Međunarodni dan za ukidanje nasilja nad ženama

8 Nov, 2010 |

25. novembra je Međunarodni dan za ukidanje nasilja nad ženama.

Nasilje nad ženama

Nasilje nad ženama (Press Photo)

Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je 17. decembra 1999. rezoluciju 54/134 kojom se 25. novembar proglašava Međunarodnim danom za ukidanje nasilja nad ženama.

Osnova za izbor datuma su tri sestre Mirabal iz Dominikanske Republike koje su 1960. brutalno ubijene zbog svog političkog aktivizma protiv tiranije diktatora Rafaela Trujilla.

Sestre Patria (rođena 1924.), Minerva (1926.) i María Teresa Mirabal (1935.), kasnije poznate kao Leptirice (Las Mariposas na španskom), postale su simboli nasilja nad ženama u Južnoj Americi.

Sestre Mirabal

Sestre Mirabal

25. novembar je izabran radi podsjećanja na njih i globalnog unaprjeđenja aktivnosti za ukidanje nasilja nad ženama. Dan se u Južnoj Americi obilježava od 80-ih godina.

Rezolucijom 54/134 o tom međunarodnom danu htjela je Generalna skupština pozvati organizacije širom svijeta da toga dana svojim aktivnostima unaprjeđuju opštu svijest o problemu nasilja nad ženama.

Time je izražen alarm da endemsko nasilje nad ženama sprječava mogućnosti žena u ostvarenju pravne, socijalne, političke i ekonomske ravnopravnosti u društvu. Generalna skupština ponavlja da se pojam nasilje na ženama odnosi na djela koja uzrokuju seksualne ili psihičke povrede, bilo u javnom ili privatnom životu.

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X