Tack Sverige för att vi fick en ny framtid!

7 dec, 2012 |

Källa :: Aftonbladet :: Tack Sverige för att vi fick en ny framtid :: den 6 december 2012

50 svenskar med rötter i forna Jugoslavien: Vi är flyktingarna ni tog emot på 90-talet.

I kväll kommer vi, som kom hit under kriget 1991–1995 från framför allt Bosnien men också andra delar av forna Jugoslavien, att uppmärksamma 20 års vistelse i Sverige. Många minns säkert verkligheten vi flydde ifrån. Ett brutalt krig mot civila, etnisk rensning, våldtäktslägren, belägringen av Sarajevo, folkmordet i Srebrenica… Bilderna har etsats in i mångas minne. Åttiotusen bosnier kom hit.

Mostar (Foto: Nigel Chandler, 1994)

Mostar (Foto: Nigel Chandler, 1994)

Tillsammans med Tyskland var Sverige det land som tog emot flest bosnier. Vi vill visa vår tacksamhet. Och vår beredvillighet att tillsammans med er bygga det framtida Sverige.

Många hävdade att landet inte kunde ta emot så många. Men det gick bra. Till exempel uppnådde de bosnier som kom till Småland 90-procentig sysselsättningsnivå efter bara 5–6 år, väsentligt mer än det svenska genomsnittet på 78 procent vid samma tid. Gruppen i övrigt har också haft relativt hög sysselsättningsnivå. Varför?

Förmodligen för att ett antal omständigheter som spelar roll för integrationen var gynnsamma: många hade en bra utbildning. Arbetsgivare hyste tilltro till den. Det gjorde att så fort man lärt sig språket var man ”anställningsbar”. Vi hade redan landsmän, arbetskraftsinvandrare som kom hit på 50- och 60- talen, i landet. Dessa människor utgjorde en brygga till samhället och hjälpte till att hitta i myndighetssverige.

(…) Vi är i dag många bosnier i detta land. Vi hoppas att vi har bidragit till ett bättre, rikare land. Att vårt exempel visar att det inte måste gå dåligt. Inte ens när man tar emot många människor. Det skapar förhoppningsvis en känsla av hopp, nu när vi alla behöver det. Förknippas integrationen, migrationen och livet i det nya landet med en känsla av förlust på någon sida, är det lätt att grupper ställs mot varandra. Vi hoppas bidra till motsatsen.

Tack för att vi fick chansen att bygga våra nya liv här. Sådana tack hörs alldeles för sällan. Integrationspolitiken är opersonlig, förvandlad till lagar och förordningar. Men vi är de där flyktingarna ni tog emot. Vi är naturligtvis medvetna om att asylrätten är en rättighet. Men faktum är att många länder lyckades komma runt det.

Läs hela texten

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska