Projektna sredstva za vaše udruženje

10 Oct, 2016 |

Ima li vaše udruženje ideje za projekt? NBV Väst poziva upravni odbor vašeg udruženja na predavanje Charlotte Backman o pisanju projekata i traženju potpore. Charlotte Backman je razvojna programerka u Hushållningssällskapet Skaraborg (Društvo za vođenje domaćinstva Skaraborg) s 20 godina iskustva u radu s projektima u različitim oblicima.

Planiranje projekta

Planiranje projekta

Datum: subota, 22. oktobra 2016.

Mjesto: NBV Väst, Parkgatan 8, 534 31 Vara

Program

  • 9.00–09.30 Kafa
  • 9.30–12.00 Gdje se može tražiti potpora
  • 12.00–13.00 Ručak
  • 13.00–14.30 Pisanje molbe za projekt
  • 14.30–15.00 Zaključak i završetak

Iza troškova (osim putnih) stoji NBV Väst.

Registracija do 14. oktobra 2016. na mejl sabaheta.vehabovic@nbv.se ili 070-298 71 41

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X