Donirajte novac za kupovinu opreme za online nastavu u BiH!

16 Sep, 2020 |

Udruženje Žena 99 Värnamo u saradnji s BH Savezom žena u Švedskoj Vas poziva da podržite akciju nabavka opreme za praćenje online nastave u Prvoj osnovnoj školi Donji Vakuf.

Ova akcija je završena 12. oktobra 2020. Prikupljeno je 16.180 kr
Donirajte novac za kupovinu opreme za online nastavu u BiH!

Donirajte novac za kupovinu opreme za online nastavu u BiH!

Akcija uključuje sakupljanje novčanih sredstava za kupovinu nove opreme ili donaciju starih kompjutera, laptopa, tableta i telefona.

Swishajte na 123 276 15 26 (BH Savez žena u Švedskoj)

Swishajte na 123 276 15 26 (BH Savez žena u Švedskoj)

Donirana oprema treba ispunjavati minimalne tehničke uslove za praćenje online nastave: računari i laptopi s najmanje 3 GB RAM-a, Windows 7 (preporučeno Windows 10), starost računara ili laptopa do 10 godina i da mogu reprodukovati multimedijalni sadržaj s interneta. Tablet s minimalno 2 GB RAM-a. Svi donatori trebaju voditi računa o tehničkoj ispravnosti uređaja.

Hvala Vam!

Ova akcija je završena 12. oktobra 2020. Prikupljeno je 16.180 kr

Hvala:

 1. Aganbegović, Jasmina (200 kr)
 2. Aljović, Sajma (200 kr)
 3. Andrijić, Zorica (30 kr)
 4. Aščić, Hajrija (100 kr)
 5. Avdić, Sabaheta (100 kr)
 6. Avdiji, Mevlida (200 kr)
 7. Bilalović, Resija (100 kr)
 8. Brandić, Jasminka (300 kr)
 9. Čavka, Nuzreta (200 kr)
 10. Čeho, Zehra (100 kr)
 11. Ćejvan, Emina (100 kr)
 12. Ćuprija, Enisa (100 kr)
 13. Demirović, Ćamka (500 kr)
 14. Draganović, Bisera (200 kr)
 15. Hadžiefendić, Azra (50 kr)
 16. Hafizović, Belma (200 kr)
 17. Imširović, Dijana (300 kr)
 18. Isić, Emina (100 kr)
 19. Jahić, Fahreta (100 kr)
 20. Jašarević, Alma (100 kr)
 21. Jašarević, Maida (300 kr)
 22. Jusić, Adema (200 kr)
 23. Kadrić, Kelima (100 kr)
 24. Karamehmedović, Ramiza (200 kr)
 25. Mačkić, Emina (200 kr)
 26. Mašović, Alja (100 kr)
 27. Mekić, Emira (100 kr)
 28. Mešinović, Medina (200 kr)
 29. Mujezinović, Zikreta (100 kr)
 30. Muratović, Naja (200 kr)
 31. Okić, Hazba (500 kr)
 32. Ovčina, Sanela (200 kr)
 33. Papec, Katarina (200 kr)
 34. Poričanin, Alija (200 kr)
 35. Sačić, Hajrija (500 kr)
 36. Šepić, Azra (200 kr)
 37. Sijerčić, Nermina (100 kr)
 38. Tucaković, Haris (200 kr)
 39. Tutkur, Ismeta (200 kr)
 40. Zahirović, Mirsada (500 kr)
 41. Zahirović, Munira (300 kr)
 42. Zilkić, Mina (100 kr)
 43. BHKRF/Zahirović, Mirsada (3.000 kr)
 44. Društvo žena ”BH Žene 2000” Helsingborg (1.000 kr)
 45. Udruženje ”Daorson” Skövde (300 kr)
 46. Udruženje ”Djulistan” Göteborg (1.700 kr)
 47. Udruženje ”Kvinna 99” Värnamo (2.000 kr)
Stranica obnovljena: 2020-11-25

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X