Obilježavanje Dana državnosti BiH i Centralna kulturna manifestacija BH Saveza žena

3 Nov, 2014 |

Obilježavanje 25 novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine i Centralna kulturna manifestacija BH Saveza žena pod nazivom ”Kruh/Hljeb/Bröd” održat će se ove godine u Linköpingu. Domaćin je udruženje ”Linköping 2000”.

Obilježavanje Dana državnosti BiH i Centralna kulturna manifestacija BH Saveza žena

Obilježavanje Dana državnosti BiH i Centralna kulturna manifestacija BH Saveza žena

Vrijeme: subota 29. novembra 2014 od 11.30 do 20.00

Mjesto: Kungsbergsskolan, Drottningtorget 1, 582 52 Linköping

Program

  • 11.30 Registracija
  • 13.00 Izložba Kruh/Hljeb/Bröd
  • 14.30 Svečani program povodom 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine
  • 16.00–20.00 Zabavni program

Ovogodišnja centralna kulturna manifestacija održava se s izložbom na temu ”Kruh/hljeb/bröd”. Udruženja vode studijske kružoke (studiecirklar) kod NBV-a na temu ”Kruh/hljeb/bröd” pri kojima pripremaju razne vrste kruha/hljeba a što će predstavili na ovoj izložbi uz mogućnost degustacije. Udruženja mogu ponijeti recepte, fotografije, tekstove na naznačenu temu. Putni troškovi se finansiraju iz studijskih kružoka. BH Savez žena snosi troškove ručka za pet predstavnika (jedno vozilo) po udruženju.

Zatim slijedi program obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine. BH Savez žena snosi troškove puta i hrane za sve učesnike ovog dijela programa.

Prijave do četvrtka 6. novembra 2014

Info ”Linköping 2000”

Dobro došli!

Slike s programa
Linköping, 2014-11-29
Firande av Bosnien-Hercegovinas nationaldag och BHKRF:s centrala kulturprogram // Obilježavanje Dana državnosti BiH i Centralna kulturna manifestacija BH Saveza žena // Foto: Haris Tucaković
249 slika/e
Stranica obnovljena: 2014-12-03

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X