Priručnik o pravima žena

7 Sep, 2011 |
Rodna ravnopravnost je ljudsko pravo

Rodna ravnopravnost je ljudsko pravo

Priručnik ”Rodna ravnopravnost je ljudsko pravo” (izdanje 2011.) je priručnik UN Žena Švedske o UN Konvenciji o pravima žena i Pekinškoj platformi namijenjen vođama studijskih kružoka/srednjoškolskim ili visokoškolskim predavačima o pravima žena kao i donosiocima odluka u npr. komunama i lenovima koji žele čitljiv i jasan materijal o smjernicama UN-a u vezi rodne ravnopravnosti.

Priručnik je pristupačan i bogato ilustrovan četverobojnim fotografijama. Činjenice se kombinuju intervjuima. Za svako poglavlje postoje pitanja za razmišljanje i preporuke gdje možete pronaći više znanja. Priručnik je izvanredan za predavanja, diskusije i studijske kružoke ili samostalno produbljivanje znanja.

Tekst: Anna Norlin 2008., izmijenjeno izdanje Anna Norlin i Jenny Rönngren 2011.

ISBN: 978-91-633-2524-3

Više informacija (sv) | Preuzmi (PDF file 4 Mb)

Stranica obnovljena: 2018-04-24

Ovaj prilog je takođe dostupan na jezicima: Švedski

X