Krajnje je vrijeme da se razgovara o rodnoj ravnopravnosti pri prijemu izbjeglica

19 Nov, 2015 |

Strateški rad na rodnoj ravnopravnosti pri prijemu je preduslov za integraciju. Ali, još uvijek, rodna ravnopravnost je slijepa mrlja pri raspravi o izbjeglicama. Na Danima rodne ravnopravnosti prekidamo šutnju i hvatamo se u koštac s azilom i integracijom iz rodne perspektive.

Dani rodne ravnopravnosti

Dani rodne ravnopravnosti

Tokom Dana rodne ravnopravnosti održavaju se četiri seminara i četiri radionice koje na različite načine razmatraju rodnu ravnopravnost i integraciju. Konferencija će se održati 27. do 28. januara u Malmöu.

– Rodna ravnopravnost treba biti tipična perspektiva pri dobrodošlici i integraciji izbjeglica, ali to nije bilo dosada. Nadamo se da Dani rodne ravnopravnost mogu popuniti postojeću prazninu. Između ostalog razgovaraćemo o tome kako se može raditi sa stavovima muškaraca i dječaka, kao i učešću žena u radnoj snazi i njihovom uticaju u društvu, kaže Clara Berglund, predsjednica Švedskog ženskog lobija.

Za pitanja i komentare:

Odabrane tačke programa o integraciji na Danima rodne ravnopravnosti:

Ovako jačamo uticaj žena rođenih u inostranstvu

Odziv birača je 17 posto manji kod švedskih državljana rođenih u inostranstvu. Ta nejednakost veća je kod određenih grupa i znači da žene u tim grupama nemaju pristup svojim demokratskim pravima na isti način kao i ostali građani.

Vlora Makolli (Djevojke i ishrana), Olle Westerberg (demokratski istražitelj), Rosanna Dinamarca (zastupnica u švedskom parlamentu, Stranka ljevice) i drugi.

Rodno ravnopravan prijem koji provocira mušku ulogu

Mnogi od muškaraca i dječaka koji traže azil dolaze iz zemalja koje su manje rodno ravnopravne od Švedske. Važan dio prijema treba biti provociranje stereotipnih stavova prema ženama i muškarcima.

Peter Söderström (Muškarci za rodnu ravnopravnost), Katarina Olsson (ekspertica za integraciju rodne ravnopravnosti), Jonas Lal (filmski režiser) i drugi.

Preduslovi za ekonomsku nezavisnost žena rođenih u inostranstvu

Sistem sigurnosti koji ne ohrabruje na rad može držati žene rođene u inostranstvu u izolaciji. U komuni Botkyrka izračunali su koliko društvo dobija od ulaganja u obrazovanje za žene u izolaciji.

Gunilla Ekstrand (šef Enskede Årsta Vantör), Andreas Liljenrud (šef razvoja Botkyrka) i drugi.

Dani rodne ravnopravnosti su prva Švedska konferencija za osobe koje se profesionalno bave rodnom ravnopravnošću ili su odgovorne za upravljanje i razvoj. Konferencija će se održati 27–28. januara u Malmö Live. Program se bavi gorućim pitanjima kao što su održivost, integracija i demografija iz rodne perspektive. Svaku sesiju prati radionica da biste dobili pomoć pri praktičnom radu s našim strategijama, metodama i rješenjima u vašoj organizaciji. Dane rodne ravnopravnosti organizuju Švedski ženski lobi i MCI Scandinavia. Pročitajte više na jamstalldhetsdagarna.se.

Švedski ženski lobi je politički nezavisan i neprofitan savez ženskih organizacija u Švedskoj. Mi radimo za ženska ljudska prava i rodno ravnopravno društvo. Pri lobiju djeluje 45 organizacija članica koje rade na jačanju položaja žena u društvu. Rad Švedskog ženskog lobija temelji se na feminističkim osnovama i polazi od Ženske konvencije UN-a i Pekinške platforme za akciju. Saznajte više o nama na sverigeskvinnolobby.se.

Pratite diskusiju na Twitteru: #svpol #jamdagarna

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X