Regionalni obrazovni susret Jug

4 Sep, 2017 |

Bosanskohercegovački savez žena u saradnji s Trezvenjačkim obrazovnim savezom NBV (NBV Skåne) organizuje regionalni obrazovni susret Jug i obilježavanje 10-godišnjice društva žena ”Sedef” Malmö.

Regionalni obrazovni susret Jug

Regionalni obrazovni susret Jug

Vrijeme: subota 14. oktobra 2017. u 13.00

Mjesto: Gemenskapen, Spånehusvägen 83, 214 39 Malmö

Program

  • Dobrodošlica i uvodna riječ
  • Video-prezentacija – 10 godina društva žena ”Sedef” Malmö
  • Predavanje NBV-a, predavač Mahir Spahić
  • Studijski kružoci o maternjem jeziku, predavačica Mirsada Zahirović
  • Prezentacija knjiga Enise Popović Čengić i Mubere Šabanović
  • Dva skeča društva žena ”Sedef” Malmö

Kontakt: Samira Rizvo Šehić | E-post | 073-906 32 61

Prijave do 30. septembra 2017.

Slike s programa
Malmö, 2017-10-14
Regionala utbildningsmötet för Syd och 10-årsjubileum av ”Sedef” Malmö // Regionalni obrazovni susret Jug i 10-godišnjica društva žena ”Sedef” Malmö // Foto: Haris Tucaković & Samira Rizvo Šehić
153 slika/e
Stranica obnovljena: 2017-10-17

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X