Šta se podrazumijeva pod demokratijom?

30 Oct, 2010 |
Šta se podrazumijeva pod demokratijom? (Pročitajte više na Ungdomsstyrelsenovoj stranici)

Slika sa Dijalog konferencije 2007. (Foto: BHKRF)

Konferencija za organizacije koje su tražile državnu potporu od Uprave za omladinska pitanja (Ungdomsstyrelsen).

Zajedno sa drugim donatorima prezentira Uprava za omladinska pitanja uslov da organizacije koje traže državnu potporu trebaju biti izgrađene na demokratskim osnovama i baviti se aktivnostima u skladu s demokratskim idejama i društvenim vrjednovanjima.

Uprava za omladinska pitanja informiše o i istražuje metode za rad i razvoj unutrašnje demokratije.

Uprava za omladinska pitanja će takođe raspravljati o sadržaju i eventualnim konfliktima u oblasti demokratskih sloboda i prava.

Ciljna grupa

Konferencija je otvorena za one čija je organizacija tražila potporu od Uprave za omladinska pitanja. Možete prijaviti najviše dva učesnika iz vaše organizacije a broj mjesta je ograničen.

Vrijeme: 17. novembra 2010. od 9.30 do 16.00

Mjesto: Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm

Prijavite se najkasnije do 3. novembra.

Koštanje: Konferencija je besplatna. Izostanak bez prihvatljivog razloga se plaća 200 kruna (uključujući porez).

BH Savez žena u Švedskoj predstavlja Sebiha Crnić, blagajnica–knjigovođa BHSŽ

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X