Svečano obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine u Göteborgu

9 Nov, 2022 |

Trezvenjački obrazovni savez NBV (NBV Väst) i bosanskohercegovačka udruženja iz Göteborga imaju čast pozvati Vas na proslavu Dana državnosti Bosne i Hercegovine..

Svečano obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine u Göteborgu

Svečano obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine u Göteborgu

Vrijeme: petak, 25. novembra 2022. u 19.00

Mjesto: Medborgarhuset, Medborgarhuset, Brahegatan 11, 415 01 Göteborg

Specijalni gosti: dr Jasmin Medić, historičar, i predstavnice udruženja ”Žene za tradiciju” iz Šerića kod Tuzle.

Info: Sabaheta Vehabović | E-post | 070-298 71 41

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski