

   Lidköping, 2015-11-28

   Firande av Bosnien-Hercegovinas nationaldag (den 25/11) och BHKRF:s centrala kulturprogram // Obilježavanje Dana državnosti BiH (25/11) i Centralni kulturni program BH Saveza žena // NBV // Foto: Haris Tucaković

   Skövde, 2015-11-15

   Möte med författaren Uzeir Bukvić // Susret sa književnikom Uzeirom Bukvićem // ”Behar” Skövde & NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

   Lidköping, 2015-11-14

   Möte med författaren Uzeir Bukvić // Susret sa književnikom Uzeirom Bukvićem // ”Tillsammans” Lidköping & NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

   Borås, 2015-11-07 (2/2)

   Regionala utbildningsmötet för Väst // Regionalni obrazovni susret Zapad // Foto: Haris Tucaković

   Borås, 2015-11-07 (1/2)

   BHKRF:s styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora BH Saveza žena // Foto: Haris Tucaković

   Åsa, 2015-10-24/25

   Återträff för BHKRF:s deltagare av Marš mira Srebrenica 2015 // Ponovni susret učesnika Marša mira Srebrenica 2015. // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

   Skövde, 2015-09-05

   Kvinnoriksförbundets styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora // Foto: Haris Tucaković

   Potočari, 2015-07-11

   Fredsmarschen Srebrenica 2015 // Marš mira Srebrenica 2015. // Foto: Sabaheta Vehabović, Raza Kendić & Nermina Sijerčić

   Pobuđe (Mravinjci) – Potočari, 2015-07-10

   Fredsmarschen Srebrenica 2015, den tredje dagen // Marš mira Srebrenica 2015, treći dan // Foto: Sabaheta Vehabović, Raza Kendić & Nermina Sijerčić

   Liplje – Pobuđe (Mravinjci), 2015-07-09

   Fredsmarschen Srebrenica 2015, den andra dagen // Marš mira Srebrenica 2015, drugi dan // Foto: Sabaheta Vehabović, Raza Kendić & Nermina Sijerčić

   Nezuk – Liplje, 2015-07-08

   Fredsmarschen Srebrenica 2015, den första dagen // Marš mira Srebrenica 2015, prvi dan // Foto: Sabaheta Vehabović, Raza Kendić & Nermina Sijerčić

   Tuzla, 2015-07-07

   Fredsmarschen Srebrenica 2015 // Marš mira Srebrenica 2015. // Foto: Sabaheta Vehabović, Raza Kendić & Nermina Sijerčić

   Skövde, 2015-06-06

   En vandringsutställning av mångkulturella broderihjulet // Putujuća izložba multikulturalnog veza // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

   Örebro, 2015-05-23

   Regionala utbildningsmötet för Norr // Regionalni obrazovni susret Sjever // Foto: Haris Tucaković & Fatima Mahmutović

   Motala, 2015-05-09 (2/2)

   Regionala utbildningsmötet för Öst // Regionalni obrazovni susret Istok // Foto: Haris Tucaković

   Motala, 2015-05-09 (1/2)

   Kvinnoriksförbundets styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora // Foto: Haris Tucaković & Asima Pašalić

   Göteborg, 2015-04-23

   Programmet ”Från språk till språk” Världsbokdagen // Program ”Iz jezika u jezik” povodom Svjetskog dana knjige // Foto: Haris Tucaković

   Helsingborg, 2015-04-18

   Regionala utbildningsmötet för Syd // Regionalni obrazovni susret Jug // Foto: Ramiza Karamehmedović, Mirsada Kahriman, Selma Borovac, Senada Bešić & Jasna Perić

   Värnamo, 2015-04-11

   Planering av BHKRF:s deltagande på Mars Mira Srebrenica 2015 // Planiranje učešća BH Saveza žena na Maršu mira Srebrenica 2015. // Foto: Haris Tucaković

   Göteborg, 2015-03-21

   BHKRF:s 20:e årsmöte // 20. Godišnja skupština BH Saveza žena // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

   Skövde, 2015-01-24

   Kvinnoriksförbundets styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora // Foto: Haris Tucaković

   Lidköping, 2015-01-08

   Bokpresentation – ”Hava, majka Prijedorčanka” och fotoutställning – ”Memorial Sobe // Predstavljanje knjige ”Hava, majka Prijedorčanka” i foto-izložba ”Memorial Sobe” // Foto: Haris Tucaković

   Skövde, 2014-12-26

   Nyårsklappar för medlemmarnas barn i föreningen ”Behar” Skövde // Novogodišnji paketići za djecu članova udruženja ”Behar” Skövde // Foto: Haris Tucaković

   Linköping, 2014-11-29

   Firande av Bosnien-Hercegovinas nationaldag och BHKRF:s centrala kulturprogram // Obilježavanje Dana državnosti BiH i Centralna kulturna manifestacija BH Saveza žena // Foto: Haris Tucaković

   Borås, 2014-11-22

   Regionala utbildningsmötet för Väst, Center och Skaraborg // Regionalni obrazovni susret Zapad, Centar i Skaraborg // Foto: Haris Tucaković

   Borås, 2014-11-22

   Kvinnoriksförbundets styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora // Foto: Haris Tucaković

   Värnamo, 2014-10-25

   Konferensen Invandrarkvinnor på vägen till ett jämställt samhälle // Konferencija Useljeničke žene na putu za rodnoravnopravno društvo // Foto: Haris Tucaković

   Karlskrona, 2014-09-06/07

   Kvinnoriksförbundets styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora // Foto: Haris Tucaković & Jasna Perić

   Malmö, 2014-06-12/15

   Nordiskt Forum Malmö 2014 // Nordijski forum Malmö 2014. // Foto: Haris Tucaković m.fl.

   Stockholm, 2014-05-24

   NBV:s Förbundsmöte 2014 // Skupština saveza NBV 2014. // Foto: Haris Tucaković

   Lidköping, 2014-05-10

   Kvinnoriksförbundets styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora // Foto: Haris Tucaković

   Lidköping, 2014-05-09/11

   Ungdomskonferensen ”Min röst, min rätt” med fokus på valen 2014 // Konferencija za mlade ”Moj glas, moje pravo” usmjerena na izbore 2014. // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković & Lejla Sijerčić Lejla Sijerčić

   Borås, 2014-03-29

   BHKRF:s 19:e årsmöte // 19. Godišnja skupština BH Saveza žena // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

   Skövde, 2014-03-12

   Ungdomsträff på Yugo 45 // Omladinski susret u Yugo 45 // ”Ungdom”/”Mladost” Kladanj (Bosnien och Hercegovina) & ”Ungdom”/”Mladost” Lidköping // Foto: Haris Tucaković

   Lidköping, 2014-03-08

   I Ungdoms hjärta // U srcu Mladosti // ”Ljiljan” Motala, ”Ljiljan” Oskarshamn, ”Ungdom”/”Mladost” Kladanj (Bosnien och Hercegovina) & ”Ungdom”/”Mladost” Lidköping // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

   Lidköping, 2014-02-15

   Jonas Wallgren: Mitt möte med Bosnien // Jonas Wallgren: Moj susret sa Bosnom // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

   Växjö, 2014-02-01

   Kvinnoriksförbundets styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora BH Saveza žena u Švedskoj // Foto: Haris Tucaković

   2013…


    Skara, 2013-12-21

    Insamling för flyktingar // Sakupljanje pomoći za izbjeglice // Jasmin Vizlin, One 2 One // Foto: Sebiha Crnić

    Borås, 2013-12-01

    Det traditionella mötet för region Väst // Tradicionalni susret regije Zapad // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

