Trafficking

Konferencija BH Saveza žena o Trgovini o ljudima 2010. (vanjski link)

Konferencija BH Saveza žena o Trgovini o ljudima 2010. (vanjski link)

Projekt ”Trafficking” proveo je BH Savez žena u Švedskoj uz potporu Uprave za omladinska pitanja – Projekti rodne ravnopravnosti (UngdomsstyrelsenJämställdhetsprojekt).

Trgovina ljudima, često zvana trafficking (prema engleskoj riječi ’trafficking’, koja ipak ima mnogo šire značenje), je nezakonito pritvaranje ljudi radi njihovog korištenja za prisilni rad, često za kućne ili fabričke poslove, često uz ponudu boljih uslova, i često kao oblik transnacionalnog kriminala. Uglavnom stradaju djeca i mlađe žene.

Partner u projektu:

Projektni period:

 • 15. juna 2009. – 15. juna 2010.

Autorica projekta/odgovorna za projekt:

 • Emina Ćejvan (”Respekt” Karlskrona) | E-post

Vođa projekta:

 • Azra Muranović (”Žena 99” Värnamo)

Projektna grupa:

 • Azra Muranović (”Žena 99” Värnamo)
 • Emina Ćejvan (”Respekt” Karlskrona) | E-post
 • Senada Bešić (”Žena 99” Värnamo) | E-post
 • Jasna Perić (”Bosna” Kalmar) | E-post
 • Sebiha Crnić (”Svjetlost” Skövde) | E-post
 • Haris Tucaković (”Behar” Skövde) | E-post
 • Hiba Čelik (”Femina” Borås) | E-post
 • Fatima Kovačić (”Fatima Gunić” Göteborg) | E-post
 • Lejla Sijerčić (”Bosna i Hercegovina” Kristianstad) | E-post

BH Savez žena u Švedskoj htio je edukacijom i informisanjem podići svijest svojih članova o trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini

Naš cilj bilo je podizanje svijesti o opasnostima trgovine ljudima, posebno za mlade osobe.

Izvršenje projekta

Da bismo saznali koliko naši članovi znaju o trgovini ljudima i kakve mitove smatraju istinom, uradili smo ankete koje su poslane našim udruženjima širom Švedske. Brzo smo shvatili da je znanje na različitim nivoima i da se mitovi shvataju kao činjenice.

Brošura o traffickingu (PDF file 3,3 Mb)

Brošura o traffickingu (Foto: Goran Mulahusić)

Uradili smo i brošuru (na švedskom i bosanskom, i na bosanskom i engleskom) za taj projekt. Brošura je napisana na vrlo jednostavan način da bi bila što dostupnija i shvatljivija.

Radi informisanja što većeg broja članova održani su seminari o trgovini ljudima u našim udruženjima širom Švedske, uglavnom na inicijativu udruženja i njihovim ličnim izborom tipa i sadržaja programa. U nekim udruženjima su organizovani veći seminari na temu trgovine ljudima, u drugim su pozivani predavači iz policije ili skloništa za žene, ili bi vođa projekta održao osnovno predavanje o trgovini ljudima. Neka udruženja su prihvatila prijedlog o filmu kao dobru ideju i prikazala filmove poput ”Lilja 4-ever” i ”Human Trafficking”.

Kao zaokruženje projekta održana je od 11. do 13. juna 2010. u Göteborgu konferencija o traffickingu sa četiri ugledna predavača – Angela Beausang (predsjednica Nacionalne organizacije skloništa za žene i djevojke u Švedskoj, Roks), Mats Paulsson (policija), Chrystal Kunosson (Ustanova za zaštitu prava žrtava krivičnih djela, Brottsoffermyndigheten) i Anna Skaldeman (autorica knjige ”Torsksverige”).

Svrha konferencije bila je da učesnici čuju kako se te četiri osobe na različite načine bore protiv trgovine ljudima. Nadali smo se da će njihova predavanja nadahnuti učesnike u daljnjem radu na različitim nivoima i da se uspjeh u borbi protiv trgovine ljudima shvati kao moguć.

PDF fajlovi
Foto-gallerije
Stranica obnovljena: 2012-04-04

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski