Prijava za 16. Godišnju skupštinu

17 Feb, 2011 |

19. marta 2011. se održava 16. izvještajna Godišnja skupština BH Saveza žena u Švedskoj. Ove godine imamo zadovoljstvo da se sretnemo u Gradskoj biblioteci Örebra, Hjalmar Bergman sala.

Svako udruženje/sekcija BH Saveza žena može prijaviti dva delegata.

Vrijeme za prijavu je isteklo!

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X