Vad menas med demokrati?

30 okt, 2010 |
Vad menas med demokrati? (Läs mer på Ungdomsstyrelsens hemsida)

Bild från Ungdomsstyrelsens Dialogkonferens 2007 (Foto: BHKRF)

En konferens för dem som sökt bidrag från Ungdomsstyrelsen.

Tillsammans med andra bidragsgivare ger Ungdomsstyrelsen sin bild av villkoret att organisationer som söker statsbidrag ska vara demokratiskt uppbyggda och bedriva en verksamhet i enlighet med demokratiska idéer och samhälleliga värderingar.

Ungdomsstyrelsen informerar om och testar metoder för att arbeta med och utveckla det interna demokratiarbetet.

Ungdomsstyrelsen kommer också att diskutera innehåll och eventuella konflikter inom området demokratiska fri- och rättigheter.

Målgrupp

Konferensen är öppen för dig vars organisation har sökt bidrag från Ungdomsstyrelsen. Du kan anmäla högst två deltagare från din organisation och antalet platser är begränsat.

Tid: 17 november 2010, kl. 9.30–16.00

Plats: Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm

Anmäl dig senast den 3 november.

Kostnad: Konferensen är kostnadsfri. Utebliven närvaro utan godtagbar orsak debiteras dock med 200 kronor inklusive moms.

Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige presenteras av Sebiha Crnić, kassör–bokförare

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska