FN:s 56 Kvinnokommission

27 feb, 2012 |
FN:s 56 Kvinnokommission

FN:s 56 Kvinnokommission

New York, 27 februari – 9 mars 2012

Kvinnokommissionen är en av FN:s funktionella kommissioner som organisatoriskt tillhör ECOSOC (Ekonomiska och sociala rådet) och har huvudansvaret för att följa upp efterlevnaden av den handlingsplan för kvinnors rättigheter som antogs vid FN:s kvinnokonferens i Peking 1995.

FN:s kvinnokommission inleder på måndag den 27 februari sitt årliga, två veckor långa möte i New York, det 56:e i ordningen. Huvudtema för årets möte är situationen för kvinnor på landsbygden och deras roll i att bekämpa fattigdom och hunger.

Sveriges delegation leds av statssekreterare Amelie von Zweigbergk och består av tjänstemän från Regeringskansliet, SIDA, representanter från Sveriges Kvinnolobby, LRF och Kooperation utan gränser, samt riksdagsledamöter. Von Zweigbergk kommer att hålla Sveriges anförande i generaldebatten, då hon bl.a. kommer att lyfta frågan om kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter.

Tillsammans med SIDA står Sveriges delegation också värd för ett seminarium på temat ”Smart Economics and Rural Women’s Potential”.

Sveriges Kvinnolobby arrangerar tillsammans med Lärarförbundet seminariet ”Follow that money! – Specific and targeted budgets for gender equality and the empowerment of women” den 1 mars kl 8.30–10.00. I seminariet deltar Lena Sommestad, professor i Ekonomisk historia och ordförande S-kvinnor, Teopista Birungi Mayanja, Education International och Marion Boeker, The European Gender Budgeting Network.

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska