Lokalni izbori u Bosni Hercegovini 2020. godine

17 Aug, 2020 |

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je 7. maja 2020. Odluku o raspisivanju Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2020. godine, a dana 23. maja 2020. godine donijela je Odluku o odgađanju održavanja Lokalnih izbora 2020. godine. Odgođeni izbori će se održati u nedjelju 15. novembra 2020. godine. Izbori za Gradsko vijeće Grada Mostara će se održati u nedjelju 20. decembra 2020.

Lokalni izbori u Bosni Hercegovini 2020. godine

Lokalni izbori u Bosni Hercegovini 2020. godine

Ako želite ostvariti svoje biračko pravo i glasati i na predstojećim Lokalnim izborima, obavezni ste da podnesete prijavu Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine najkasnije do 1. septembra 2020. u 24.00.

Do sada vam je Centralna izborna komisija BiH dostavljala obrazac prijave PRP-2 na adresu koju ste naveli prilikom vaše posljednje prijave za glasanje. Obrazac prijave PRP-2 vam je dostupan na internet-stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba.

Izbori u Bosni Hercegovini

Izbori u Bosni Hercegovini

Svi birači koji su glasali na prethodnim Općim izborima 2018. godine, ispunjavaju obrazac prijave PRP-2 i isti dostavljaju Centralnoj izbornoj komisiji BiH priloživši uz obrazac kopiju jednog od važećih identifikacionih dokumenata s fotografijom.

Svi birači koji nisu glasali na posljednjim Općim izborima 2018. godine ili se prvi put prijavljuju, ispunjavaju i potpisuju obrazac PRP-1 i isti dostavljaju Centralnoj izbornoj komisiji BiH, uz relevantne priloge.

Ako privremeno boravite izvan BiH, da biste se prijavili za glasanje izvan BiH potrebno je da posjedujete važeći identifikacioni dokument BiH (dostavljate kopiju jednog od tri važeća dokumenta – lična karta ili vozačka dozvola ili pasoš BiH).

Ako imate status izbjeglice, a ne posjedujete važeće dokumente BiH (ličnu kartu ili vozačku dozvolu), dokumenti koje trebate dostaviti uz prijavni obrazac su:

  1. Dokument za dokazivanje državljanstva BiH (uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od 6 mjeseci ili kopiju važećeg pasoša BiH)
  2. Dokument za dokazivanje identiteta s fotografijom (kopiju važećih isprava izdatih od strane zemlje domaćina ili kopiju izbjegličkog kartona izdatog od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije)
  3. Dokaz o prebivalištu u BiH (kopiju potvrde o prebivalištu ili kopiju lične karte u cijelosti iz 1991. godine)

Detaljne informacije o načinu prijave i potrebnim dokumentima koji se prilažu uz prijavu možete pročitati u Vodiču za birače izvan BiH.

Popunjeni obrazac, potpisan na istovjetan način kao na važećem identifikacionom dokumentu, te priložene skenirane dokumente možete dostaviti na sljedeći način:

  • elektronskim putem na adresu: prijavapp@izbori.ba;
  • telefaksom na sljedeće brojeve: +38733251333; +38733251334;
  • putem pošte na adresu: Izbori u Bosni i Hercegovini, Poštanski pretinac 451, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.
Centralna izborna komisija BiH poziva sve birače koji žive izvan Bosne i Hercegovine da se odmah registruju za glasanje na Lokalnim izborima 2020.

Dokumenti

S poštovanjem,
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine

Više informacija

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X