Prijava za diskusiju na 20. Godišnjoj skupštini

9 Mar, 2015 |

21. marta 2015. održava se 20. izvještajna Godišnja skupština BH Saveza žena u Švedskoj. Ove godine imamo zadovoljstvo da se sretnemo u Göteborgu (NBV Väst, Postgatan 5, 411 13 Göteborg).

Prijavu za diskusiju i prijedloge po pitanju eventualnih izmjena i dopuna statuta ili drugih normativnih akata – poslati najkasnije do ponedjeljka 16. marta 2015.

Vrijeme za prijavu je isteklo!

Stranica obnovljena: 2015-03-23

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X