Invandrarkvinnor på vägen till ett jämställt samhälle

Projektet drivs av Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Jämställdhetsprojekt) och i samverkan med Sveriges Kvinnolobby och Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet NBV.

Kvinnoföreningen ”Biser” Kristianstad med gäster från andra kvinnoföreningar

Kvinnoföreningen ”Biser” Kristianstad med gäster från andra kvinnoföreningar

I Sverige finns en stereotyp bild av invandrarkvinnan som beskriver henne som outbildad, underordnad hemmafru. Den bild av henne inverkar negativt på hennes chanser i samhället, när det gäller arbetslivet men även när det gäller hennes roll i ett jämställt samhälle.

Media i en hög grad konstruerar den felaktiga bilden av invandrarkvinnor. Enligt Ylva Brune, doktor i medieforskning, har sällan media nämnt denna grupp i positiv bemärkelse utan istället negativ bemärkelse genom att dessa kvinnor framställs som arbetslösa, förtryckta av sina män och ovilliga att arbeta.

För att förstå sin roll, ansvar och uppgift i ett samhälle som har som mål ett jämställt civilsamhälle behöver vi göra våra medlemmar medvetna om vilka hinder men även chanser en del invandrarkvinnor möter på väg till arbete men även på arbetsplatser och i samhället över huvud taget. Vi vill inrikta oss på våra medlemmar, kvinnor som kommit till Sverige från Bosnien och Hercegovina. Genom ökade kunskaper om hur det ser ut när det gäller kvinnor med denna bakgrund och deras status i samhället kan vi skaffa oss verktyg för att vidare jobba med frågor kring våra medlemmars integration och jämställdhet.

Under projektets gång kommer vi att anordna en riks-, fyra regionala- och en ungdomskonferens.

Projektperioden:

  • den 1 juni 2014 – den 30 maj 2015

Projektförfattare/projektledare:

Litteratur

Grundläggande litteratur

Kompletterande litteratur

Aktiviteter inom projektet
Sidan uppdaterad: 2015-05-21

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska