Vilka bygger landet? – vägen mot det mångkulturella Sverige

3 dec, 2012 |

Källa :: APU Network :: Vilka bygger landet? – vägen mot det mångkulturella Sverige

Bosnien-Hercegovina ansågs länge vara synonymt med mångfald och mångkultur. Med sin unika blandning av orientalisk och västerländsk kultur betraktades landet som sinnebilden för ett välfungerande mångkulturellt samhälle. En sinnebild som på grund av det tragiska kriget vändes till sin motsats.

Sarajevo, Europas Jerusalem!

Sarajevo, Europas Jerusalem!

Etniska grupper med erfarenhet av mångkultur kan hjälpa överbrygga de utmaningar som varje heterogent samhälle ställs inför. Under de gångna två decennierna sedan krigsslutet har den bosniska minoriteten i Sverige etablerat sig som den invandrargrupp med högst sysselsättningsgrad i landet.

Vi har lyckats väl, och vill gärna bidra med vår erfarenhet till att överbrygga segregation samt göra landet starkare.

I detta syfte anordnar APU Network ett evenemang den 6 december 2012 på Södra Teatern i Stockholm, med temat ”Vilka bygger landet? – vägen mot det mångkulturella Sverige”.

Evenemanget går av stapeln klockan 17.30 med ett seminarium i Sal Sjuan, där experter inom integration och mångkultur belyser ämnet ur ett bosnisk-svenskt perspektiv.

Efter seminariet, med start klockan 19.30 anordnas (i samma lokal) en tacksamhetskväll, där vi från APU Network önskar att lyfta fram och tacka individer och organisationer som osjälviskt deltagit i demokratiseringsprocessen och återuppbyggandet av Bosnien-Hercegovina.

Program 6 december 2012:

16.00–17.00 Pressinformation
17.00–17.30 Registrering och fotoutställning Bosnienboken
17.30–19.00 Paneldebatt

19.00–19.30 Mingel
19.30–22.00 Tacksamhetskväll

  • En återblick och tack för gott samarbete mellan Sverige och Bosnien-Hercegovina
  • Musikunderhållning och mingel

Vid frågor, kontakta oss på info@apunetwork.net eller ring:

Hjärtligt välkommen,
APU Network och Bosnien-Hercegovinas Ambassad i Sverige

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska