Vrijeme za pitanja o molbi za organizacionu potporu

19 May, 2011 |
Multikulturalnost

Multikulturalnost

Ungdomsstyrelsen (Uprava za omladinska pitanja) planira susrete u vezi molbi za organizacionu potporu. Odnosi se na organizacije koje će ujesen tražiti potporu.

Tokom susreta će Ungdomsstyrelsen upoznati o formularima i dokumentima koji se prilažu molbi.

Iz svakog državnog saveza mogu učestvovati do dvije osobe.

Na raspolaganju će biti dva dana:

  • Subota, 18. juna 2011., od 10.00 do 12.30
  • Subota, 17. septembra 2011., od 10.00 do 12.30

Uskoro slijedi više informacija!

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski