Izbori pred nama

26 Apr, 2022 |

Trezvenjački obrazovni savez NBV u saradnji s bosanskohercegovačkim udruženjima iz Göteborga organizuje online predavanje ”Izbori pred nama”.

Izbori pred nama

Izbori pred nama

Vrijeme: utorak, 26. aprila 2022, 18.00–20.00

Učesnici

  • Elvira Dilberović ambasadorica Bosne i Hercegovine
  • Johan Büser (S), poslanik u parlamentu Švedske
  • Jasenko Omanović (S), poslanik u parlamentu Švedske

Join Zoom Meeting

Info: Sabaheta Vehabović | E-post | 070-298 71 41

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X