Educirati muškarce o rodnoj ravnopravnosti

Važno je involvirati i žene i muškarce u ravnopravnost (Foto: Fotolia)

Važno je involvirati i žene i muškarce u ravnopravnost (Foto: Fotolia)

”Att lära män om jämställdhet” (Educirati muškarce o rodnoj ravnopravnosti) je projekt koji je bavi inspirisanjem i uključivanjem muškaraca u rodnu ravnopravnost.

Projekt provodi BH Savez žena u Švedskoj uz potporu Uprave za omladinska pitanja – Projekti rodne ravnopravnosti (UngdomsstyrelsenJämställdhetsprojekt) a u saradnji s Trezvenjačkim obrazovnim savezom NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet NBV).

Moć se u današnjem društvu rijetko nalazi tamo gdje je mnogo žena. Moć ima tendenciju da se iskrada iz okruženja gdje žene povećavaju svoju zastupljenost. Zato moramo raditi sa, a ne samo protiv, muškaraca (DN 16. 12. 1993.).”1

BH Savez žena u Švedskoj želi uključiti više žena i muškaraca u rad na rodnoj ravnopravnosti. Želimo povećati kompetencije 10 žena i muškaraca po pitanju rodne ravnopravnosti, koje je će biti jezgra za provođenje projekta u našim regijama.

Oko 100 žena će se aktivno baviti pitanjima rodne ravnopravnosti u svojim udruženjima i podsticati muškarce da učestvuju. To će se provesti, između ostalog, anketiranjem/mapiranjem, seminarima i predavanjima.

Projektni period:

  • 1. juna 2012. – 31. maja 2013.

Autor projekta/vođa projekta:

Projektne aktivnosti

1 Maria Törnqvist: ”Ravnopravan put dama u parlament”, Tidskrift för genusvetenskap (Časopis za rodne studije), broj 4, 2007., 35.

Stranica obnovljena: 2013-09-12

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski