Förslag till val vid BHKRF:s 29:e årsmöte

2 apr, 2024 |

Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbunds 29:e ordinarie årsmöte kommer att hållas den 27 april 2024. (Drottninghögs bibliotek, Blåkullagatan 4C, 254 26 Helsingborg).

Alla våra föreningar/avdelningar skall skicka sina förslag till Valberedningen angående val vid BHKRF:s årsmöte, senast den 15 april 2022.

  Ditt namn och efternamn*

  E-post*

  Mobil eller telefon*

  Förening/avdelning*

  Region*

  Vårt förslag till den regionala samordnaren*

  Vårt förslag till den regionala vice samordnaren*

  Vårt förslag till BHKRF:s ordförande*

  Vårt förslag till BHKRF:s vice ordförande*

  Vårt förslag till årsmötets ordförande*

  Vårt förslag till årsmötets vice ordförande*

  Vårt förslag till Valberedningen*

  Vårt förslag till Revisionskommittén*

  De uppgifter du lämnar i detta formulär kommer att hanteras i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

  En kopia skickas till dig.

  Sidan uppdaterad: 2024-04-04

  Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska