6. kongres dijaspore Bosne i Hercegovine

30 Apr, 2012 |

U Sarajevu će se od 1. do 3. juna 2012. održati 6. kongres dijaspore Bosne i Hercegovine.

6. kongres dijaspore Bosne i Hercegovine

6. kongres dijaspore Bosne i Hercegovine

Teme kongresa:

  • Deset godina Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine, SSDBiH
  • Uloga dijaspore u privrednom razvoju Bosne i Hercegovine

Mjesto:

  • Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, zgrada institucija BiH, Trg BiH br. 1, Sarajevo

Organizator:

  • Svjetski savez dijaspore Bosne i Hercegovine, SSDBiH

Pokrovitelji kongresa:

  • Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
  • Željko Komšić, član Predsjedništva BiH

Rok za registraciju:

  • 15. maja 2012.

U radu kongresa učestvuju predstavnici svih članica SSDBiH kao i ugledna imena iz javnog života bh. dijaspore. Kongresu će prisustvovati predstavnici državnih organa Bosne i Hercegovine, dužnosnici OHR-a, akreditirani ambasadori u Sarajevu i članovi nevladinih organizacija.

Više informacija

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X