Pretražujete arhivu za Ženski lobi.

Plata cijeli dan

27 Feb, 2012 |
Plata cijeli dan na Facebooku

Plata cijeli dan

Razlika plata muškaraca i žena je 14,3 %. To znači da žene rade besplatno svaki dan od 15:51. (Računato za radni dan od 8 do 17 sati). Čitajte dalje →

56. komisija UN-a za status žena

27 Feb, 2012 |
56. komisija UN-a za status žena

56. komisija UN-a za status žena

New York, 27. februara – 9. marta 2012.

Komisija za status žena (CSW, Commission on the Status of Women) je jedna od funkcionalnih komisija UN-a koja organizacijski pripada ECOSOC (Ekonomskom i socijalnom vijeću), a zadužena je za provedbu Platforme za akciju usvojene na 4. svjetskoj konferenciji žena u Pekingu 1995.

Čitajte dalje →

Kratka uputstva za razgovor sa ženama izloženim nasilju bez stalne boravišne dozvole

3 Oct, 2011 |
Kratka uputstva za razgovor sa ženama izloženim nasilju bez stalne boravišne dozvole

Kratka uputstva za razgovor sa ženama izloženim nasilju bez stalne boravišne dozvole
Dobar materijal Švedskog ženskog lobija

Švedski ženski lobi organizovao je 13. i 14. marta 2010. obrazovni vikend na kom su učestvovali predstavnici 27 skloništa za žene iz cijele zemlje.

Cilj obuke bilo je pružanje znanja skloništima za žene u vezi azila i boravišne dozvole radi bolje podrške ženama izloženim nasilju koje se bez stalne boravišne dozvole nalaze u Švedskoj. Čitajte dalje →

Evropska godina za zaustavljanje nasilja nad ženama

4 May, 2011 |
Evropski ženski lobi – Stop nasilju nad ženama!

Evropski ženski lobi – Stop nasilju nad ženama!

Evropski ženski lobi (EWL) je pokrenuo širok evropski javni pokret ujedinjujući nevladine organizacije i donosioce odluka radi lobiranja opsežnih mjera EU protiv nasilja nad ženama i proglašavanja 2013. Evropskom godinom zaustavljanja nasilja nad ženama. Čitajte dalje →

X