Dan žena u ”Beharu” Skövde

25 Feb, 2011 |
Međunarodni Dan žena

Međunarodni Dan žena

Kulturno udruženje ”Behar” Skövde priređuje proslavu Međunarodnog Dana žena.

Vrijeme: utorak 8. marta 2011. od 19.00

Mjesto: Kulturno udruženje ”Behar”, Henriksbergsgatan 15, Skövde

Dobro došle!

Slike sa susreta

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski