Registrering av väljarna utanför Bosnien och Hercegovina för Allmänna val 2018

22 maj, 2018 |

Centrala valkommissionen i Bosnien och Hercegovina har vid sitt möte den 8 maj 2018 beslutat att kalla till Allmänna val i Bosnien och Hercegovina 2018. Valen hålls på söndag den 7 oktober i år.

Röstning

Röstning

Direkta val gäller:

  • Presidentrådet i Bosnien och Hercegovina,
  • Representanthuset i Bosnien och Hercegovinas Parlamentariska församling,
  • Representanthuset för Parlamentet i Federationen Bosnien och Hercegovina,
  • Nationalförsamlingen i Republiken Srpska,
  • President och vice president i Republiken Srpska och Kantonala församlingen i Federationen Bosnien och Hercegovina.

Alla handlingar nödvändiga för upprätthållandet av Allmänna val 2018 publiceras på webbplatsen för den Centrala valkommissionen i Bosnien och Hercegovina www.izbori.ba under ”Opći izbori 2018 (Allmänna val 2018)”.

Registrering av väljare utanför Bosnien och Hercegovina görs genom att fylla i Ansökningsblanketten för att rösta utanför Bosnien och Hercegovina och skicka samma med de dokument som lämnas in tillsammans med en kopia av en giltig identitetshandling (och andra dokument som krävs) till Centrala valkommissionen på följande adress:

Ansökningsblanketter för att rösta utanför Bosnien och Hercegovina antas senast den 24 juli 2018. Dessutom kan man få all information per telefon +387 33 251 331 eller +387 33 251 332 eller e-post: prijavapp@izbori.ba eller info@izbori.ba.

Ansökningsblanketten för att rösta utanför Bosnien och Hercegovina kan laddas ner här på alla tre officiella språk i Bosnien och Hercegovina eller på webbplatsen av Centrala valkommissionen i Bosnien och Hercegovina.

Källa | Är du registrerad?

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska