O nama

Bosanskohercegovački savez žena u Švedskoj (BHSŽ) je vodeća organizacija bh. žena izvan Bosne i Hercegovine.

Konferencija BH Saveza žena o Trgovini o ljudima 2010. (Foto: Haris T.)

Konferencija BH Saveza žena o Trgovini o ljudima 2010. (Foto: Haris T.)

Organizovanije djelovanje bosanskohercegovačkih žena u Švedskoj počinje 1995. godine kada je povodom Dana državnosti Republike Bosne i Hercegovine (26. 11. 1995) u Boråsu formiran Aktiv žena Žena Bosanka. Taj aktiv je 1998. prerastao u Bosanskohercegovački savez žena u Švedskoj.

BHSŽ ostvaruje svoje aktivnosti u cijeloj Švedskoj. Glavni odbor broji devet članova a čine ga: predsjednik, potpredsjednik, pet koordinatora regija (Istok, Zapad, Jug, Sjever i bh. distrikt Skaraborg) i dva predsjednika odbora i tijela za pojedine oblasti (Odbor za kulturu i Odbor za humanitarnu pomoć).

Prema Statutu BHSŽ su sve osobe (žene, djeca i muškarci), bez obzira na porijeklo, religijsku i rodnu pripadnost, koje žele učestvovati i doprinositi našim aktivnostima dobrodošle da budu naši članovi.

Najvažnija pitanja kojima se bavimo su: rodna ravnopravnost, integracija u švedsko društvo, multikulturalnost, demokratija, pitanja djece i omladine, opšta pitanja žena, kulturne aktivnosti, humanitarna pomoć, saradnja s drugim organizacijama u Švedskoj itd.

U 2022. godini je u okviru BH Saveza žena u Švedskoj bilo angažovano 26 udruženja/sekcija sa 1.946 članova.

Časopis ”Žena”

Časopis BH Saveza žena u Švedskoj Žena je prvi bosanskohercegovački ženski list pokrenut izvan Bosne i Hercegovine (prvi broj: april 1999.).

Da bi naša otvorenost i aktivnosti bile vidljive za javnost, članstvo i davaoce potpore posebnu pažnju posvećujemo bogatoj dokumentarnoj građi (foto, video i dr. dokumentarni materijal) koja se prezentira putem Interneta i našeg časopisa Žena (ženski useljenički časopisi su pravi rariret u svijetu, bh. žene imaju takav časopis samo u Švedskoj).

Do sada je objavljeno 59 brojeva. U Ženi možete čitati o aktivnostima BH Saveza žena u Švedskoj, aktuelnosti o ženi i porodici u svijetu, ljepoti, zdravlju, kulturi itd. Žena izlazi na bosanskom i, dijelom, na švedskom jeziku.

Projekti

BHSŽ je zadnjih godina uspješno proveo više projekata, i.o. Žene i moć (2008), Trafficking (Trgovina ljudima) (2009/2010), E-demokratija (Doprinos elektronskom demokratskom društvu) (2009/2010), Svjetlost u tunelu – žene protiv nasilja (2011/2012), Educirati muškarce o rodnoj ravnopravnosti (2012/2013) i Useljeničke žene na putu za rodno ravnopravno društvo (2014/2015) uz potporu Agencije za omladinu i civilno društvo a u saradnji sa Trezvenjačkim obrazovnim savezom NBV.

Saradnja

BHSŽ je član Švedskog saveza UN (od decembra 2009) i Trezvenjačkog obrazovnog saveza NBV (od 11. juna 2011), Švedskog ženskog lobija (od 16. novembra 2013) i ima dobru saradnju sa Agencijom za omladinu i civilno društvo (MUCF) , drugim organizacijama, savezima i komunama.

Stranica obnovljena: 2023-07-27

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski Engleski