NBV:s huvudmannamöte 2022

1 feb, 2022 |

Årets huvudmannamöte är ett s.k. stort huvudmannamöte med val av ny förbundsstyrelse, mål, inriktning och budget för kommande verksamhetsperiod 2023–2025.

NBV:s huvudmannamöte 2022

NBV:s huvudmannamöte 2022

Tid: lördag och söndag, den 21–22 maj 2022 // från kl. 11.00 dag 1 till kl. 15.00 dag 2

Plats: Clarion Hotel Amaranten, Stockholm

Enligt stadgans § 6 har medlemsorganisation och NBV-region motionsrätt. Sista motionsdag infaller tidigast 4 veckor efter kallelsen, dvs. 2022-02-21, men ska senast den 2022-03-03 vara förbundsstyrelsen tillhanda genom brev eller mejl till chefskoordinatorn.

Helgen inleds på lördagen med inspirerande föreläsningar och en trevlig kulturupplevelse centralt i Stockholm.

Sista anmälningsdag är den 2022-04-07 och sker till chefskoordinator Katarina Eklund på katarina.eklund@nbv.se genom insänd ombudsfullmakt.

Detta inlägg finns även tillgängligt på: Bosniska