NBV:s huvudmannamöte 2023

15 jun, 2023 |

Årets huvudmannamöte är ett s.k. litet huvudmannamöte, dvs. att det inte kommer att vara några val av ledamöter och inte heller beslut om verksamhetsplan och budget. Däremot kommer förbundsstyrelsen föreslå nya stadgar samt att mötet hanterar ev. inkomna motioner. Sista motionsdag sker tidigast 4 veckor efter kallelsen, dvs. 22 juni 2023. Förbundsstyrelsen kommer hantera motionerna senast 18 augusti 2023.

NBV:s huvudmannamöte 2023

NBV:s huvudmannamöte 2023

Dag: lördag och söndag 23–24 september 2023

Tid: från lunch kl. 12.00 dag 1 till lunch kl. 12.00 dag 2

Plats: Scandic Alvik, Stockholm (Gustavslundsvägen 153, 167 51 Bromma)

Efter huvudmannamötet, på söndagen den 24 september, tar huvudmannakonferensen vid. Just nu arbetar vi på ett tema med fokus på civilsamhällets roll för demokrati och demokratier.

Sista anmälningsdag är den 14 augusti 2023 och sker till chefskoordinator Katarina Eklund på katarina.eklund@nbv.se genom insänd ombudsfullmakt.

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska