Živjeti za muziku

2 Oct, 2018 |

Trezvenjački obrazovni savez NBV (NBV Väst) i hor ”Đulistan” Göteborg priređuju inspirativni muzički program pod nazivom ”Živjeti za muziku”.

Živjeti za muziku

Živjeti za muziku

Datum i vrijeme: petak, 5. oktobra 2018, 17.30–20.00

Mjesto: NBV Väst, Mölndalsvägen 30 C, 412 63 Göteborg

U programu

Slobodan ulaz

Info

Slike s programa
Göteborg, 2018-10-05/06
Leva för musiken // Živjeti za muziku // NBV Väst // Foto: Haris Tucaković
47 slika/e
Stranica obnovljena: 2018-10-08

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X