NBV:s huvudmannakonferens 2023

14 mar, 2023 |

Precis när sommaren står för dörren ska du känna dig varmt välkommen till NBV förbundets huvudmannakonferens, denna gång i Västerås.

NBV:s huvudmannakonferens 2023

NBV:s huvudmannakonferens 2023

Tid: lördag och söndag, den 27–28 maj 2023

Plats: Steam Hotel, Ångkraftsvägen 14, 721 31 Västerås

Program

Lördag, den 27 maj 2023

 • 11.00 Ankomst
 • 12.00 Lunch
 • 13.00 ”Social innovation i folkbildningen – förr, nu och framöver”, en föreläsning med Malin Lindberg som är professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet, och affilierad professor vid Marie Cederschiöld högskola. Hon forskar om utveckling av inkluderande innovationer och organisationer. Hon studerar särskilt nytänkande lösningar på samhällsutmaningar, inom den ideella, offentliga och privata sektorn
 • 13.45 Gruppsamtal
 • 14.30 Samtal i storgrupp
 • 15.00 Samling för gemensam avfärd till en bosnisk föreningslokal för samvaro, fika och samtal
 • 17.30 Gemensam avfärd tillbaka till hotellet
 • 18.00–19.30 Förbundsstyrelsen informerar och samtalar om förutsättningar med ett nytt statsbidragsförslag
 • 20.30 Trerätters middag i Locavore, hotellets roof-top-bar

Söndag, den 28 maj 2023

 • 9.00 ”Hur påverkas narkotikapolitiken i den brytningstid vi upplever?” samt ett samtal om vår gemensamma satsning att driva NPC med Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt Center
 • 10.30 Förmiddagskaffe
 • 11.00 Gruppsamtal
 • 11.45 Samtal i storgrupp
 • 12.30 Summering och avslutning
 • 13.00 Lunch och hemfärd

Anmälan med eventuella kostpreferenser vill NBV ha senast den 25 april 2023.

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska