Förfrågan om deltagande i intervjuer för masteruppsats

26 jan, 2022 |
Uppsala Universitet logo

Uppsala Universitet logo

Uppsala universitet, Teologiska institutionen
Masteruppsats mänskliga rättigheter 30 hp

Hur har förnekelsen av folkmordet påverkat Bosnien & Hercegovinas förmåga till: återuppbyggnad, fred, rättvisa och försoning?

Maria Hallenius Henrysson

Maria Hallenius Henrysson

Jag kontaktar Dig och din verksamhet med anledning av att jag under vårterminen skall skriva min masteruppsats i mänskliga rättigheter. Jag har kommit fram till att jag vill göra djupintervjuer med personer som har sin etniska bakgrund i Bosnien & Hercegovina, och därigenom har en upplevelse av landets utveckling efter jugoslaviska krigen mellan 1991 och 2001 inom området som före 1991 betäckandes som Jugoslavien.

Syfte med uppsatsen

I juli 1995 avrättades över 8 000 muslimska pojkar och män i staden Srebrenica efter att ha överlämnat sig eller tillfångatagits av bosnienserbiska styrkor. The United Nations of International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) etablerades två år tidigare av United Nations of Security Council, (UNSC) med syftet att ställa ansvariga parter inför rätta för de allvarliga brott som begåtts mot internationell humanitär rätt på dem forma jugoslavens territorium. År 2004 ansåg ICTY att massakern i Srebrenica skulle anses vara ett folkmord enligt internationell rätt. International Court of Justice kom 2007 fram till samma slutsats. Berörda parter som hade utfört handlingarna dömdes.

Problemformulering

Trots den omfattande rättsprocess som ägt rum har tolkningen och kategoriseringen av massakern i Srebrenica som folkmord förblivit omtvistad i det forna Jugoslavien. De parter som förnekat händelsens och den rättsliga processens legitimitet är media, politiker, religiösa ledare, akademiker och statsöverhuvuden. Forskningen talar om en (Culture of Denial) som är närvarande i landet som helhet samt i Serbien och inom Republika Srpska. Vidare berörs diskursen om hur ICTY har misslyckats att överbrygga förnekelsen i sin kommunikation efter den rättsliga processen.

Frågeställningar till respondenten

Hur har förnekelsen av folkmordet påverkat Bosnien & Hercegovinas förmåga till: återuppbyggnad, fred, rättvisa och försoning?

Intervjuerna önskar jag genomföra i dialogform med tydliga resonemang, där fokus ligger på respondentens egna berättelse och subjektiva upplevelse.

Jag hoppas på Din medverkan till att göra min uppsats möjlig för att belysa denna viktiga fråga och ge mig som masterstudent en unik inblick i den komplexa verklighet som landet befinner sig i och att uppsatsen kan bidra till ny kunskap om folkmord, väpnade konflikter och mänskliga rättigheter.

Din medverkan är av stor betydelse.

Om mig

Jag är människorättsvetare, socionom, chefskonsult, entreprenör, föreläsare, feminist, debattör, aktivist

Med varma hälsningar

Maria Hallenius Henrysson
070-842 03 49
hallenius@hotmail.com

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Engelska Bosniska