    Örebro, 2013-11-21

    En kväll med general Jovan Divjak // Veče sa generalom Jovanom Divjakom // NBV Örebro // Foto: Haris Tucaković

    Linköping, 2013-11-16

    Kvinnoriksförbundets styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora // Foto: Haris Tucaković

    Skövde, 2013-10-22

    Mötet med NBV // Susret s NBV-om // Foto: Haris Tucaković

    Malmö, 2013-10-05

    Sedefs 7-års jubileum // Sedefovih 7 godina // Foto: Ramiza Karamehmedović

    Stockholm, 2013-09-05

    Informationsmöte om hur Ungdomsstyrelsen bedömer ansökningar för projektbidrag // Informativni sastanak o tome kako Uprava za omladinska pitanja procjenjuje molbe za projekte // Foto: Haris Tucaković

    Stockholm, 2013-08-30/09-01

    NBV:s utbildning och BHKRF:s styrelsemöte // Obrazovanje NBV-a i sjednica GO BHSŽ // Coach Board Game // NBV // Foto: Haris Tucaković

    Örebro, 2013-06-02

    Norr-regional träff i samband med projektet Att lära män om jämställdhet // Regionalni susret Sjever u sklopu projekta Educirati muškarce o rodnoj ravnopravnosti // Foto: Suad Mehinović

    Västervik, 2013-05-11

    Östregional träff i samband med projektet Att lära män om jämställdhet // Regionalni susret Istok u sklopu projekta Educirati muškarce o rodnoj ravnopravnosti // Foto: Muharem Sitnica Sića

    Värnamo, 2013-04-20

    Integrationsdag i Värnamo // Dan integracije u Värnamu // Foto: Haris Tucaković

    Skövde, 2013-04-05/07

    Ungdomsträff i Skövde // Susret mladih u Skövdeu // Foto: Sabaheta Vehabović, Lejla Sijerčić, Selma Sijerčić & Haris Tucaković

    Kristianstad, 2013-03-16 B

    Pärla till pärla – Årets kulturprogram // Biser do bisera – Centralna kulturna manifestacija // NBV Skåne // Foto: Haris Tucaković, Muharem Sitnica Sića & Sabaheta Vehabović

    Kristianstad, 2013-03-16 A

    Kvinnoriksförbundets 18:e årsmöte // 18. Godišnja skupština // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

    Lidköping, 2013-03-02

    Invigning av Bosniska rummet i Lidköping // Otvorenje Bosanske sobe u Lidköpingu // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

    Lidköping, 2013-02-09

    Möte i Lidköping // Susret u Lidköpingu // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković & Sabaheta Vehabović

    Kristianstad, 2013-02-02

    Regional träff Syd i samband med projektet Att lära män om jämställdhet // Regionalni susret Jug u sklopu projekta Educirati muškarce o rodnoj ravnopravnosti // NBV Skåne // Foto: Haris Tucaković

    Skövde, 2013-01-19/20

    Kvinnoriksförbundets styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora // Foto: Haris Tucaković

    Tidaholm, 2012-12-01

    Regional träff Center i samband med projektet Att lära män om jämställdhet // Regionalni susret Centar u sklopu projekta Educirati muškarce o rodnoj ravnopravnosti // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković, Sabaheta Vehabović & Suad Mehinović

    Skövde, 2012-11-30

    Mersad Berber – Hommage (1941–2012) // Sjećanje na Mersada Berbera (1941.–2012.) // Foto: Haris Tucaković

    Göteborg, 2012-11-25

    Bosnien-Hercegovinas nationaldagsfirande // Proslava Dana državnosti Bosne i Hercegovine // Foto: Fatima Kovačić

    Göteborg, 2012-11-24

    Litterär och filmkväll // Književno i filmsko veče // Foto: Haris Tucaković

    Värnamo, 2012-11-17

    Kvinnoriksförbundets styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora // Foto: Haris Tucaković

    Borås, 2012-11-10

    Västregional träff i samband med projektet Att lära män om jämställdhet // Susret regije Zapad u sklopu projekta Educirati muškarce o rodnoj ravnopravnosti // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

    Göteborg, 2012-11-02/04

    Läs och res till Göteborg // Uči i putuj u Göteborg // NBV Sydost // Foto: Jasna Perić & Fatima Kovačić

    Karlskrona, 2012-10-24

    Konferensen ”Att förebygga mäns våld mot kvinnor” // Konferencija ”Prevencija muškog nasilja nad ženama” // NBV Sydost // Foto: Jasna Perić

    Lidköping, 2012-11-03

    Låt det bli känt att Bajram är… // Nek’ se zna da Bajram je… // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

    Lidköping, 2012-10-21

    Inspirationsdagar i Lidköping :: Dag 3 // Dani inspiracije u Lidköpingu :: 3. dan // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković & Sabaheta Vehabović

    Lidköping, 2012-10-20

    Inspirationsdagar i Lidköping :: Dag 2 // Dani inspiracije u Lidköpingu :: 2. dan // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković & Sabaheta Vehabović

    Lidköping, 2012-10-19

    Inspirationsdagar i Lidköping :: Dag 1 // Dani inspiracije u Lidköpingu :: 1. dan // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković & Sabaheta Vehabović

    Lidköping, 2012-10-06

    Tillsammans i Lidköping // Zajedno u Lidköpingu // NBV Väst // Foto: Sabaheta Vehabović

    Örebro, 2012-10-06

    NBV:s förbundskonferens 2012 :: Dag 1 // Savezna konferencija NBV-a 2012. :: 1. dan // Foto: Haris Tucaković

    Göteborg, 2012-09-29

    En kväll i Meho Barakovićs anda :: Lilla bokmässan och Barakovićs kvällar i Göteborg // Veče posvećeno Mehi Barakoviću :: Mali sajam knjiga i Barakovićeve večeri u Göteborgu // Foto: Haris Tucaković & Senada Bešić

    Göteborg, 2012-09-28

    Bokpresentation :: Lilla bokmässan och Barakovićs kvällar i Göteborg // Predstavljanje knjiga :: Mali sajam knjiga i Barakovićeve večeri u Göteborgu // Foto: Haris Tucaković

    Västerås, 2012-09-02

    NBV:s utbildning för nya medlemsorganisationer och presentation av Almedalsdrinken // NBV – obrazovanje za nove organizacije-članice i prezentacija pića Almedalsdrinken // Foto: Haris Tucaković

    Västerås, 2012-09-01

    På besök hos Bosniakiska islamiska församling och kulturcenter i Västerås // Posjeta Bošnjačkoj islamskoj zajednici i kulturnom centru u Västeråsu // Foto: Haris Tucaković

    Västerås, 2012-09-01

    BHKRF:s styrelsemöte med föreläsningen inom projektet Att lära män om jämställdhet // Sjednica Glavnog odbora s predavanjem u okviru projekta Educirati muškarce o rodnoj ravnopravnosti // Foto: Haris Tucaković

    Bosnien, 2012-05-07/11

    NBV på besök i Bosnien // NBV u posjeti Bosni i Hercegovini // Foto: Aida Serdar-Landzo

    Lidköping, 2012-06-02

    Musikkväll i Lidköping // Veče sevdaha u Lidköpingu // Foto: Haris Tucaković

    Lidköping, 2012-05-26/27

    Möte med deltagarna i Fredsmarschen Srebrenica 2011 // Susret učesnika Marša mira Srebrenica 2011. // Foto: Haris Tucaković

    Lund, 2012-05-11/12

    Inspirationsdagar i Lund // Dani inspiracije u Lundu // Foto: Haris Tucaković

    Tidaholm, 2012-05-05

    Konferensen mot våld mot kvinnor // Konferencija protiv nasilja nad ženama // Foto: Haris Tucaković

    Skövde, 2012-04-14

    BHKRF:s konstituerande styrelsemöte // Konstitutivna sjednica Glavnog odbora // Foto: Haris Tucaković

    Göteborg, 2012-03-24

    Tillsammans mot kvinnovåldet // Zajedno protiv nasilja nad ženama // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković

    Värnamo, 2012-03-17

    BHKRF fortsätter framåt :: Det 17:e årsmöte :: ”Det goda livet”, föreläsning av dr Amira Čehić // BH Savez žena nastavlja naprijed :: 17. Skupština :: Dr Amira Čehić: ”Dobar život” // NBV Jönköpings län // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

    Oskarshamn, 2012-03-10

    Folkdans seminarium i Oskarshamn // Seminar folklora u Oskarshamnu // NBV Sydost // Foto: Jasna Perić

    Skövde, 2012-03-09

    Kvinnodagens firande i Skövde // Proslava Dana žena u Skövdeu // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković, Nusred Maksumić & Adnan Gurić

    Stockholm, 2012-02-24

    Gemytligt möte med NBV:s Förbundsstyrelse // Srdačan susret sa Upravom saveza NBV // Foto: Haris Tucaković

    Skövde, 2012-02-18

    Kulturföreningen ”Behar” Skövde :: Kören och sysektionen :: NBV:s studiecirklar // Kulturno udruženje ”Behar” Skövde :: Hor i sekcija šivanja :: Studijski kružoci NBV-a // Foto: Haris Tucaković

    Oskarshamn, 2012-01-28

    BHKRF:s styrelsemöte hölls i Oskarshamn // Sjednica Glavnog odbora održana u Oskarshamnu // Foto: Haris Tucaković

    Skövde, 2011-12-28

    Nyårsföreställningen ”Den skojiga säcken” // Novogodišnja predstava ”Vesela vreća” // Foto: Salih Pašalić

    Skövde, 2011-11-25

    Behars 20-års jubileum :: Kulturprogram angående Bosnien-Hercegovinas nationaldag // 20 godina Behara :: Kulturni programa povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

    Skövde, 2011-11-23

    Behars 20-års jubileum :: Littärer kväll: Nizama Granov Čaušević och Hajrudin Čaušević // 20 godina Behara :: Književno veče: Nizama Granov Čaušević i Hajrudin Čaušević // Foto: Haris Tucaković

    Skövde, 2011-12-03

    Föreläsning om våld mot kvinnor // Predavanje o nasilju nad ženama // Foto: Haris Tucaković

    Skövde, 2011-11-26 (3/3)

    Det centrala firandet av Bosnien-Hercegovinas nationaldag 2011 :: Underhållningsprogram (”Guldsträngar”) // Centralna proslava Dana državnosti Bosne i Hercegovine 2011. :: Zabavni program (”Zlatne strune”) // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

    Skövde, 2011-11-26 (2/3)

    Det centrala firandet av Bosnien-Hercegovinas nationaldag 2011 :: ”Samma rötter” – BHKRF:s centrala kulturevenemang // Centralna proslava Dana državnosti Bosne i Hercegovine 2011. :: ”Isti korijeni” – Centralna kulturna manifestacija BHKRF // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

    Skövde, 2011-11-26 (1/3)

    Det centrala firandet av Bosnien-Hercegovinas nationaldag 2011 :: Akademisk högtid // Centralna proslava Dana državnosti Bosne i Hercegovine 2011. :: Svečana akademija // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

    Skövde, 2011-11-18

    Skövde Kulturnatt 2011 : ”Sevdah oss vänner emellan” // Skövde – Kulturno veče 2011. : ”Sevdah među nama” // Almir Sinanagić, Sead Zeljković, Romano & Haris Šehić // Foto: Haris Tucaković

    Borås, 2011-11-19

    Det traditionella mötet för region Väst :: Folkdans seminarium i Borås // Tradicionalni susret regije Zapad :: Seminar folklora u Boråsu // Foto: Haris Tucaković

    Hamletresa, 2011-11-12

    Hamletresa // Hamletu u pohode // Foto: Jasna Perić

    Karlskrona, 2011-11-13

    Folkdans slutseminarium i Karlskrona // Završni seminar folklora u Karlskroni // Foto: Jasna Perić & Haris Tucaković

    Karlskrona, 2011-11-12

    Folkdans slutseminarium i Karlskrona // Završni seminar folklora u Karlskroni // Foto: Haris Tucaković

    Växjö, 2011-10-31

    Folkdans seminarium i Växjö // Seminar folklora u Växju // Foto: Jasna Perić

    Karlskrona, 2011-10-29

    Från traditionellt till modernt // Od tradicionalnog do modernog // Foto: Sead Ćejvan & Jasna Perić

    Malmö, 2011-10-15

    Kvinnoriksförbundets och Kulturkommitténs möte // Sjednica Glavnog odbora i Odbora za kulturu // Foto: Haris Tucaković

    Göteborg, 2011-09-22

    Kvinnor på Göteborgs Bokmässa 2011 // Žene na Sajmu knjiga u Göteborgu 2011. // Foto: Haris Tucaković

    Göteborg, 2011-09-21

    En kväll till minne av den stora författaren Meho Baraković // Veče u čast velikog književnika Meha Barakovića // Foto: Haris Tucaković

    Stockholm, 2011-09-30/2011-10-02

    NBV:s förbundsdagar 2011 // Dani NBV-a 2011. // Foto: Jasna Perić

    Kalmar, 2010-06-19

    Kvinnomötet ”Bosna” Kalmar och ”Biser” Kristianstad // Susreta žena ”Bosna” Kalmar i ”Biser” Kristianstad // Foto: Jasna Perić

    Lidköping, 2011-09-03

    Kulturföreningen ”Tillsammans”, ungdomsföreningen ”Ungdom”, kören ”Safirer” Lidköping osv. // Kulturno udruženje ”Zajedno”, omladinsko udruženje ”Mladost”, hor ”Safiri” Lidköping itd. // Foto: Haris Tucaković

    Skövde, 2011-09-03

    Kulturkommitténs möte // Sastanak Odbora za kulturu // Foto: Haris Tucaković

    Stockholm, 2011-09-04

    Mötet i Bosnien-Hercegovinas Ambassad // Sastanak u Ambasadi BiH // Foto: Haris Tucaković

    Stockholm, 2011-09-04

    Hedra Srebrenicas offer utanför SVT // Počast žrtvama Srebrenice ispred zgrade Švedske televizije // Foto: Haris Tucaković

    Potočari, 2011-07-11

    Fredsmarschen Srebrenica 2011 // Marš mira Srebrenica 2011. // Foto: Haris Tucaković

    Konjević Polje – Potočari, 2011-07-10

    Fredsmarschen Srebrenica 2011, den tredje dagen // Marš mira Srebrenica 2011., treći dan // Foto: Haris Tucaković

    Kamenica – Konjević Polje, 2011-07-09

    Fredsmarschen Srebrenica 2011, den andra dagen // Marš mira Srebrenica 2011., drugi dan // Foto: Haris Tucaković

    Nezuk – Kamenica, 2011-07-08

    Fredsmarschen Srebrenica 2011, den första dagen // Marš mira Srebrenica 2011., prvi dan // Foto: Haris Tucaković

    Tuzla, 2011-07-07

    Fredsmarschen Srebrenica 2011 // Marš mira Srebrenica 2011. // Foto: Haris Tucaković

    Helsingborg, 2011-06-06

    Sveriges Nationaldag på Fredriksdal firades med dans, musik, kultur och smaker från hela världen // Nacionalni dan Švedske proslavljen je u Fredriksdalu plesom, muzikom, hranom i kulturnim aranžmanima iz cijelog svijeta // Foto: Elvedin Durović

    Tidaholm, 2011-05-25

    Musikkryss i Tidaholm // Muzički kviz u Tidaholmu // Marie Arturén, Lennart Palm & Sören Frid // IOGT-NTO, Länsnykterhetsförbundet, NBV & Våra Gårdar. // Foto: Haris Tucaković

    Skövde, 2011-05-21

    Traditionella fotbollsturneringen i Skövde // Tradicionalni fudbalski turnir u Skövdeu // Foto: Haris Tucaković

    Lidköping, 2011-05-15

    Kvinnoriksförbundets styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

    Lidköping, 2011-05-15

    NBV:s Inspirationsdagar i Lidköping :: Ann-Louise Friberg ”Studiematerial/Studijski materijal” // Birgitta Carlsson ”Hemslöjden – är det intressant för oss? // Kućna radinost – da li je za nas interesantna?” // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

    Lidköping, 2011-05-14/15

    I föreningen ”Tillsammans” Lidköping // U udruženju ”Zajedno” Lidköping // Darko Zelenika, BHKRF // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

    Lidköping, 2011-05-14

    NBV:s Inspirationsdagar i Lidköping :: Ann-Louise Friberg, Regina Fredriksson // Studiebesök // Studijska posjeta // Kållandsö, Spikens fiskeläge, Läckö slott, Läcköstugan // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

    Lidköping, 2011-05-14

    NBV:s Inspirationsdagar i Lidköping :: Disa Jagurdžija (NBV Väst) ”Att vara cirkelledare” // Disa Jagurdžija (NBV Zapad) ”Vođenje studijskih kružoka” // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

    Lidköping, 2011-05-14

    NBV:s Inspirationsdagar i Lidköping :: Rörstrand Museum // Muzej Rörstrand // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

    Lidköping, 2011-05-14

    NBV:s Inspirationsdagar i Lidköping :: Lunch i ”Rymd Restaurang & Skybar” // Ručak u restoranu ”Rymd Restaurang & Skybar” // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

    Lidköping, 2011-05-14

    NBV:s Inspirationsdagar i Lidköping :: Ann-Louise Friberg och Marita Bengtsson :: Carina Ohlsson ”Våld i nära relationer” // Dani inspiracije NBV-a u Lidköpingu :: Ann-Louise Friberg i Marita Bengtsson :: Carina Ohlsson ”Nasilje u bliskim relacijama” // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

    Bosnienresa, 2011-04-15–25

    Resan Sverige – Bosnien och Hercegovina (t/r) // Putovanje Švedska – Bosna i Hercegovina (t/r) // ”Mediteran & Đumišić” Stockholm // Foto: Haris Tucaković

    Kladanj, 2011-04-23

    Utflykt till Djevojačka pećina och Muška voda, nära Kladanj, Bosnien och Hercegovina // Posjeta Djevojačkoj pećini i Muškoj vodi kod Kladnja // Foto: Haris Tucaković & Jasna Perić

    Kladanj, 2011-04-22

    Kulturprogrammet ”Lekfulla april” :: Arrangör: Kladanjs kommun & NGO ”Harmoni” Kladanj // Kulturni program ”Razigrani april” :: Organizator: opština Kladanj i UG ”Harmonija” Kladanj // Foto: Haris Tucaković

    Tuzla, 2011-04-19

    Utflykt till Tuzla, möte med NGO ”Prijateljice/Väninnor” // Izlet u Tuzlu, posjeta udruženju ”Prijateljice” // Foto: Haris Tucaković & Jasna Perić

    ”Nahla” Sarajevo, 2011-04-20

    BHKRF:s företrädare har besökt CEI ”Nahla” Sarajevo // Predstavnici BH Saveza žena posjetili CEI ”Nahla” // Foto: Haris Tucaković

    Stupari, 2011-04-19

    Besök i grundskolan ”Stupari” nära Kladanj, Bosnien-Hercegovina // Posjeta Osnovnoj školi ”Stupari” kraj Kladnja // Foto: Haris Tucaković

    Srebrenica, 2011-04-18

    BHKRF:s representanter har besökt Srebrenica och Potočari // Predstavnici BH Saveza žena posjetili Srebrenicu i Potočare // Foto: Haris Tucaković, Sadik Salimović & Jasna Perić

    Växjö, 2011-04-02

    Inspirationsdagar :: NBV :: BHKRF // NBV:s Inspirationsdagar i Växjö :: Kulturkväll med Haris Šehić och Sead Zeljković, gitarr // Dani inspiracije NBV-a u Växju :: Kulturno veče – Haris Šehić i Sead Zeljković, gitara // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

    Växjö, 2011-04-02

    Inspirationsdagar :: NBV :: BHKRF // NBV:s Inspirationsdagar i Växjö :: Aktivitet // Dani inspiracije NBV-a u Växju :: Aktivnosti – Nermin Halilović, koreograf // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

    Växjö, 2011-04-02

    Inspirationsdagar :: NBV :: BHKRF // NBV:s Inspirationsdagar i Växjö :: Hantverksutställning // Dani inspiracije NBV-a u Växju :: Izložba ručnih radova // ”Ljiljan” Växjö // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

    Växjö, 2011-04-02

    Inspirationsdagar :: NBV :: BHKRF // NBV:s Inspirationsdagar i Växjö :: NBV:s Inspiration- och erfarenhetsutbyte – Vera Pavlović (NBV Sydost) // Dani inspiracije NBV-a u Växju :: NBV- inspiracije i razmjena iskustava – Vera Pavlović (NBV Sydost) // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

    Växjö, 2011-04-02

    Inspirationsdagar :: NBV :: BHKRF // NBV:s Inspirationsdagar i Växjö :: ”Kvinnor mot våld” – Emina Ćejvan, Monica Nielsen, Annette Åstrand // Dani inspiracije NBV-a u Växju :: ”Žene protiv nasilja” – Emina Ćejvan, Monica Nielsen, Annette Åstrand // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

    Örebro, 2011-03-19

    Filmvisning och samtal: Kvinnornas krig i samarbete med Kvinna till Kvinna // Predstava filma i razgovor: Rat protiv žena u saradnji s organizacijom Kvinna till Kvinna // Foto: Haris Tucaković

    Örebro, 2011-03-19

    Kvinnoriksförbundets 16:e årsmöte // 16. izvještajna Godišnja skupština BH Saveza žena u Švedskoj // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

    London, 2011-03-11/14

    Bosnian group honoured for work // Bosnien-Hercegovinas rådgivningscenter London gästades av BHKRF:s medlemmar, ”Kvinna 99” Värnamo // Bh. savjetodavni centar London ugostio članice BH Saveza žena iz Švedske, ”Žena 99” Värnamo // Foto: Kani Ahmad Johnson

    Malmö, 2011-03-12

    Programmet ”Känn doften av Bosnien och Hercegovina” av kvinnosällskapet ”Sedef” Malmö // Program ”Osjeti miris Bosne i Hercegovine” društva žena ”Sedef” Malmö // Foto: Ramiza Karamehmedović

    Skövde, 2011-03-08

    Internationella Kvinnodagen på ”Behar” Skövde // Dan žena u ”Beharu” Skövde // Foto: Haris Tucaković

    Lidköping, 2011-03-05

    ”Tillsammans i Lidköping”, ungdomsträff – Kristianstad, Köping och Lidköping // ”Zajedno u Lidköpingu”, susret omladine iz Kristianstada, Köpinga i Lidköpinga // Foto: Haris Tucaković

    Helsingborg, 2011-02-13

    Seminariet ”Det mångkulturella Helsingborg” // Seminar ”Multikulturalni Helsingborg” // Foto: Elvedin Durović

    Skövde, 2011-02-12

    Kvinnoriksförbundets styrelsemöte och praktiska övningar i WordPress / BuddyPress // Sjednica Glavnog odbora i praktične vježbe WordPress / BuddyPress // Foto: Haris Tucaković & Zinijad Jagurdžija

    Helsingborg, 2011-02-01

    ”Igår där, idag här”, bosnisk kulturkväll i Helsingborg // ”Jučer tamo, danas ovdje”, bosanskohercegovačka kulturna večer u Helsingborgu // Selma Borovac, Amra Kadrić Šijan & Enisa Grozdanić // Foto: Elvedin Durović & Amra Kadrić Šijan

    Skövde, 2010-12-26

    Nyårsklappar för medlemmarnas barn i föreningen ”Behar” Skövde // Novogodišnji paketići za djecu članova udruženja ”Behar” Skövde // Foto: Haris Tucaković

    Malmö, 2010-12-05

    Kvinnosällskapet ”Sedef” bland de första i människokedjan angående Internationella frivilligdagen // Društvo žena ”Sedef” među prvima u ljudskom lancu povodom Međunarodnog dana volontera // Foto: Dijana Milovanović

    Mariestad, 2010-12-04

    Fotbollsturneringen i Mariestad med elva fotbollslag, inkl. tre juniorlag // Fudbalski turnir u Mariestadu sа jedanaest fudbalskih ekipa, uključujući tri juniorske // Foto: Haris Tucaković

    Helsingborg, 2010-11-27

    Kvinnosällskapet ”Kvinna 2000” Helsingborg har firat sitt 10 års jubileum // Društvo žena ”Žena 2000” Helsingborg obilježilo svoju 10-godišnjicu // Foto: Selma Borovac

    Värnamo, 2010-11-25

    Internationella programmet ang. Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor samt Bosnien och Hercegovinas Nationaldag // Internacionalni program u Värnamu povodom 25. novembra – Međunarodnog dana za ukidanje nasilja nad ženama i Dana državnosti BiH // Foto: Peter Lagerman

    Borås, 2010-11-20

    Regional träff Väst med temat ”Kultur och hälsa” // Regionalni susret Zapad s temom ”Kultura i zdravlje” // Foto: Hiba Čelik

    Skövde, 2010-11-20

    Föreläsning om E-demokrati // Predavanje o E-demokratiji // Foto: Haris Tucaković, Zinijad Jagurdžija & Jasmin Vižlin

    Värnamo, 2010-11-06

    BHKRF:s styrelsemöte i de nya lokalerna av kvinnoföreningen ”Kvinna 99” Värnamo // Sjednica Glavnog odbora BH Saveza žena u Švedskoj u novim prostorijama udruženja žena ”Žena 99” Värnamo // Foto: Haris Tucaković

    Lidköping, 2010-10-16

    Det centrala programmet av BHKRF:s Bosniska kulturdagar 2010; arrangör: BHKRF; värd: ”Tillsammans” Lidköping // Centralni program Dana bh. kulture ”Ovo malo duše”; organizator: BH Savez žena u Švedskoj; domaćin ”Zajedno” Lidköping // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

    Skövde, 2010-10-15

    Bosniska kulturdagar i Skövde; arrangör: BHKRF; värd: ”Ljuset” Skövde // Dani bh. kulture ”Ovo malo duše” u Skövdeu; organizator: BH Savez žena u Švedskoj; domaćin ”Svjetlost” Skövde // Foto: Haris Tucaković

    Lidköping, 2010-10-14

    Konstutställning: Konstnärer från Bosnien och Hercegovina – Mersad Kuldija, Selena Musić, Fatima Musić & Enisa Popović-Čengić // Umjetnička izložba: Umjetnici iz Bosne i Hercegovine // Foto: Zinijad Jagurdžija

    Skövde, Rydskolan, 2010-10-13

    Framträdandet av Kultursällskapet ”Gostelja” Stupari (Bosnien och Hercegovina) beskådades av barn från drygt 40 länder världen över // Nastup KUD-a ”Gostelja” Stupari u švedskoj osnovnoj školi posmatrala su djeca iz preko 40 zemalja svijeta // Foto: Haris Tucaković

    Skövde, 2010-10-12

    Umgänge med kvinnokören ”Harmoni” Kladanj, strängorkestern ”Begeši” Kladanj, kultursällskapet ”Gostelja” Stupari och Rasim Avdibegovićs orkester med vokalsolister Senad Kahriman och Enisa Kusturica under deras Sverigeturné // Druženje s Kladanjcima u udruženju ”Behar” Skövde // Foto: Haris Tucaković

    Helsingborg, 2010-06-06

    Sveriges Nationaldag på Fredriksdal firades med dans, musik, kultur och smaker från hela världen // Nacionalni dan Švedske proslavljen je u Fredriksdalu plesom, muzikom, hranom i kulturnim aranžmanima iz cijelog svijeta // Foto: Elvedin Durović & Ramiza Karamehmedović

    2010…

    Göteborg, 2010-06-13

    NBV:s utbildning (folkbildning, studiecirklar) // Kurs NBV-a (narodno obrazovanje, studijski kružoci) // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

    48 bilder

    Göteborg, 2010-06-11/13

    BHKRF:s Trafficking-konferens med deltagarna från 42 myndigheter, organisationer och föreningar // Konferencija BHSŽ-a o traffickingu s učesnicima iz 42 ustanove, organizacije i udruženja // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

    156 bilder

    Växjö, 2010-05-19

    Program med temat ”Trafficking” i föreningen ”Ljiljan” Växjö // Program s temom ”Trgovina ljudima” u udruženju ”Ljiljan” Växjö // Foto: Muharem Numanspahić

    10 bilder

    Helsingborg, 2010-05-16

    Skolbarn från Donji Vakuf på Sverigebesök // Posjeta djece iz Donjeg Vakufa // KK ”Bosna Landskrona – Basket” & ”BiH-S-04” Helsingborg // Foto: Elvedin Durović

    18 bilder

    Lidköping, 2010-05-15

    Regional träff Center med temat ”Trafficking” // Regionalni susret Centar s temom ”Trgovina ljudima” // ”Tillsammans” Lidköping, ”Tidaholms liljor” Tidaholm, ”Ljuset” Skövde, ”Behar” Skövde & ”Most” Skara // Foto: Haris Tucaković

    88 bilder

    Göteborg, 2010-04-23

    Presentation av Nizama Granov Čauševićs fjärde roman ”Utjeha” (”Tröst”) // Promocija četvrtog romana Nizame Granov Čaušević – ”Utjeha” // ”Broarna-Mostovi” Göteborg // Foto: Haris Tucaković

    30 bilder

    Örebro, 2010-04-17

    BHKRF:s konstituerande styrelsemöte // Konstitutivna sjednica Glavnog odbora BH Saveza žena u Švedskoj // ”Bosniakiska Kulturella Centrum” Örebro // Foto: Haris Tucaković

    30 bilder

    Karlskrona, 2010-04-10

    Kvinnoföreningen ”Respekt” Karlskrona har firat sitt 5 års jubileum // Udruženje žena ”Respekt” Karlskrona obilježilo svoju 5-godišnjicu // Foto: Emina Ćejvan

    4 bilder

    Göteborg, 2010-04-10

    Presentation av romanen ”Salijevanje strave” av Midhat Ajanović // Promocija romana ”Salijevanje strave” od Midhata Ajanovića // Foto: Haris Tucaković

    25 bilder

    Skövde, 2010-03-20

    BHKRF:s 15:e årsmöte // 15. izborna Godišnja skupština BH Saveza žena u Švedskoj // ”Behar” Skövde // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

    96 bilder

    Borås, 2009-11-14

    Regional träff Väst // Regionalni susret Zapad // ”Femina” Borås, ”Fatima Gunić”, ”Riznica kulture ” & ”Broarna–Mostovi” Göteborg // Foto: Haris Tucaković

    76 bilder

    Oskarshamn, 2009-10-10

    BHRKF:s Kulturdagar 2009 // Dani kulture 2009. // ”Ljiljan” Oskarshamn // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

    292 bilder

    Lidköping, 2009-10-03

    Tillsammans i Lidköping // Zajedno u Lidköpingu // ”Tillsammans” Lidköping & ”Bosnien-Hercegovina” Kristianstad // Foto: Haris Tucaković

    120 bilder

    Kristianstad, 2009-08-22

    BHKRF:s styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora BH Saveza žena u Švedskoj // ”Biser” Kristianstad // Foto: Haris Tucaković

    20 bilder

    Helsingborg, 2009-06-06

    Sveriges Nationaldag på Fredriksdal // Nacionalni dan Švedske u Fredriksdalu // ”Kvinna 2000” & ”BiH-S-04” Helsingborg, ”Respekt” Karlskrona, ”Sedef” Malmö, ”Pärla” Arlöv, ”Biser” Kristianstad & BKC Köpenhamn // Foto: Elvedin Durović & Ramiza Karamehmedović

    40 bilder

    Nybro, 2009-05-30

    Smaka på världen // Nybro u mirisu cijelog svijeta // ”Internationellt” Nybro // Foto: Muharem Sitnica Sića

    42 bilder

    Lidköping, 2009-05-16

    BHKRF:s styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora BH Saveza žena u Švedskoj // Christina Doctare, ”Tillsammans” Lidköping // Foto: Haris Tucaković

    40 bilder

    Tidaholm, 2009-05-01

    Fisket vid Björksjön, Hökensås nära Tidaholm // Ribarenje na jezeru Björksjön, Hökensås kod Tidaholma // Bosniska distriktet Skaraborg, ”Behar” Skövde & ”Tidaholmski ljiljani” Tidaholm // Foto: Fikret Babović

    24 bilder

    Värnamo, 2009-04-25

    Kvinnoföreningen ”Kvinna 99” Värnamo har firat sitt 10 års jubileum // Udruženje žena ”Žena 99” Värnamo obilježilo svoju 10-godišnjicu // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

    122 bilder

    Malmö, 2009-04-24

    Utställningen ”Makt och ägg” av Enisa Grozdanić // Izložba Enise Grozdanić ”Moć i jaja” // Foto: Ramiza Karamehmedović

    24 bilder

    Helsingborg, 2009-04-18

    Utställning om staden Jajce, Enisa Grozdanićs utställning, Christina Doctare // Izložba o gradu Jajcu, izložba Enise Grozdanić, Christina Doctare // Foto: Ramiza Karamehmedović & Elvedin Durović

    46 bilder

    Kristianstad, 2009-04-17

    Projektet ”Kvinnors makt” // Projekt ”Žene i moć” // ”Biser” Kristianstad // Foto: Nermina Sijerčić

    28 bilder

    Kalmar, 2009-04-17

    NBV:s Kulturvärdsutbildning i Kalmar // ”Bosna” Kalmar // Foto: Göran Forsberg

    12 bilder

    Göteborg, 2009-04-15

    Mötet med Christina Doctare // Susret sa Christinom Doctare // ”Fatima Gunić” Göteborg // Foto: Haris Tucaković

    60 bilder

    Halmstad, 2009-04-04

    Det 4:e gemensamma mötet av bosniska organisationer och förbund i Sverige // 4. zajednički sastanak organizacija i saveza bh. građana u Švedskoj // Foto: Haris Tucaković & Ramiza Karamehmedović

    26 bilder

    Karlskrona, 2009-03-28

    BHKRF:s 14:e årsmöte, debatten ”Bosnien i EU”, kulturprogrammet // 14. Godišnja skupština, panel debata ”Bosna u EU”, kulturni program // ”Respekt” Karlskrona // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

    196 bilder

    Mönsterås, 2009-03-27

    Poesikväll med Nedžad Talović // Veče poezije Nedžada Talovića // ”Kvinna 2001” Mönsterås

    3 bilder

    Mönsterås, 2009-03-06

    Projektet ”Kvinnors makt” // Projekt ”Žene i moć” // ”Kvinna 2001” Mönsterås

    4 bilder

    Borås, 2009-02-28

    BHKRF:s styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora BH Saveza žena u Švedskoj // ”Femina” Borås // Foto: Haris Tucaković

    20 bilder

    Göteborg, 2009-02-28

    Baklördag i Göteborgs stadsbibliotek // Subota peciva u Gradskoj biblioteci Göteborga // ”Fatima Gunić” Göteborg // Foto: Fatima Kovačić

    16 bilder

    Kalmar, 2009-02-14

    Regional träff Öst med temat ”Kvinnors makt” // Regionalni susret Istok s temom ”Žene i moć” // ”Bosna” Kalmar // Foto: Muharem Sitnica Sića

    38 bilder

    Göteborg, 2009-02-13

    Presentation av romanen ”Miraz” (”Hemgift”) av Nizama Granov Čaušević // Promocija romana ”Miraz” Nizame Granov Čaušević // ”Broarna-Mostovi” Göteborg // Foto: Fatima Kovačić

    4 bilder

    Helsingborg, 2008–2009

    Fotoklubben ”BiH-S-04” Helsingborg // Fotografije članova fotokluba pri udruženju ”BiH-S-04” Helsingborg

    20 bilder

    Lidköping, 2008-12-13

    Regional träff Center // Regionalni susret Centar // ”Tillsammans” Lidköping // Foto: Vahida Mehinović

    14 bilder

    Örebro, 2008-11-29

    Det centrala firandet av Bosnien-Hercegovinas Nationaldag // Centralna svečanost u Švedskoj povodom 25. novembra Dana državnosti BiH // BKC Örebro // Foto: Haris Tucaković

    180 bilder

    Skövde, 2008-11-28

    Hajrudin Zukanović Hajrica 50 år med Er // Hajrudin Zukanović Hajrica 50 godina s Vama // ”Behar” Skövde // Foto: Haris Tucaković

    44 bilder

    Skövde, 2008-11-07/09

    Konferensen ”Att vara med på riktigt: Kvinnors makt” // Konferencija ”Žene i moć” // ”Behar” Skövde // Foto: Haris Tucaković

    128 bilder

    Skövde, 2008-11-08

    BHKRF:s 10-års jubileum // 10-godišnjica BH Saveza žena u Švedskoj // ”Behar” Skövde // Foto: Haris Tucaković

    96 bilder

    Malmö,2008-10-02

    Seminariet ”Det mångkulturella Sverige” // Seminar ”Multikulturalna Švedska” // Foto: Ramiza Karamehmedović

    8 bilder

    Stockholm, 2008-09-23

    Ungdomsstyrelsen, Dialogdagarna 2008 // Dani dijaloga 2008. // Foto: Haris Tucaković

    40 bilder

    Skövde, 2008-09-14

    Women’s European Cup EHF Cup // Skövde Handbollsflickor – ŽRK Živinice // Foto: Haris Tucaković

    62 bilder

    Helsingborg, 2008-06-06

    Sveriges Nationaldag på Fredriksdal // Nacionalni dan Švedske u Fredriksdalu // ”Kvinna 2000” & ”BiH-S-04” Helsingborg, ”Kvinna 99” Värnamo, ”Sedef” Malmö, ”Pärla” Arlöv & BKC Köpenhamn // Foto: Ramiza Karamehmedović

    48 bilder

    Sarajevo, 2008-05-30/06-01

    Den 4:e Kongressen av Världsförbund för Bosnien och Hercegovinas Diaspora // IV Kongres Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine // Foto: Vahida Mehinović

    15 bilder

    Skövde, 2008-05-31

    Den 16:e Traditionella fotbollsturneringen // 16. Tradicionalni majski fudbalski turnir // ”Behar” Skövde // Foto: Haris Tucaković

    52 bilder

    Malmö, 2008-05-24

    Founding celebration ”Sedef” // Osnivački dernek ”Sedef” // ”Sedef” Malmö // Foto: Haris Tucaković, Ramiza Karamehmedović, Mela Borovac, Sehada Lakota, Selma Borovac & Samira Šehić

    76 bilder

    Bryssel, 2008-05-14/18

    NBV:s studieresa till Bryssel // Studijsko putovanje NBV-a u Bryssel // Foto: Emina Ćejvan

    24 bilder

    Tidaholm, 2008-05-11

    Styrelsernas gemensamma möte för bosniska riksförbund och organisationer i Sverige // Zajednički sastanak saveza i organizacija građana Bosne i Hercegovine u Kraljevini Švedskoj // ”Tidaholmski ljiljani” Tidaholm // Foto: Haris Tucaković

    14 bilder

    Oskarshamn, 2008-05-10

    Kvinnomöte i Oskarshamn // Susret žena u Oskarshamnu // ”Ljiljan” Oskarshamn

    10 bilder

    Köpenhamn, 2008-05-10

    Utflykt till Köpenhamn // Izlet u Kopenhagen // ”Kvinna 2000” Helsingborg, ”Pärla” Arlöv & ”Sedef” Malmö // Foto: Ramiza Karamehmedović

    36 bilder

    Malmö, 2008-04-26

    Galaföreställningen av Bosnisk Post :: Gala priredba Bosanske pošte // Foto: Elvedin Durović

    8 bilder

    Mönsterås, 2008-04-19

    Regional träff Öst // Regionalni susret Istok // ”Kvinna 2001” Mönsterås

    32 bilder

    Värnamo, 2008-03-08

    BHKRF:s 13:e årsmöte och kulturprogrammet ”En kvinna – En blomma” // 13. Godišnja skupština i centralna kulturna manifestacija ”Jedna žena – Jedan cvijet” // ”Kvinna 99” Värnamo // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

    209 bilder

    2007…

    Skövde, 2007-12-22

    Röda mulen och nyårsklapparna // Crvena njuškica i novogodišnji paketići // ”Behar” Skövde // Foto: Haris Tucaković

    74 bilder

    Skövde, 2007-12-13

    Sankta Lucia 2007 // Sveta Lucija 2007 // ”Behar” Skövde // Foto: Haris Tucaković

    20 bilder

    Skövde, 2007-12-11

    Körer Behar & DISSomvill // Horovi Behar & DISSomvill // ”Behar” Skövde // Foto: Haris Tucaković

    60 bilder

    Lidköping, 2007-12-08

    Regional träff Center // Regionalni susret Centar // ”Tillsammans” Lidköping // Foto: Haris Tucaković

    64 bilder

    Göteborg, 2007-11-10

    Regional träff Väst // Regionalni susret Zapad // ”Fatima Gunić” Göteborg // Foto: Fatima Kovačić

    20 bilder

    Linköping, 2007-11-03

    Regional träff Öst // Regionalni susret Istok // ”Linköping 2000” Linköping // Foto: Haris Tucaković

    76 bilder

    Skövde, 2007-06-06

    Sveriges Nationaldag // Nacionalni dan Švedske // ”Behar” Skövde // Foto: Haris Tucaković & Zaim Velagić

    24 bilder

    Karlskrona, 2007-05-19

    Krönikorna blev till en bok // Regional träff Syd // Regionalni susret Jug // ”Respekt” Karlskrona // Foto: Haris Tucaković

    69 bilder

    Tidaholm, 2007-03-24

    BHKRF:s 12:e årsmöte och kulturprogrammet // 12. Godišnja skupština i centralna kulturna manifestacija // ”Tidaholmski ljiljani” Tidaholm // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

    168 bilder

    Skövde, 2006-12-29

    Rudolf med röda mulen och nyårsklapparna // Rudolf s crvenom njuškicom i novogodišnji paketići // ”Behar” Skövde // Foto: Haris Tucaković

    64 bilder

    Nybro, 2006-11-04

    Regional träff Öst // Regionalni susret Istok // ”Internationellt” Nybro // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

    81 bilder

    Helsingborg, 2006-11-04

    Litterärkväll i Helsingborg // Književno-zabavno tv-veče u Helsinborgu // ”BiH-S-04” & ”Kvinna 2000” Helsinborg // Foto: Elvedin Durović

    6 bilder

    Skövde, 2006-06-03

    Blomsterfestival i Skövde // Cvjetni festival u Skövdeu // ”Behar” Skövde // Foto: Haris Tucaković

    8 bilder

    Växjö, 2006-04-01

    BHKRF:s 11:e årsmöte och kulturprogrammet // 11. Godišnja skupština i centralna kulturna manifestacija // ”Ljiljan” Växjö // Foto: Haris Tucaković, Muharem Sitnica Sića & Suad Mehinović

    111 bilder

    Skövde, 2005-11-11

    ”Kolo Bosansko” i Skövde // ”Kolo Bosansko” u Skövdeu // ”Behar” Skövde // Foto: Haris Tucaković

    96 bilder

    Värnamo, 2005-10-22

    10 år efter folkmordet i Srebrenica // Desetogodišnjica genocida u Srebrenici obilježena u Värnamu // ”Kvinna 99” Värnamo // Foto: Haris Tucaković

    33 bilder

    Jönköping, 2005-10-15

    Mötet mellan tre kvinnoförbund // Sastanak tri saveza žena u Švedskoj // NBV

    11 bilder

    Värnamo, 2005-05-28

    Bosniska kvinnor från Norge på besöket hos kvinnoföreningen ”Kvinna 99” Värnamo // Bosanskohercegovačke žene iz Norveške posjetile udruženje žena ”Žena 99” Värnamo // Foto: Haris Tucaković

    39 bilder

    Örebro, 2005-04-30

    BHKRF:s 10:e årsmöte och kulturprogrammet // 10. Godišnja skupština i kulturni program // BKC Örebro // Foto: Muharem Sitnica Sića & Haris Tucaković

    138 bilder

    Göteborg, 2005-04-09

    Bosna Quilts i Göteborg // Bosna Quilts u Göteborgu // ”Fatima Gunić” Göteborg // Foto: Vahida & Suad Mehinović

    11 bilder

    Bosnien och Hercegovina, 2005-03-18/28

    Studieresa till Bosnien och Hercegovina // Studijsko putovanje u Bosnu i Hercegovinu

    18 bilder

    2004…

    Mönsterås, 2004-11-20

    Kulturprogrammet i Mönsterås // Centralna kulturna manifestacija u Mönsteråsu // ”Kvinna 2001” Mönsterås // Foto: Haris Tucaković & Muharem Sitnica Sića

    51 bilder

    Oslo, 2004-10-10/11

    Kvinnoföreningen ”Kvinna 99” Värnamo på besöket hos bosniska kvinnor i Norge // Udruženje žena ”Žena 99” Värnamo u posjeti bosanskohercegovačkim ženama u Norveškoj // Foto: Fahro Konjhodžić

    4 bilder

    Enköping, 2004-05-01

    Regional träff Norr // Regionalni susret Sjever // IZ Enköping // Foto: Vahida Mehinović

    17 bilder

    Kalmar, 2004-04-17

    BHKRF:s 9:e årsmöte och kulturprogrammet // 9. Godišnja skupština i kulturni program // ”Bosna” Kalmar // Foto: Muharem Sitnica Sića & Haris Tucaković

    82 bilder

    Bosnien och Hercegovina, 2004-04-02/12

    Studieresa till Bosnien och Hercegovina // Studijsko putovanje u Bosnu i Hercegovinu // Foto: Emira Mehmedbašić

    33 bilder

    Göteborg, 2004-03-20

    Regional träff Väst // Regionalni susret Zapad // ”Fatima Gunić” Göteborg // Foto: Haris Tucaković

    28 bilder

    Helsingborg, 2004-03-06

    Regional träff Syd // Regionalni susret Jug // ”Kvinna 2000” Helsingborg // Foto: Haris Tucaković

    48 bilder

    Kalmar, 2003-11-29

    Kvinnoträff // Susret žena // ”Bosna” Kalmar & ”Kvinna 2001” Mönsterås // Foto: Muharem Sitnica Sića

    14 bilder

    Mönsterås, 2003-10-11

    Regional träff Öst // Regionalni susret Istok // ”Kvinna 2001” Mönsterås // Foto: Muharem Sitnica Sića

    27 bilder

    Värnamo, 2003-09-06

    Kvinnoträff på riksnivå // Susret žena na saveznom nivou // ”Kvinna 99” Värnamo // Foto: Haris Tucaković

    30 bilder

    Göteborg, 2003-09-05

    Våran mamma // Naša majka // Foto: Muharem Sitnica Sića

    7 bilder

    Göteborg, 2003-04-12

    BHKRF:s 8:e årsmöte och kulturprogrammet // 8. Godišnja skupština i centralna kulturna manifestacija // ”Fatima Gunić” Göteborg

    66 bilder

    Örebro, 2003-03-22

    Regional träff Norr // Regionalni susret Sjever // BKC Örebro // Foto: Haris Tucaković

    15 bilder

    Köpenhamn, 2003-03-01

    Regional träff Syd // Regionalni susret Jug // BKC Köpenhamn // Foto: Vahida Mehinović

    3 bilder

    Göteborg, 2003-02-01

    Regional träff Väst // Regionalni susret Zapad // ”Fatima Gunić” Göteborg // Foto: Haris Tucaković

    24 bilder

    Skara/Tidaholm, 2002-12-14

    Regionala träffar Skaraborg och Center // Regionalni susreti Skaraborg i Centar // ”Most” Skara & ”Tidaholmski ljiljani” Tidaholm // Foto: Salih Pašalić & Haris Tucaković

    21 bilder

    Tidaholm, 2002-11-02/Mariestad, 2002-10-26

    Fotbollsturneringar i Skaraborg // Fudbalski turniri u Skaraborgu // ”Tidaholmski ljiljani” Tidaholm & ”Bosanska krajina” Mariestad // Foto: Haris Tucaković & Salih Pašalić

    21 bilder

    Kalmar, 2002-10-26

    Regional träff Öst // Regionalni susret Istok // ”Bosna” Kalmar // Foto: Jasna Perić

    6 bilder

    Göteborg, 2002-09-28

    Det 1:a gemensamma mötet av bosniska riksförbund och organisationer i Sverige // 1. zajednički sastanak saveza i organizacija građana Bosne i Hercegovine u Kraljevini Švedskoj // Foto: Haris Tucaković

    12 bilder

    Växjö, 2002-09-21

    BHKRF:s styrelsemöte // Sjednica Glavnog odbora BH Saveza žena u Švedskoj // ”Ljiljan” Växjö // Foto: Haris Tucaković

    6 bilder

    Sarajevo, 2002-05-25/26

    Den 1:e Kongressen av Världsförbund för Bosnien och Hercegovinas Diaspora // I Kongres Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine // Foto: Sehada Lakota

    9 bilder

    Helsingborg, 2002-04-27

    BHKRF:s 7:e årsmöte och kulturprogrammet // 7. Godišnja skupština i kulturni program // ”Kvinna 2000” Helsingborg // Foto: Haris Tucaković

    32 bilder

    Skövde, 2002-03-30

    Bosniska kulturdagar 2002 // Dani kulture Bosne i Hercegovine 2002. // ”Behar” Skövde // Foto: Haris Tucaković

    48 bilder

    Värnamo, 2002-02-23

    Bosnien och Hercegovina presenterades i det rätta ljuset // Bosna i Hercegovina predstavljena u pravom svjetlu // ”Kvinna 99” Värnamo // Foto: Haris Tucaković

    24 bilder

    Skövde, 2002-02-09

    Bosnien och Hercegovinas nya ambassadör i Sverige // Novi ambasador BiH u Švedskoj // ”Behar” Skövde // Foto: Haris Tucaković

    15 bilder

    2001…

    Göteborg, 2001-11-17

    Regional träff Väst // Regionalni susret Zapad // ”Fatima Gunić” Göteborg // Foto: Haris Tucaković

    48 bilder

    Helsingborg, 2001-11-03

    Regional träff Syd // Regionalni susret Jug // ”Kvinna 2000” Helsingborg // Foto: Haris Tucaković

    48 bilder

    Tidaholm, 2001-11-03

    Barnomsorg i föreningen ”Tidaholms liljor” // Briga o djeci u udruženju ”Tidaholmski ljiljani” // Foto: Fikret Babović, Vahida Mehinović & Haris Tucaković

    12 bilder

    Växjö, 2001-10-20

    Regional träff Öst // Regionalni susret Istok // ”Ljiljan” Växjö // Foto: Jasna Perić

    6 bilder

    Värnamo, 2001-10-13

    Hösten i Värnamo präglades av välgörenhet // Jesen u Värnamu obilježena humanitarnom aktivnošću // ”Kvinna 99” Värnamo // Foto: Haris Tucaković

    18 bilder

    Uppsala, 2001-09-22

    Regional träff Norr // Regionalni susret Sjever // ”Ljiljan” Uppsala // Foto: Razija Riemer

    3 bilder

    Skaraborg, 2001-06-02 – 2001-10-27

    Rika aktiviteter i distriktet Skaraborg // Bogate aktivnosti u distriktu Skaraborg // Foto: Haris Tucaković

    33 bilder

    Värnamo, 2000-03-24

    BHKRF:s 5:e årsmöte // 5. Godišnja skupština // ”Kvinna 99” Värnamo // Foto: Haris Tucaković

    3 bilder

    Värnamo, 2000-02-19

    I Värnamo samlades kvinnor från fem städer // U Värnamu se okupile žene iz pet gradova // ”Kvinna 99” Värnamo // Foto: Haris Tucaković

    36 bilder

    Göteborg, 1999-11-27

    Firandet av Bosnien-Hercegovinas Nationaldag // Svečanost povodom 25. novembra Dana državnosti BiH // ”Fatima Gunić” Göteborg // Foto: Haris Tucaković

    29 bilder

    Kalmar, 1999-09-18

    Bosnien-Hercegovina i Kalmar // Bosna i Hercegovina u Kalmaru // ”Bosna” Kalmar // Foto: Haris Tucaković

    23 bilder

    Helsingborg, nov. 1998

    Tar kvinnorna initiativet? // Preuzimaju li žene inicijativu? // Foto: Elvedin Durović & Selma Borovac

    5 bilder

    Sarajevo, 1998-05-16/17

    Samarbete med kvinnounionen ŽAR // Saradnja sa Unijom ŽAR

    10 bilder

    Detta inlägg finns även tillgängligt på: Engelska Bosniska

    X