Žene i moć

Annicka Engblom (parlament Švedske) na našoj konferenciji ”Žene i moć” (vanjski link)

Annicka Engblom (parlament Švedske) na našoj konferenciji ”Žene i moć” (vanjski link)

Projekt ”Zaista biti – Žene i moć” proveo je BH Savez žena u Švedskoj uz potporu Uprave za omladinska pitanja – Projekti rodne ravnopravnosti (UngdomsstyrelsenJämställdhetsprojekt) i vlastitim sredstvima.

Cilj ovog projekta bio je da se ojača uticaj i učešće na tržištu rada grupa s rizikom dvostruke diskriminacije i razviju kompetencije žena s rizikom dvostruke diskriminacije.

Partner u projektu:

Projektni period:

  • 15. juna 2008. – 15. decembra 2008.

Autorica projekta/odgovorna za projekt:

  • Emina Ćejvan (”Respekt” Karlskrona) | E-post

Vođa projekta:

  • Jasna Perić (”Bosna” Kalmar) | E-post
Izvršenje projekta

BH Savez žena održao je od 7. do 9. decembra 2008. u Skövdeu konferenciju Žene i moć na kojoj su 74 ključne osobe iz naših udruženja imale priliku da upoznaju i čuju stručnjake, uglavnom iz politike, koji su podijelili svoja iskustva.

Predavači na konferenciji

Predavači na konferenciji

Predavači na konferenciji (po abecedi): Erika Augustinsson (novinarka i kolumnistica, usmjerena na sve što premašuje granice i što čini izazov tradicionalnim normama), Alma Bašić (socijaldemokratska političarka, zastupnica u Kantonalnoj skupštini Östergötlanda, koordinatorica i ekspertica u pitanjima antidiskriminacije i ljudskih prava), Svjetlana Đurić (politologinja i novinarka, koordinatorica i rukovoditeljica odjela za Bliski istok i Sjevernu Afriku pri Palme centru, radila 16 godina kao radio i tv-novinarka u Beogradu i na sarajevskom YUTEL-u), Annicka Engblom (umjerenjačka političarka, zastupnica u švedskom parlamentu), Ann-Louise Friberg (rukovoditeljica u Trezvenjačkom obrazovnom savezu NBV Väst) i Ulla-Britt Hagström (liberalna političarka, 6 godina predsjednica Kršćansko-demokratskog saveza žena,
od 1998. do 2002. zastupnica Kršćanske demokratske stranke u švedskom parlamentu).

Ključne osobe su stekle nova znanja, poboljšale kontakte i dobile akcioni plan. U udruženjima ih je čekao važan posao na širenju novih spoznaja, pokretanja studijskih kružoka, širenja kontakata i uticanja na lokalne političare i vlastodršce.

U ovom projektu je učestvovalo 14 udruženja (po abecedi): ”Behar” Skövde, ”Biser” Kristianstad, ”Bosna” Kalmar, ”Fatima Gunić” Göteborg, ”Femina” Borås, ”Linköping 2000” Linköping, ”Respekt” Karlskrona, ”Sedef” Malmö, ”Svjetlost” Skövde, ”Tidaholmski ljiljani” Tidaholm, ”Zajedno” Lidköping, ”Žena 99” Värnamo, ”Žena 2000” Helsingborg i ”Žena 2001” Mönsterås.

Stranica obnovljena: 2012-04-02

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski